Zarządzający i lekarze muszą dbać o wysoki poziom kompetencji w zakresie komunikacji z pacjentem. Ważna jest umiejętność słuchania i rozmowy, przekazywania diagnozy w sposób zrozumiały. Dowiedz się, jak przestrzegać praw pacjentów.

Odszkodowania za błędy medyczne

odszkodowanie

Zdarzenie medyczne - czy możesz złożyć propozycję odszkodowania

Pacjent w razie wystąpienia tzw. zdarzenia medycznego ma możliwość uzyskania odszkodowania i zadośćuczynienia. Sąd Najwyższy wypowiedział się w sprawie momentu, w którym szpital może skutecznie przedstawić proponowaną wysokość odszkodowania i zadośćuczynienia. Oto szczegóły.

Technologie medyczne

Rejestr zdarzeń medycznych - co zgłaszać

Podmioty medyczne mają obowiązek przekazywać do platformy P1 dane zdarzeń medycznych, które będą przetwarzane w Systemie Informacji Medycznej. Czy również prywatne poradnie i gabinety są zobligowane do przesyłania danych do rejestru zdarzeń medycznych w platformie P1?

Błąd lekarski

Czy lekarz powinien przyznać się do błędu

Nie popełnia błędu jedynie ten, kto nie praktykuje. W rzeczywistości pozycja lekarza w przypadku popełnienia błędu jest o wiele bardziej złożona. Dowiedz się, jak najlepiej postąpić, gdy popełniłeś błąd. Przyznanie się jest jedną z możliwych opcji.

Oświadczenia i zgody

oświadczenie pacjenta

Oświadczenie pacjenta - kiedy należy je respektować

Pacjent może złożyć upoważnienie o charakterze ogólnym w jednym podmiocie medycznym. Czy upoważnia ono do dostępu do dokumentacji medycznej przechowywanej również w innej placówce i powinno być uznawane?

zgoda pacjenta a zakażenie covid-19

Czy należy pozyskiwać dodatkowe zgody od pacjentów w dobie pandemii

Jaką treść powinna przybrać zgoda pacjenta na przyjęcie do szpitala i hospitalizację, aby zabezpieczyć podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych przed ewentualnymi roszczeniami pacjentów lub członków ich rodzin z tytułu zakażenia COVID-19?

  Zgody pacjenta – jak je dostosować do RODO

Zgody pacjenta – jak je dostosować do RODO

Nowy formularz zgody pacjenta na przetwarzanie danych osobowych powinieneś dostosować do definicji zgody i warunków jej wyrażania zamieszczonych w RODO. Sprawdź, jak to zrobić.

Tajemnica lekarska

Śmierć pacjenta a tajemnica lekarska

Tajemnica medyczna wiąże lekarza także po śmierci pacjenta

Zachowanie tajemnicy przez lekarzy jest etyczną powinnością. Ważne zmiany w tym zakresie wprowadziła nowelizacja ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, która weszła w życie 7 lutego 2019 r. Przypominamy Ci szczegóły tego rozwiązania.

lekarz

Tajemnica po śmierci pacjenta – co się zmieniło

Pacjent za życia będzie mógł wyrazić sprzeciw wobec dostępu bliskich do informacji medycznej o nim po jego śmierci, a w sprawach spornych w tej kwestii będzie decydować sąd – to najnowsze zmiany wynikające z nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z 6 grudnia 2018 r., która weszła w życie 9 lutego. Poznaj ich konsekwencje.

tajemnica

Od 9 lutego zmiany w tajemnicy po śmieci pacjenta 

Nowelizacja ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty zakłada, że pacjent może za życia wyrazić sprzeciw wobec dostępu bliskich do informacji medycznej o nim po jego śmierci. W sprawach spornych ma decydować sąd. Sprawdź, co się zmieniło.

Obowiązki rejestracji

Wybór pacjentów

Jak prowadzić listy oczekujących w dobie pandemii

Podczas wykonywana świadczeń zdrowotnych placówki obowiązuje ustalanie kolejności przyjmowania pacjentów. Mimo że w okresie epidemii placówki medyczne zwolniono z niektórych obowiązków wobec NFZ, utrzymano obowiązek prowadzenia list oczekujących. Jak ustalać kolejność przyjęcia pacjentów do podmiotu leczniczego?

dowód tożsamości

Czy pracownik rejestracji ma obowiązek żądania od pacjenta dokumentu tożsamości

Pracownik rejestracji ma obowiązek potwierdzić, czy pacjent jest uprawniony do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej. Czy może w tym celu prosić pacjenta o okazanie dowodu osobistego i spisać z niego dane? Jeśli tak, w jaki sposób to zrobić, aby nie naruszyć przepisów o ochronie danych osobowych?

procedury

Jak opracować i wdrażać procedury obsługi pacjenta w rejestracji

Procedury obsługi pacjenta coraz częściej pojawiają się w placówkach medycznych. Jednolite zasady postępowania pracowników podczas kontaktu z pacjentem najczęściej dotyczą rejestracji. Sprawdź, jakie możesz odnieść korzyści z uprządkowania pracy rejestratorów.

Prawa pacjenta

Odwiedziny w szpitalu

Zakaz odwiedzin w czasie pandemii - co zapewnić pacjentowi

Stan pandemii wirusa SARS-CoV-2 spowodował wprowadzenie zakazu odwiedzin w szpitalach. Dowiedz się, jak w tym czasie uregulować kwestię praw pacjenta do kontaktu z bliskimi.  

Badania

Poznaj nowe zasady prowadzenia eksperymentów medycznych

Od 1 stycznia 2021 r. zaczynają obowiązywać nowe przepisy dotyczące eksperymentu medycznego, które kładą duży nacisk na poszanowanie praw pacjentów, Sprawdź, jakie zmiany wprowadza nowelizacja ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Pandemia

Jak usprawnić obsługę pacjentów w dobie pandemii

W dobie pandemii zadaniem menedżerów jest zorganizowanie funkcjonowania placówek opieki zdrowotnej w taki sposób, aby przy uwzględnieniu warunków lokalowych, dostępnych środków materialnych oraz charakteru i zakresu udzielanych świadczeń zapewnić bezpieczeństwo pacjentom i personelowi. Oto, co możesz zrobić.

Ochrona danych osobowych pacjenta

  Czy masz prawo nagrywać dźwięk w SOR

Czy masz prawo nagrywać dźwięk w SOR

W szpitalnej izbie przyjęć pacjenci często awanturują się i ubliżają lekarzom, pielęgniarkom, dyspozytorom i ratownikom medycznym. Czy w takim miejscu można zainstalować monitoring foniczny oprócz wizyjnego?

monitoring wizyjny w placówce medycznej

Jak używać monitoringu wizyjnego

Stosowanie monitoringu wizyjnego, ze względu na przetwarzanie w nim danych osobowych, podlega regulacjom RODO. O czym trzeba pamiętać, instalując kamery w placówce medycznej?

132ca50273f826a126912e27dbfba3000bbc8c69-xlarge

Czy dozwolone jest wywoływanie pacjentów po nazwisku

Pacjenci, którzy czekają na wizytę, często są wywoływani przez lekarza do gabinetu po nazwisku. Mogą je usłyszeć wtedy wszyscy inni pacjenci i osoby towarzyszące obecne w poczekalni. Sprawdź, czy taka praktyka jest zgodna z zasadami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Zasady udzielania świadczeń

Teleporada

Czy teleporady pozostaną w placówkach po COVID-19

Telemedycyna z powodu pandemii COVID-19 zaczęła się popularyzować. Nie oznacza to jednak, że już się upowszechniła, a wszyscy pacjenci – ale i lekarze – nader chętnie z niej korzystają. Sprawdź, co jeszcze można zrobić, aby to nowe rozwiązanie lepiej funkcjonowało.  

Leki

Czy zalecać zapoznanie się z ulotką leku

Charakterystyka produktu leczniczego niejednokrotnie jest punktem wyjścia do podejmowania decyzji terapeutycznych. Jednak nie uwzględnia ona najnowszych wyników badań, co potwierdza dotychczasowe orzecznictwo sądowe. Dlaczego powinna być przedmiotem zainteresowań lekarza?

Rehabilitacja

Jak kierować pacjenta na turnus rehabilitacyjny

W praktyce lekarze nie wystawiają wniosków na rehabilitację w ramach prewencji ZUS, mimo że jest to łatwy i szybki proces, a także duża korzyść zdrowotna dla pacjenta. Sprawdź, jak możesz pomóc osobom zagrożonym utratą zdolności do pracy, gdy istnieje szansa jej odzyskania po rehabilitacji.