Placówki medyczne inwestują w remonty i dodatkowy sprzęt. Są to decyzje wymagające szczegółowej analizy opłacalności i ryzyka, zwłaszcza gdy nie ma gwarancji współpracy z NFZ. Sprawdź, jak optymalnie planować wydatki, aby uniknąć nietrafionych inwestycji.

Sprawozdania i plany finansowe

Korekty planu finansowego

Jak wprowadzać korekty w planie finansowym

Zmiany rocznego planu finansowego w zakresie przewidywanych wartości przychodów i kosztów podczas roku wymagają korekt w rocznym planie finansowym. Obowiązek ten dotyczy nie tylko jednostek budżetowych. Dowiedz się, jak wprowadzać te zmiany.

Plan finansowy

Rachunek kosztów – nowe przepisy od 1 stycznia

Od przyszłego roku podmioty lecznicze, które wykonują świadczenia opieki zdrowotnej na podstawie umowy z NFZ, będą musiały wdrożyć nowe zasady prowadzenia rozliczeń kosztów w jednostce. Sprawdź, co się zmienia w zakresie standardu rachunku kosztów.

Plan finansowy w SPZOZ

Jak przygotować plan finansowy w SPZOZ

Plan finansowy to obowiązkowy dokument sporządzany przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, który jest podstawą gospodarki finansowej w tych jednostkach. Nieprzestrzeganie założonych limitów może być bowiem uznane za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Jakie założenia planistyczne przyjąć, przygotowując plan finansowy.

Programy naprawcze

Jak realizować program naprawczy w SPZOZ

Jak realizować program naprawczy w SPZOZ

Jeśli samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej mają straty, są zobowiązane złożyć program naprawczy podmiotowi tworzącemu. Po jego zatwierdzeniu mogą przystąpić do realizacji założonych działań. Co powinien zawierać taki program?

  Kiedy przygotować program naprawczy SPZOZ

Kiedy przygotować program naprawczy SPZOZ

Kierownik samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, który zamknął rok stratą, musi sporządzić program naprawczy. Rok 2017 to drugi rok obowiązywania tego przepisu, a zatem jednostki, które odnotowały ujemny wynik finansowy kolejny raz z rzędu, ponownie staną przed takim obowiązkiem. Sprawdź, jak przygotować taki dokument.

91bba5d2cdbeeb34560ff40eba5d71df6d1a79d7-xlarge

Jak przygotować program naprawczy

Placówki medyczne coraz częściej popadają w tarapaty finansowe. Dzieje się tak za sprawą niższych kontraktów z NFZ i kontroli wydatków przez instytucje nadzorujące wydawanie unijnych funduszy. Co może pomóc rozwiązać ten problem?

Kontrola zarządcza

Kontrola zarządcza

W czym wesprze cię kontrola zarządcza

Sprawnie działający system kontroli zarządczej pomoże kierownikowi w sytuacjach, w których nie można osiągnąć jednocześnie wszystkich celów, wybierać te, które są najistotniejsze dla właściwego i niezakłóconego funkcjonowania placówki. Oto szczegóły.

Kontrola w placówce medycznej

Jakie są cele kontroli zarządczej w SPZOZ

Kontrola zarządcza w SPZOZ powinna zapewnić zgodność działalności pomiotu z przepisami i procedurami wewnętrznymi, skuteczność oraz efektywność działania, a także wiarygodność sprawozdań. Dowiedz się, w czym jeszcze może być przydatna dla kierownika jednostki.

Finansowanie działalności

Finansowanie działalności

Jak sfinansować działalność własnej praktyki

Zarówno rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej, jak i jej rozwój wymagają odpowiedniego zastrzyku gotówki. Na każdym etapie rozwoju niezbędny jest inny rodzaj wkładu i jego postać. Na co zwrócić uwagę, poszukując źródeł finansowania?

Kredyt w placówce medycznej

Kredyt podmiotu leczniczego – kto może przejąć

Podmiot leczniczy w formie spółki z o.o., w której stuprocentowym udziałowcem jest powiat, zaciągnął kredyt długoterminowy na rozszerzenie i prowadzenie działalności. Czy starosta może przejąć zobowiązanie, jeśli wysokość kontraktu z NFZ nie pozwala na spłatę zadłużenia?

Finansowanie placówki zdrowia

Jak finansować inwestycje w placówce

Finansowanie inwestycji w placówkach medycznych wyłącznie z kapitału własnego należy do rzadkości. Menedżerowie poszukują różnych źródeł finansowania, w tym inwestorów zewnętrznych. Jak zatem przygotować się do pozyskania kapitału na strategiczne inwestycje rozwojowe?

Realizacja i kontrola inwestycji

Jak nadzorować realizację projektów UE

Jak kontrolować realizację projektów UE w placówce

Monitoring realizacji zadań i wskaźników to kluczowe aspekty zarządzania projektem dofinansowanym ze środków unijnych. W przypadku problemów z osiągnięciem wskaźników umożliwia wyjście z sytuacji bez kosztownych konsekwencji. Jak go prowadzić? Poznaj praktyczne wskazówki.

Umowa serwisowa z zew. firmą

Na co uważać w umowach serwisowych

Placówki medyczne zawierają umowy z firmami IT na serwisowanie sprzętu lub dostawę urządzeń diagnostycznych. Na urządzeniach tych zapisywane są określone dane dotyczące badanego pacjenta. Na co należy zwrócić szczególną uwagę w przypadku powierzenia danych firmie informatycznej? Jakie są największe zagrożenia dla placówki ochrony zdrowia w takiej sytuacji? Jak przygotować umowę z firmą, aby zadbać o bezpieczeństwo danych pacjentów?

Rozbudowa placówki medycznej

Jakie wymagania budowlane musisz spełnić

Plany związane z przebudową i rozbudową placówki medycznej nie mogą być sprzeczne z istniejącymi wymogami budowlanymi. Dlatego, kierując podmiotem leczniczym, warto cyklicznie odświeżać wiedzę związaną z aktualnymi przepisami odnoszącymi się do tych wymagań.

Zarządzanie finansami i podatki

Kasa online

Kasa online - jak ją użyć po raz pierwszy

Już ponad pół roku obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących, które przewiduje dodatkowe obowiązki dla podatników, w tym dla placówek medycznych. Przed rozpoczęciem prowadzenia ewidencji osoba obsługująca kasę musi złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o zasadach ewidencji. Sprawdźmy szczegóły dotyczące oświadczenia.

Finanse szpitali

Jak zarządzać szpitalem w sieci

Ustawodawca umożliwił NFZ - monopsoniście – jednostronne i bezkrytyczne postępowanie w zakresie ustalania wartości ryczałtu dla szpitali. Tym samym pozbawił te placówki możliwości weryfikacji poprawności tych wyliczeń. Czy oddziały funduszu będą chciały współpracować ze szpitalami w tym zakresie?

Kasa fiskalna

Kasy online – poznaj nowe obowiązki

Weszły już w życie nowe przepisy dotyczące kas fiskalnych, lecz nie wyłączają one od razu możliwości stosowania kas z kopią papierową i kas z elektronicznym zapisem kopii. Sprawdź, od kiedy placówki medyczne będą podlegać nowym obowiązkom.

Optymalizacja finansowa

053517b5d027e2b9242952e2f24d1c8fafe19edb-large

Jak optymalizować koszty wynagrodzeń personelu

Czy możliwa jest optymalizacja kosztów po stronie wynagrodzeń dla pracowników, tak aby zatrudniać wysoko wykwalifikowany personel medyczny i tym samym nie narażać budżetu podmiotu leczniczego? Jest to uzależnione od kilku czynników, na które nie zawsze – jako kierownicy podmiotów leczniczych – mamy wpływ.

9c2ed00100570068d0856e8b68482a112baac1a6-small

Skuteczne sposoby optymalizowania kosztów zakupów

Uproszczone procedury zawierania umów oraz brak wymogu składania szczegółowych dokumentów finansowych sprawiają, że placówki medyczne przy zakupie sprzętu coraz częściej decydują się na leasing.

1301477997d36a3711f094eae566f66730843540-small

Benchmarking narzędziem doskonalenia placówki

Porównanie kosztów procesów i praktyk własnych z tymi, które są stosowane w firmach uznawanych za liderów swej dziedziny, może przynieść wymierne korzyści placówce medycznej.