Większość placówek medycznych stara się uzyskać kontrakty z Narodowego Funduszu Zdrowia na finansowanie świadczeń zdrowotnych. Skomplikowane procedury zawierania umów są wyzwaniem dla niejednego menedżera. Zyskaj pomoc ekspertów na tej drodze.

Kontrola

Kontrola NFZ i wojewody - czym się różni

Kontrola przeprowadzona przez organy rejestrowe jest mniej sformalizowana niż kontrola NFZ. W przypadku kontrolerów „rejestrowych” status kontrolerów mają najczęściej pracownicy urzędu wojewódzkiego zatrudnieni w wydziale zdrowia tej jednostki albo osoby należące do samorządu zawodów medycznych. Poznaj najistotniejsze różnice między tymi kontrolami.

Rezonans magnetyczny

Jak rozliczać badania obrazowe ponad limit

Ponieważ badania rezonansem magnetycznym nie są już limitowane, placówka medyczna może ich wykonywać więcej niż obejmuje kontrakt z NFZ. Fakturę może jednak wystawić dopiero po kwartale. W którym miesiącu należy ująć przychód za świadczenia z tytułu nadwykonań w celu rozliczenia podatku dochodowego?

Ciągłość leczenia

NFZ: Jak spełnić wymóg ciągłości świadczeń

Wprowadzenie pojęcia ciągłości udzielanych świadczeń medycznych przez zminimalizowanie ryzyka przerwania leczenia miało działać na korzyść pacjenta. Obecnie jest to duży problem i wyzwanie dla szpitali. Jak sobie z tym radzić?

Ryczałt a nadwykonania

Ryczałt a świadczenia ponadlimitowe

Wprowadzenie sieci szpitali przysporzyło placówkom kłopotów z zapłatą za nadwykonania. Po wyczerpaniu możliwości udzielania świadczeń i ewentualnych przesunięciach w zakresach, kwota ryczałtu w całości wyczerpuje zobowiązania finansowe NFZ. Co wpływa na to, ze tak się dzieje? Co powinno się zmienić, aby była możliwa korekta ryczałtu?

Kolejka przyjęć

Listy kolejkowe – kiedy stracisz środki z NFZ

Jeśli w trakcie tzw. czynności sprawdzających kontroler NFZ stwierdzi, że nie przekazałeś listy oczekujących, fundusz będzie miał możliwość potrącenia nienależnych środków finansowych, które otrzymałeś. Sprawdź, co się zmienia w zakresie ogólnych warunków umów.

Ratowanie życia pacjenta

Ratujesz życie pacjenta – jak uzyskać zapłatę

Placówka medyczna ma obowiązek ratowania życia i zdrowia pacjentów w stanach nagłych, ale czy może liczyć na sfinansowanie usług leczniczych przez NFZ, jeżeli wykonuje czynności medyczne dla osób nieubezpieczonych i niemających prawa do nieodpłatnej opieki medycznej?

Kiedy NFZ zrywa kontrakt

Kiedy NFZ może zerwać kontrakt z placówką

Nieuczciwe działania właściciela podmiotu leczniczego powinny skutkować zerwaniem kontraktu przez NFZ. Jednak niekiedy dobro pacjentów musi stanąć ponad koniecznością zachowania w stu procentach reguł prawnych. Sprawdź, jakich sytuacji to dotyczy.

Rejestracja w placówce medycznej

Jak postąpić, gdy eWUŚ „świeci” na czerwono

Do przychodni zgłosiła się kobieta z dzieckiem. System eWUŚ nie potwierdził jej prawa do świadczeń. Dziecko przyjęto, lecz pojawiła się wątpliwość, czy było uprawnione do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych i jaką należy wystawić receptę na leki dla niego - czy z refundacją czy bez.

Zapłata za nadwykonania

Kiedy możesz się domagać zapłaty za nadwykonania

Podmiot leczniczy, który nie ma kontraktu z NFZ, może żądać wynagrodzenia od publicznego płatnika, jeżeli w sytuacjach nagłych wykonał usługi. Czy taka zasada obowiązuje też pomiot, który ma umowę z NFZ i udzieli świadczeń w stanie nagłym ponad limit umowny?

lekarz rodzinny

Wzrosną stawki kapitacyjne w POZ, będzie korekta współczynnika stawki rocznej

NFZ przedstawił projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie nr 120/2018/DSOZ prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawarcia i realizacji umów w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, co ma poprawić dostępność i jakość świadczeń lekarzy rodzinnych. Sprawdź, jak zmienią się obecne przepisy.