Utrata pracy

COVID-19: Jak z klasą zwalniać pracowników

W czasie pandemii dużo mówi się o problemach w zarządzaniu personelem, nie tylko w aspekcie organizacji zdalnej pracy zespołu. Gdy gros osób traci zatrudnienie w wielu sektorach, również usług zdrowotnych (szeroko pojętych), rozwijają się działania na pograniczu desperacji po stronie pracowników i wysokich emocji po stronie pracodawców, którzy zwalniają lub decydują o zamrożeniu etatów. Jak rozwiązywać te problemy?

Umowa o pracę z lekarzem

Kiedy możesz nagle rozwiązać umowę o pracę

W skrajnych przypadkach możesz rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, zwłaszcza gdy pracownik w sposób ciężki i zawiniony naruszy swoje obowiązki. Rozwiązanie umowy w tym trybie wymaga zachowania właściwej procedury. Sprawdź, jak postąpić, aby nie doszło do przeniesienia sporu na drogę sądową.

Wizerunek lekarza

Ochrona wizerunku lekarza – o czym pamiętać

Gdy zamierzasz umieścić zdjęcie lekarza bądź personelu medycznego na stronie internetowej placówki, koniecznie uzyskaj zgodę na przetwarzanie w ten sposób danych osoby, której wizerunek ma być wykorzystany. Jakie jeszcze masz obowiązki w zakresie ochrony wizerunku?

Środki ochrony medycznej

Zasady pracy lekarzy przy zwalczaniu epidemii

W stanie epidemii koronawirusa pracownicy podmiotów leczniczych, osoby wykonujące zawody medyczne i osoby, z którymi podpisano umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, mogą być kierowane do pracy przy jej zwalczaniu. W jaki sposób może się to odbywać?

Lekarze

Zatrudnianie lekarzy spoza UE – co się zmieni

Uproszczenie trybu zatrudniania i nostryfikacji dyplomów lekarzy spoza Unii Europejskiej przewiduje planowana nowelizacja ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Ponieważ lekarze spoza Unii Europejskiej coraz częściej decydują się na zatrudnienie w Polsce, sprawdź, jakich udogodnień możesz się spodziewać, chcąc zatrudnić taką osobę.

pracownik coś czyta

Czy warto łączyć funkcję pracownika rejestracji z innymi zadaniami

Czy to, że pracownik medyczny w rejestracji może zebrać informacje o stanie zdrowia pacjenta to plus czy minus? Na pewno jest to korzyść. Jednak jest bardziej kwestia procedur i organizacji pracy niż łączenia funkcji.

załamany zwalniany pracownik

Jak kierownik rejestracji może sobie radzić z nieuczciwymi pracownikami

Kradzieże, leczenie rodziny za darmo lub poza kolejnością, doliczanie nieprzepracowanych godzin, tworzenie nieprzyjaznej atmosfery w miejscu pracy, oglądanie filmów na Netflix w czasie pracy - to tylko kilka przykładów nieuczciwego zachowania, z jakim możesz się spotkać ze strony pracowników rejestracji. Jak kierownik rejestracji może sobie radzić z takimi sytuacjami?

księgowe - dwie księgowe szukają czegoś w dokumentach

Jak pracownicy rejestracji mogą skutecznie komunikować się z personelem medycznym

W placówce medycznej łatwo o napięte sytuacje i konflikty z udziałem pracowników rejestracji. Występują zarówno w kontakcie między rejestratorkami medycznymi a pacjentami, jak i między rejestratorkami medycznymi a pozostałym personelem. Tymczasem poprawna komunikacja rejestratorek z lekarzem czy pielęgniarką jest podstawą sprawnego działania każdej placówki medycznej. Jak skutecznie komunikować się z personelem, aby unikać sytuacji konfliktowych?

recepcja

Jakie umiejętności musi mieć pracownik rejestracji, aby dobrze reprezentować placówkę

Rejestracja w placówce medycznej to miejsce, do którego pacjenci przychodzą nie tylko umówić wizytę, lecz także po informację, dlatego jej pracownicy muszą dysponować odpowiednią, fachową wiedzą. Sprawdź, jaką wiedzę muszą mieć osoby pracujące na tym stanowisku.

Umowa o pracę

Porozumienie stron – jak je stosować

Porozumienie stron zawsze jest najbardziej optymalnym sposobem modyfikacji warunków zatrudnienia pracowników placówki, bądź zakończenia współpracy. Ponieważ podstawą jego zawarcia jest obopólna zgoda, nie ma praktycznie ryzyka powstania sporu i przeniesienia go poza siedzibę placówki medycznej. Poznaj zalety tego rozwiązania.