80b003e29a882ae127ecdd3a5743bbf7058c845d-xlarge

Pacjent nie ma dowodu osobistego – czy możesz go przyjąć

Co zrobić w przypadku pacjenta, który zgłasza się ze skierowaniem do szpitala, ale nie ma ze sobą bez żadnych dokumentów potwierdzających tożsamość. Czy można go przyjąć, czy nie jest to możliwe?

21ed16ed03493f040c50f620d3b0e85843a385b1-xlarge

Jak realizować prawa pacjenta do otrzymania kopii dokumentacji medycznej - porady UODO

Prawa pacjenta dotyczącego dostępu do dokumentacji medycznej nie należy utożsamiać z przysługującym każdemu z nas na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) prawem otrzymania kopii danych osobowych.

c57b1b438aee3c7b3a92919e3174fd7f8ac9c263-xlarge

Uniknij łamania praw pacjenta do intymności

Wieloosobowe sale chorych, brak parawanów, zbyt mała liczba toalet, pryszniców, których drzwi nie można zamknąć od wewnątrz na zamek to najczęstsze przykłady naruszania intymności i godności pacjentów, które to prawa gwarantują im przepisy. Sprawdź, jak uniknąć tego typu nieprawidłowości.

ad184b0489305b06478e9ad51d1ad69440c78f5b-xlarge

Czy musisz zachować tajemnicę lekarską jako świadek w procesie cywilnym

Obowiązek zachowania tajemnicy lekarskiej jest niezwykle ważnym elementem wykonywania zawodu lekarza – zapewnia pacjentowi ochronę prywatnej sfery życia, która jest jego dobrem osobistym. Czy lekarz zeznający przed sądem w sprawie cywilnej jest zwolniony z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej?

6b4cd25dfd575a971f16e5170055f370012458f6-xlarge

Medycyna szkolna – sprawdź, jakie zmiany planuje resort zdrowia

Ministerstwo Zdrowia na nowo zdefiniowało organizację opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym – przygotowano projekt ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami. W projekcie ustawy, nad którym obecnie trwają prace, uregulowano m.in. zagadnienia, które NIK wskazał w raporcie „Opieka zdrowotna nad dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym”. 

f77f82c3764140929729cbfcd00b0e293a9d3b2f-xlarge

Zmiany w systemie identyfikacji pacjentów – dowiedz się, co krytykuje środowisko lekarskie

Istotne zmiany w systemie identyfikacji świadczeniobiorców i potwierdzania ich prawa do świadczeń zakłada projekt ustawy  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Głównym założeniem projektu jest uruchomienie wydawania Kart Ubezpieczenia Zdrowotnego (KUZ) potwierdzających obecność świadczeniobiorcy w danym czasie i miejscu w ramach udzielania świadczeń opieki zdrowotnej lub do potwierdzania ich wykonania. Dowiedz się, dlaczego środowisko lekarskie krytykuje ten pomysł.

a83f2617cb2c8b2492046b7bc235dcb5448a97e4-xlarge

Zgody pacjenta – jak je dostosować do RODO

Nowy formularz zgody pacjenta na przetwarzanie danych osobowych powinieneś dostosować do definicji zgody i warunków jej wyrażania zamieszczonych w RODO. Sprawdź, jak to zrobić.

05e5005b9d09a8a719209d818a417b65968a2fa8-xlarge

Sprawy o błędy medyczne – jak długo trwają

Skutki błędów w sztuce lekarskiej, zwłaszcza takich, które prowadzą do zgonu pacjenta, stanowią niemal zawsze poważne obciążenie bliskich poszkodowanego lub zmarłego w wyniku nieprawidłowych działań medycznych. Sprawdź, jakie możliwości szybkiego dochodzenia roszczeń odszkodowawczych od winnych zaniedbań mają bliscy poszkodowanego.

049c36c1e02d54f66f734b64137a1539220635cc-xlarge

Czy musisz uzyskiwać pisemną zgodę na wkłucie do żyły

Przepisy nie wymagają, aby odnośnie wszystkich czynności medycznych pacjent wyrażał zgodę w formie pisemnej. Sprawdź, czy możesz zastosować tę regułę w odniesieniu do pobrania krwi lub iniekcji dożylnej?

932ad451d5711e2f0952d6222ea75ad52ac6834e-xlarge

Jak przestrzegać prawa do opieki duszpasterskiej

Czy personel medyczny ma obowiązek zapytać pacjenta lub jego rodzinę o wyznanie, aby umożliwiać mu wykonanie prawa do kontaktu z duchownym? Sprawdź, kto powinien podejmować inicjatywę, aby nie naruszyć praw pacjenta w tym obszarze.  

Spis treści Czytaj e-wydanie