d92e1652f14980bdda0e3475d632587dc6527203-xlarge

Współpraca z WOŚP – jakie przyniosła efekty

Urządzenia medyczne o wartości ponad 3 mln zł, m.in. stanowiska do nieinwazyjnego wspomagania oddychania, resuscytacji, inkubatory, respiratory, przewoźny aparat RTG - to sprzęt przekazany krakowskiej placówce przez WOŚP. Zobacz, jakie efekty przyniosła współpraca z fundacją.

c01b962d214e62b3b9ac6ff533ff519b7ae0449f-xlarge

Kiedy niższy podatek VAT od czynności pomocniczych

Podatnik, który nie jest podmiotem leczniczym świadczy na rzecz takiego podmiotu usługi pomocnicze związane z dbaniem o czystość w szpitalach i opiece nad pacjentami. Jak rozliczać w takiej sytuacji podatek VAT?

46b4a7115b896d9bca630ce8a5e4e0f99a916ba3-xlarge

Jak dobrze sporządzić opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia jest ważnym elementem specyfikacji istotnych warunków zamówienia, którą przygotowuje zamawiający. Dobrze przygotowany zagwarantuje realizację zamówienia zgodnie z założeniami. Jak zatem ustrzec się błędów w tym obszarze?

b70a523f85c13a77e97d98eda306e08b8686afb9-xlarge

Jak postąpić, gdy wierzyciel sprzeda dług szpitala

Zdarzają się sytuacje, że wierzyciele sprzedają długi szpitali bez zgody podmiotu tworzącego SPZOZ. Czy ich nabywcy mają szansę na wyegzekwowanie jakichkolwiek należności?

eacbe9c2ec2043d4d0523ee032c2641e7473b98d-xlarge

Jak finansować partnerstwo publiczno-prywatne

Przykład kilku podpisanych umów w formule partnerstwa publiczno-prywatnego cieszy, ale nie zmienia faktu, że jest to obszar trudny dla inwestorów. Jest też obiecujący, gdyż sektor prywatnej opieki zdrowotnej rozwija się w Polsce w bardzo szybkim tempie. Jak się przygotować do tego typu przedsięwzięcia?

aa4480cf905783d65d17a36716bf7d3f138d4d1a-xlarge

Kiedy musisz zaprojektować windę w przychodni

O biekt przychodni, wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi, w tym windami, należy projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Trzeba przy tym wziąć pod uwagę przewidywany okres użytkowania. Na co jeszcze musi zwrócić uwagę inwestor w tym procesie?

fd94f7948ba3fd54f7ea3ca4a405fa44bf6059e2-xlarge

Czy musisz płacić ZUS od umów na dyżury

Stałą praktyką szpitali jest zawieranie z lekarzami lub rezydentami, poza umowami o pracę, umów cywilnoprawnych na dyżury. Osoby te świadczą też dodatkowe usługi jako samozatrudnieni. Czy w takiej sytuacji - w świetle prawa – lekarzy należy uznać za pracowników szpitala i odprowadzać od nich składki na ubezpieczenie społeczne?

2a729bbec1d1590fe9bf99dde6850f87347139e2-xlarge

Poznaj 6 korzyści z rozłożenia płatności za inwestycję w placówce na raty

Placówki coraz częściej kupują sprzęt medyczny, komputery czy oprogramowanie na raty. Decydują się na mniejsze zakupy z opcją spłaty od 6 do 12 miesięcy lub na inwestycje o dużych rozmiarach, rozkładając spłatę na okres 5 czy nawet 10 lat. Zobacz, ile można na tym zyskać.

bcd0691a880cf66e1bdb98d0a7c12fd9bd834231-xlarge

Jak zminimalizować ryzyko opóźnień prac budowlanych

Menedżer placówki medycznej, podpisując umowę na roboty budowlane, chce zyskać gwarancję oddania obiektu lub prac w terminie. Jak się zatem dobrze zabezpieczyć w przypadku prowadzenia inwestycji na terenie placówki medycznej, co zawrzeć w umowie na wypadek przekroczenia terminów przez firmę budowlaną?

d32f0cf38ab40744a1aabc27389aaad57f499cab-xlarge

Jak rozliczyć inwestycje w obcym środku trwałym

Przystosowanie siedziby do świadczenia usług medycznych wymaga wkładu finansowego zarówno w sprzęt, jak i w wykorzystywaną nieruchomość. Jak więc rozliczać pod względem podatkowym i rachunkowym inwestycje w obcym środku trwałym?


Odbierz e-book w
prezencie!

Jak przygotować rejestratorki do obsługi pacjentów?

Spis treści Czytaj e-wydanie

Umowy terminowe
Szkolenie otwarte Ochrona zdrowia

Miokinematyczna Odbudowa Wzorców Kompleksu „Lędźwiowo – Miedniczno – Udowego”

Warszawa 13.października.2017

Kurs pogłębiający wiedzę o zależnościach pomiędzy ipsilateralną i kontralateralną częścią zespołu lędźwiowo–miedniczno–udowego.

Czytaj więcej   »

Umowy terminowe
Szkolenie otwarte Ochrona zdrowia

Oddychanie Posturalne

Warszawa 17.października.2017

Oddychanie Posturalne. Zintegrowane Podejście do Postępowania Leczniczego. Patomechanika Wzorca Kompleksu Piersiowo-Brzusznego

Czytaj więcej   »

Umowy terminowe
Szkolenie otwarte Ochrona zdrowia

Odbudowa Miednicy

Warszawa 21.października.2017

Zintegrowany Sposób Leczenia Patomechanicznych Wzorców Łonowo - Krzyżowych

Czytaj więcej   »