Zespół

Konflikty w zespole - co może zrobić menedżer, aby ich uniknąć

Odmienność priorytetów w realizacji wyzwań zawodowych czy brak jednomyślności nie muszą rodzić konfliktów w pracy, ale ich przyczyn bywa wiele. Podważane kompetencji lub wchodzenie w cudze, zazdrość, niesprawiedliwe traktowanie i wiele innych personalnych animozji to zarzewie wielu konfliktów. Jaka jest rola szefa w zapobieganiu problemom w zespole?

Wypalenie zawodowe

Wypalenie zawodowe pracowników medycznych - jak możesz mu zapobiec

Pracownicy medyczni w okresie leczenia pacjentów chorych na COVID-19 są narażeni na stres. Dochodzi do tego wielogodzinna, wyczerpująca praca. To czynniki, które mogą powodować wypalenie zawodowe. Sprawdź, jak możesz zaradzić temu zjawisku.

Wypowiedzenie umowy o pracę

Rozwiązanie umowy o pracę - jak wskazać przyczynę

Obok najbardziej ugodowej formy rozstania, jaką jest porozumienie stron w sprawie rozwiązania umowy, powszechne formy rozwiązania umowy to rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem i rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia. Poznaj kluczowe wskazówki w zakresie rozwiązywania umów o pracę.

Lekarze

Jak planować rozwój pracowników, aby obie strony odnosiły korzyści

Nieodzownie z inwestowaniem w rozwój pracowników wiąże się zabezpieczenie pracodawcy na wypadek odejścia tegoż z wyższymi, nowo nabytymi kompetencjami – chodzi o umowy lojalnościowe. Jak się angażować w rozwój pracownika?

PPK

PPK - jakie informacje przekazać pracownikowi

Pytania, które się rodzą w związku z pracowniczymi planami kapitałowymi, to m.in. kwestie zawierania umów o prowadzenie PPK i informowania pracowników o tym nowym programie systematycznego oszczędzania na emeryturę. Jak odpowiadać na te wątpliwości pracowników?

Zatrudnianie lekarzy

Jak zatrudnić lekarzy obcokrajowców - nowe zasady

Lekarze obcokrajowcy mogą już odbywać staż i szkolenia specjalizacyjne na zasadach obowiązujących polskich medyków. Poznaj najnowsze zmiany dotyczące prowadzenia stażu podyplomowego i specjalizacji.

Rejestracja

Dodatkowe zadania dla rejestracji - jak je zlecać zgodnie z prawem

Epidemia wirusa SARS-CoV-2 wymusiła zapewnienie bezpiecznych warunków pracy w nowej rzeczywistości ze względu większe obłożenie pracą personelu medycznego. Jak zlecać dodatkową pracę rejestratorce zatrudnionej na podstawie umowy o pracę, gdy pojawi się taka konieczność?

Lekarze

Jak wspierać personel medyczny w dobie wirusa SARS-CoV-2

Przetrwanie na rynku i rozwiązanie problemów z niedoborem personelu w placówkach medycznych, są kluczowe w dobie pandemii. Jak w tym czasie wykorzystać potencjał pracowników?

Lekarze

Jak możesz pomóc rozwijać się młodym lekarzom

Dbałość o właściwą i kompleksową opiekę nad pacjentem dzięki nowoczesnej technologii – to najistotniejsza cecha, która wyróżnia młodych lekarzy. Jak zatem zachęcać ich do pozostania w Twojej placówce?

zakaz konkurencji

Jak w praktyce stosować zakaz konkurencji

Prowadzenie działalności konkurencyjnej przez lekarza i brak zgody na podpisanie umowy o zakazie konkurencji mogą stanowić podstawę do wypowiedzenia mu umowy o pracę. Poznaj szczegóły unormowań związanych z zakazem konkurencji.