Lekarze

Jak możesz pomóc rozwijać się młodym lekarzom

Dbałość o właściwą i kompleksową opiekę nad pacjentem dzięki nowoczesnej technologii – to najistotniejsza cecha, która wyróżnia młodych lekarzy. Jak zatem zachęcać ich do pozostania w Twojej placówce?

zakaz konkurencji

Jak w praktyce stosować zakaz konkurencji

Prowadzenie działalności konkurencyjnej przez lekarza i brak zgody na podpisanie umowy o zakazie konkurencji mogą stanowić podstawę do wypowiedzenia mu umowy o pracę. Poznaj szczegóły unormowań związanych z zakazem konkurencji.

Kierowca

Lekarz POZ jeździ samochodem na wizyty - jakim badaniom podlega

Szefowie przychodni POZ mają wątpliwości, czy lekarze używający prywatnego samochodu do celów służbowych podlegają badaniom lekarskim. Oto wskazówki, jak postąpić w sytuacji, gdy lekarze rodzinni, realizując wizyty domowe, często korzystają ze swoich prywatnych samochodów.

Ustalanie dyżuru

Własny pracownik a dyżur w szpitalu na podstawie zlecenia

Czy poza normalnymi godzinami pracy podmiot leczniczy może zatrudniać własnych, etatowych pracowników na podstawie umów cywilnoprawnych? Jakie zasady wynikają z przepisów?

Dokumentacja kadrowa

Elektroniczna dokumentacja kadrowa - jakie zmiany wdrożyć

Tradycyjną formą dokumentacji pracowniczej jest forma pisemna, jednak obowiązujące przepisy prawa pracy dają możliwość jej prowadzenia i przechowywania w formie elektronicznej. Jakich zasad należy przestrzegać, decydując się na takie rozwiązanie?

Utrata pracy

Jak rozstawać się z pracownikami podczas pandemii

W czasie pandemii dużo mówi się o problemach w zarządzaniu personelem, nie tylko w aspekcie organizacji zdalnej pracy zespołu. Gdy gros osób traci zatrudnienie w wielu sektorach, również usług zdrowotnych (szeroko pojętych), rozwijają się działania na pograniczu desperacji po stronie pracowników i wysokich emocji po stronie pracodawców, którzy zwalniają lub decydują o zamrożeniu etatów. Jak rozwiązywać te problemy?

Umowa o pracę z lekarzem

Kiedy możesz nagle rozwiązać umowę o pracę

W skrajnych przypadkach możesz rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, zwłaszcza gdy pracownik w sposób ciężki i zawiniony naruszy swoje obowiązki. Rozwiązanie umowy w tym trybie wymaga zachowania właściwej procedury. Sprawdź, jak postąpić, aby nie doszło do przeniesienia sporu na drogę sądową.

Wizerunek lekarza

Ochrona wizerunku lekarza – o czym pamiętać

Gdy zamierzasz umieścić zdjęcie lekarza bądź personelu medycznego na stronie internetowej placówki, koniecznie uzyskaj zgodę na przetwarzanie w ten sposób danych osoby, której wizerunek ma być wykorzystany. Jakie jeszcze masz obowiązki w zakresie ochrony wizerunku?

Środki ochrony medycznej

Zasady pracy lekarzy przy zwalczaniu epidemii

W stanie epidemii koronawirusa pracownicy podmiotów leczniczych, osoby wykonujące zawody medyczne i osoby, z którymi podpisano umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, mogą być kierowane do pracy przy jej zwalczaniu. W jaki sposób może się to odbywać?

Lekarze

Zatrudnianie lekarzy spoza UE – co się zmieni

Uproszczenie trybu zatrudniania i nostryfikacji dyplomów lekarzy spoza Unii Europejskiej przewiduje planowana nowelizacja ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Ponieważ lekarze spoza Unii Europejskiej coraz częściej decydują się na zatrudnienie w Polsce, sprawdź, jakich udogodnień możesz się spodziewać, chcąc zatrudnić taką osobę.