Zarządzający i lekarze muszą dbać o wysoki poziom kompetencji w zakresie komunikacji z pacjentem. Ważna jest umiejętność słuchania i rozmowy, przekazywania diagnozy w sposób zrozumiały. Dowiedz się, jak przestrzegać praw pacjentów.

Odszkodowania za błędy medyczne

odszkodowanie

Zdarzenie medyczne - czy możesz złożyć propozycję odszkodowania

Pacjent w razie wystąpienia tzw. zdarzenia medycznego ma możliwość uzyskania odszkodowania i zadośćuczynienia. Sąd Najwyższy wypowiedział się w sprawie momentu, w którym szpital może skutecznie przedstawić proponowaną wysokość odszkodowania i zadośćuczynienia. Oto szczegóły.

Technologie medyczne

Rejestr zdarzeń medycznych - co zgłaszać

Podmioty medyczne mają obowiązek przekazywać do platformy P1 dane zdarzeń medycznych, które będą przetwarzane w Systemie Informacji Medycznej. Czy również prywatne poradnie i gabinety są zobligowane do przesyłania danych do rejestru zdarzeń medycznych w platformie P1?

Błąd lekarski

Czy lekarz powinien przyznać się do błędu

Nie popełnia błędu jedynie ten, kto nie praktykuje. W rzeczywistości pozycja lekarza w przypadku popełnienia błędu jest o wiele bardziej złożona. Dowiedz się, jak najlepiej postąpić, gdy popełniłeś błąd. Przyznanie się jest jedną z możliwych opcji.

Oświadczenia i zgody

zabieg

Jak postąpić, gdy pacjent odmawia udzielenia zabiegu

Pacjent może wyrazić sprzeciw ustnie albo przez takie zachowanie się, które w sposób niebudzący wątpliwości wskazuje na brak woli poddawania się czynnościom proponowanym przez lekarza. Jak sformułować ten dokument, aby należycie zabezpieczał interesy placówki?

oświadczenie

Pacjent odmawia wykonania u niego zabiegu – jak postąpić

Pacjent może wyrazić sprzeciw ustnie albo przez zachowanie, które w sposób niebudzący wątpliwości wskazuje na brak woli poddawania się czynnościom proponowanym przez lekarza. Jak w takiej sytuacji sformułować oświadczenie o odmowie poddania się zabiegowi, aby należycie zabezpieczał interesy placówki?

oświadczenie pacjenta

Oświadczenie pacjenta - kiedy należy je respektować

Pacjent może złożyć upoważnienie o charakterze ogólnym w jednym podmiocie medycznym. Czy upoważnia ono do dostępu do dokumentacji medycznej przechowywanej również w innej placówce i powinno być uznawane?

Tajemnica lekarska

Śmierć pacjenta a tajemnica lekarska

Tajemnica medyczna wiąże lekarza także po śmierci pacjenta

Zachowanie tajemnicy przez lekarzy jest etyczną powinnością. Ważne zmiany w tym zakresie wprowadziła nowelizacja ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, która weszła w życie 7 lutego 2019 r. Przypominamy Ci szczegóły tego rozwiązania.

lekarz

Tajemnica po śmierci pacjenta – co się zmieniło

Pacjent za życia będzie mógł wyrazić sprzeciw wobec dostępu bliskich do informacji medycznej o nim po jego śmierci, a w sprawach spornych w tej kwestii będzie decydować sąd – to najnowsze zmiany wynikające z nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z 6 grudnia 2018 r., która weszła w życie 9 lutego. Poznaj ich konsekwencje.

tajemnica

Od 9 lutego zmiany w tajemnicy po śmieci pacjenta 

Nowelizacja ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty zakłada, że pacjent może za życia wyrazić sprzeciw wobec dostępu bliskich do informacji medycznej o nim po jego śmierci. W sprawach spornych ma decydować sąd. Sprawdź, co się zmieniło.

Obowiązki rejestracji

Teleporada

Termin teleporady wyznacz w ciągu doby

Wyznaczenie terminu udzielania teleporady w pierwszym dniu roboczym od zgłoszenia pacjenta to nowość w standardzie organizacyjnym. Sprawdź, jak przychodnie mogą się wywiązać z tego obowiązku i czy zaniechania w tym zakresie grożą karami umownymi ze strony NFZ. 

Wybór pacjentów

Jak prowadzić listy oczekujących w dobie pandemii

Podczas wykonywana świadczeń zdrowotnych placówki obowiązuje ustalanie kolejności przyjmowania pacjentów. Mimo że w okresie epidemii placówki medyczne zwolniono z niektórych obowiązków wobec NFZ, utrzymano obowiązek prowadzenia list oczekujących. Jak ustalać kolejność przyjęcia pacjentów do podmiotu leczniczego?

dowód tożsamości

Czy pracownik rejestracji ma obowiązek żądania od pacjenta dokumentu tożsamości

Pracownik rejestracji ma obowiązek potwierdzić, czy pacjent jest uprawniony do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej. Czy może w tym celu prosić pacjenta o okazanie dowodu osobistego i spisać z niego dane? Jeśli tak, w jaki sposób to zrobić, aby nie naruszyć przepisów o ochronie danych osobowych?

Prawa pacjenta

Koronawirus

Transport pacjenta zakażonego SARS-CoV-2- jakich zasad przestrzegać

Placówki medyczne, które udzielają świadczeń w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, w tym m.in. transportu sanitarnego, mają obowiązek zorganizowania odpowiedniego rodzaju transportu przeznaczonego dla pacjenta, u którego stwierdzono zarażenie wirusem SARS-CoV-2. Jakie przypadki uzasadniają jego stosowanie?

Szpital

Co zrobić z rzeczami zmarłych na COVID-19, które pozostały w szpitalu

Postępowanie z rzeczami zmarłego na COVID-19 z jednej strony musi uwzględniać wymogi bezpieczeństwa personelu medycznego i innych pacjentów, z drugiej, respektować reguły prawa prywatnego dotyczące dziedziczenia. Sprawdź, jak należy przechowywać i kiedy oddać rodzinie rzeczy pacjenta zmarłego w wyniku COVID-19.

Odwiedziny w szpitalu

Zakaz odwiedzin w czasie pandemii - co zapewnić pacjentowi

Stan pandemii wirusa SARS-CoV-2 spowodował wprowadzenie zakazu odwiedzin w szpitalach. Dowiedz się, jak w tym czasie uregulować kwestię praw pacjenta do kontaktu z bliskimi.  

Ochrona danych osobowych pacjenta

  Czy masz prawo nagrywać dźwięk w SOR

Czy masz prawo nagrywać dźwięk w SOR

W szpitalnej izbie przyjęć pacjenci często awanturują się i ubliżają lekarzom, pielęgniarkom, dyspozytorom i ratownikom medycznym. Czy w takim miejscu można zainstalować monitoring foniczny oprócz wizyjnego?

monitoring wizyjny w placówce medycznej

Jak używać monitoringu wizyjnego

Stosowanie monitoringu wizyjnego, ze względu na przetwarzanie w nim danych osobowych, podlega regulacjom RODO. O czym trzeba pamiętać, instalując kamery w placówce medycznej?

132ca50273f826a126912e27dbfba3000bbc8c69-xlarge

Czy dozwolone jest wywoływanie pacjentów po nazwisku

Pacjenci, którzy czekają na wizytę, często są wywoływani przez lekarza do gabinetu po nazwisku. Mogą je usłyszeć wtedy wszyscy inni pacjenci i osoby towarzyszące obecne w poczekalni. Sprawdź, czy taka praktyka jest zgodna z zasadami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Zasady udzielania świadczeń

test psychologiczny

Czy testy psychologiczne mogą być narzędziem dla lekarza medycyny pracy

Spora grupa narzędzi psychologicznych może pomóc lekarzom medycyny pracy w ocenie stanu psychicznego pacjenta i mogą one być wykorzystywane całkowicie w zgodzie ze sztuką. Przyjrzyj się z bliska warsztatowi ich tworzenia, używania i interpretacji. Poznaj szczegóły.

pracownik

Co się zmieniło w sposobie badań profilaktycznych pracowników

Od 16 grudnia obowiązują nowe wskazówki metodyczne w sprawie przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników. W tym zakresie zrezygnowano m.in. z obligatoryjnych konsultacji specjalistycznych. Co jeszcze się zmienia?

Pogotowie

Jak umiejętnie postępować z agresywnym pacjentem

Umiejętna komunikacja interpersonalna to odpowiedzialność każdego medyka. Jednak relacje lekarz–pacjent, zwłaszcza w trudnych czasach związanych z pandemią wirusa SARS-CoV-2, są podstawową przyczyną agresji. Podpowiadamy jak umiejętnie postępować z agresywnym pacjentem.