Większość placówek medycznych stara się uzyskać kontrakty z Narodowego Funduszu Zdrowia na finansowanie świadczeń zdrowotnych. Skomplikowane procedury zawierania umów są wyzwaniem dla niejednego menedżera. Zyskaj pomoc ekspertów na tej drodze.

Kolejka przyjęć

Listy kolejkowe – kiedy stracisz środki z NFZ

Jeśli w trakcie tzw. czynności sprawdzających kontroler NFZ stwierdzi, że nie przekazałeś listy oczekujących, fundusz będzie miał możliwość potrącenia nienależnych środków finansowych, które otrzymałeś. Sprawdź, co się zmienia w zakresie ogólnych warunków umów.

Ratowanie życia pacjenta

Ratujesz życie pacjenta – jak uzyskać zapłatę

Placówka medyczna ma obowiązek ratowania życia i zdrowia pacjentów w stanach nagłych, ale czy może liczyć na sfinansowanie usług leczniczych przez NFZ, jeżeli wykonuje czynności medyczne dla osób nieubezpieczonych i niemających prawa do nieodpłatnej opieki medycznej?

Kiedy NFZ zrywa kontrakt

Kiedy NFZ może zerwać kontrakt z placówką

Nieuczciwe działania właściciela podmiotu leczniczego powinny skutkować zerwaniem kontraktu przez NFZ. Jednak niekiedy dobro pacjentów musi stanąć ponad koniecznością zachowania w stu procentach reguł prawnych. Sprawdź, jakich sytuacji to dotyczy.

Rejestracja w placówce medycznej

Jak postąpić, gdy eWUŚ „świeci” na czerwono

Do przychodni zgłosiła się kobieta z dzieckiem. System eWUŚ nie potwierdził jej prawa do świadczeń. Dziecko przyjęto, lecz pojawiła się wątpliwość, czy było uprawnione do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych i jaką należy wystawić receptę na leki dla niego - czy z refundacją czy bez.

Zapłata za nadwykonania

Kiedy możesz się domagać zapłaty za nadwykonania

Podmiot leczniczy, który nie ma kontraktu z NFZ, może żądać wynagrodzenia od publicznego płatnika, jeżeli w sytuacjach nagłych wykonał usługi. Czy taka zasada obowiązuje też pomiot, który ma umowę z NFZ i udzieli świadczeń w stanie nagłym ponad limit umowny?

lekarz rodzinny

Wzrosną stawki kapitacyjne w POZ, będzie korekta współczynnika stawki rocznej

NFZ przedstawił projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie nr 120/2018/DSOZ prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawarcia i realizacji umów w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, co ma poprawić dostępność i jakość świadczeń lekarzy rodzinnych. Sprawdź, jak zmienią się obecne przepisy.

Zarządzenie Prezesa NFZ

Co się zmienia w zarządzeniach prezesa NFZ

Narodowy Fundusz nowelizuje aż 12 zarządzeń, z tego w 2 przypadkach będą to nowe zarządzenia w miejsce obecnie obowiązujących. To ważne zmiany dla podmiotów leczniczych, które mają kontrakty. Poznaj szczegóły.

Lista oczekujących

Prowadzenie list oczekujących – co się zmienia

NFZ zamierza uzyskiwać od świadczeniodawców więcej danych o kolejkach, co ma poprawić monitorowanie dostępności do wybranych świadczeń opieki zdrowotnej. Poznaj szczegóły zmian, które są planowane i wiążą się z większą liczbą obowiązków sprawozdawczych.

Kontrolerzy NFZ

Korpus kontrolerski NFZ - nowe zasady kontroli NFZ

Skuteczniejsze kontrolowanie przez NFZ realizacji umów to główny cel nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych, która obowiązuje od 1 czerwca. Sprawdź, co oznaczają te zmiany dla placówki medycznej.

Komunikacja elektroniczna w placówce medycznej

NFZ wprowadza komunikację elektroniczną

Przejście na komunikację elektroniczną i zminimalizowanie papierowego obiegu dokumentacji podczas kontroli prowadzonych przez NFZ to ważna zmiana w tej procedurze. Sprawdź, czy taki sposób komunikacji uprości, przyspieszy i obniży koszty przeprowadzania kontroli.