sąd

Sądowy zwrot kosztów kopii dokumentacji medycznej – kiedy można się o niego ubiegać?

Sądy cywilne często zwracają się do podmiotów leczniczych z wezwaniem do przekazania dokumentacji medycznej pacjenta. Przekazanie dokumentacji medycznej sądowi może wiązać się z pracochłonnymi czynnościami i koniecznością poniesienia przez nie dodatkowych kosztów. Może tak być w przypadku dużej liczby wezwań wpływających do placówki medycznej lub obszernej dokumentacji pacjentów. Sprawdź, czy możesz ubiegać się o sądowy zwrot kosztów dokumentacji medycznej.

Policja

Kiedy należy udostępnić dokumentację medyczną policji

Policja często prosi np. o zweryfikowanie zasadności orzeczenia o czasowej niezdolności do pracy, wskazanie danych kontaktowych do pacjenta i jego adresu. Tym samym zwraca się do podmiotów wykonujących działalność leczniczą z prośbą o udostępnienie dokumentacji medycznej pacjentów. Sprawdź, w jakich okolicznościach powinieneś udostępnić dokumentację medyczną pacjentów.

e-mail

Czy przez e-mail można odmówić dostępu do dokumentacji medycznej

W placówce medycznej nie ma pracownika zajmującego się udostępnianiem dokumentacji medycznej za pośrednictwem poczty elektronicznej. Czy w takiej sytuacji można odmówić dostępu, narzucając konieczność odbioru dokumentacji osobiście w placówce?

Wyniki badań

Kiedy należy przekazywać wyniki badań w postaci elektronicznej

Przekazywanie wyników badań w postaci elektronicznej zleconych podczas leczenia pacjenta powinno stać się standardem. Sprawdź, jak należy zorganizować ten proces.

małpka

Kluczowe zasady udostępniania dokumentacji w dobie pandemii

Ze względu na zagrożenia związane z COVID-19 w placówkach medycznych pojawiło się sporo ograniczeń, świadczenia udzielane są głównie w formie teleporad. Czy w związku z tym istnieją obostrzenia w zakresie wydawania kopii dokumentacji medycznej i można odmówić jej wydania?

e-dokumentacja dla seniora

Jak pomóc seniorom złożyć elektroniczny wniosek o dostęp do dokumentacji medycznej

Brak znajomości obsługi komputera uniemożliwia seniorom złożenie wniosku o dostęp do dokumentacji w formie elektronicznej. Kto może im pomóc w dobie pandemii załatwić sprawę związaną z uzyskaniem dostępu do swojej historii choroby?

udostępnianie dokumentacji medycznej

Jak wydawać dokumentację medyczną osobom pośredniczącym

W dobie pandemii COVID-19 osoby starsze mogą mieć problem z uzyskaniem dostępu do dokumentacji medycznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Z pomocą mogą przyjść osoby pośredniczące. Sprawdź, na jakich zasadach mogą złożyć wniosek o udostępnienie dokumentacji.

Wydanie dokumentacji

Komu można wydać dokumentację medyczną

Podmiot prowadzący dokumentację, zanim ją udostępni, powinien skorzystać z wszelkich rozsądnych środków w celu zweryfikowania tożsamości wnioskodawcy oraz potwierdzenia jego uprawnień, na które się powołuje. Jak to robić?

Udostępnianie dokumentacji

Jak właściwie udostępniać dokumentację medyczną

Udostępnianie dokumentacji medycznej uregulowano w przepisach dwojako, w zależności od tego, czy mamy do czynienia z elektroniczną dokumentacją medyczną czy z pozostałą dokumentacją (prowadzoną w postaci elektronicznej lub jeszcze – wyjątkowo – w postaci papierowej). Oto szczegóły.

e-dokumentacja

Usprawnij udostępnianie e-dokumentacji

Placówka medyczna ma obowiązek zapewnić odpowiednie warunki zabezpieczające dokumentację przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą i dostępem osób nieupoważnionych, a także umożliwić jej wykorzystanie bez zbędnej zwłoki. Jak zorganizować ten proces, aby zachować zgodność z przepisami o ochronie danych osobowych i RODO ?