Placówki medyczne inwestują w remonty i dodatkowy sprzęt. Są to decyzje wymagające szczegółowej analizy opłacalności i ryzyka, zwłaszcza gdy nie ma gwarancji współpracy z NFZ. Sprawdź, jak optymalnie planować wydatki, aby uniknąć nietrafionych inwestycji.

Sprawozdania i plany finansowe

Plany finansowe

Jak poprawnie przygotować plan finansowy

Wciąż są jeszcze placówki medyczne, w których planowanie odbywa się centralnie, a prognozowane wartości opierają się na mechanizmie korygowania wartości poprzedniego roku o wskaźniki statystyczne, np. wartość inflacji. Sprawdź, co wpływa na skuteczność planowania finansowego.

Korekty planu finansowego

Jak wprowadzać korekty w planie finansowym

Zmiany rocznego planu finansowego w zakresie przewidywanych wartości przychodów i kosztów podczas roku wymagają korekt w rocznym planie finansowym. Obowiązek ten dotyczy nie tylko jednostek budżetowych. Dowiedz się, jak wprowadzać te zmiany.

Plan finansowy

Rachunek kosztów – nowe przepisy od 1 stycznia

Od przyszłego roku podmioty lecznicze, które wykonują świadczenia opieki zdrowotnej na podstawie umowy z NFZ, będą musiały wdrożyć nowe zasady prowadzenia rozliczeń kosztów w jednostce. Sprawdź, co się zmienia w zakresie standardu rachunku kosztów.

Programy naprawcze

Jak realizować program naprawczy w SPZOZ

Jak realizować program naprawczy w SPZOZ

Jeśli samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej mają straty, są zobowiązane złożyć program naprawczy podmiotowi tworzącemu. Po jego zatwierdzeniu mogą przystąpić do realizacji założonych działań. Co powinien zawierać taki program?

  Kiedy przygotować program naprawczy SPZOZ

Kiedy przygotować program naprawczy SPZOZ

Kierownik samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, który zamknął rok stratą, musi sporządzić program naprawczy. Rok 2017 to drugi rok obowiązywania tego przepisu, a zatem jednostki, które odnotowały ujemny wynik finansowy kolejny raz z rzędu, ponownie staną przed takim obowiązkiem. Sprawdź, jak przygotować taki dokument.

91bba5d2cdbeeb34560ff40eba5d71df6d1a79d7-xlarge

Jak przygotować program naprawczy

Placówki medyczne coraz częściej popadają w tarapaty finansowe. Dzieje się tak za sprawą niższych kontraktów z NFZ i kontroli wydatków przez instytucje nadzorujące wydawanie unijnych funduszy. Co może pomóc rozwiązać ten problem?

Kontrola zarządcza

Kontrola zarządcza

W czym wesprze cię kontrola zarządcza

Sprawnie działający system kontroli zarządczej pomoże kierownikowi w sytuacjach, w których nie można osiągnąć jednocześnie wszystkich celów, wybierać te, które są najistotniejsze dla właściwego i niezakłóconego funkcjonowania placówki. Oto szczegóły.

Kontrola w placówce medycznej

Jakie są cele kontroli zarządczej w SPZOZ

Kontrola zarządcza w SPZOZ powinna zapewnić zgodność działalności pomiotu z przepisami i procedurami wewnętrznymi, skuteczność oraz efektywność działania, a także wiarygodność sprawozdań. Dowiedz się, w czym jeszcze może być przydatna dla kierownika jednostki.

Finansowanie działalności

Dotacje na badania i rozwój

Agencja Badań Medycznych dofinansuje projekty wspierające walkę z COVID-19

Agencja Badań Medycznych ogłosiła konkurs, którego celem jest wyłonienie najlepszych projektów badawczych, dedykowanych tworzeniu innowacyjnych rozwiązań, mogących wesprzeć walkę z COVID-19.  Oto szczegóły.

Dotacja

NCBiR: Dotacje na badania związane z rozprzestrzenianiem się COVID-19

Przedsiębiorcy i naukowcy, którzy prowadzą badania dotyczące diagnostyki, leczenia i przeciwdziałania chorobom wirusowym, mogą ubiegać się o dofinansowanie pomysłów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój – konkurs 5/1.1.1/2020 Szybka Ścieżka-Koronawirusy. Sprawdź, kiedy złożyć wniosek.

Finansowanie działalności

Jak sfinansować działalność własnej praktyki

Zarówno rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej, jak i jej rozwój wymagają odpowiedniego zastrzyku gotówki. Na każdym etapie rozwoju niezbędny jest inny rodzaj wkładu i jego postać. Na co zwrócić uwagę, poszukując źródeł finansowania?

Realizacja i kontrola inwestycji

Finanse

Inwestycje w SPZOZ - czy można na nie przeznaczyć zysk podmiotu

W związku z planowaną w SPZOZ inwestycją pojawiają się pytania, czy można to zrobić, biorąc pod uwagę ustawę o zamówieniach publicznych? Czy taki SPZOZ jest objęty obowiązkiem stosowania Prawa zamówień publicznych? Czy wynik finansowy z 2020 roku można wykorzystać w przyszłym roku, nie generując kosztów, które obciążałyby nowy rok obrachunkowy? Czy SPZOZ jest zobligowany do zaksięgowania wyniku w fundusz zakładu?

Pralnia

Jak zadbać o bezpieczeństwo w pralni szpitalnej

Różnorodność zagrożeń i wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawnych powodują, że pralnia szpitalna musi spełniać rygorystyczne przepisy i zasady bezpiecznej oraz higienicznej pracy. Jak spełnić te wymogi?

Leasing

Czy w dobie epidemii można żądać zmniejszenia rat leasingu

Leasingobiorcy aparatury medycznej ponoszą koszt zapłaty rat wynagrodzenia za sprzęt, którego w czasie epidemii koronawirusa nie mogą używać. W takiej sytuacji leasingodawca może albo domagać się zapłaty, albo zgodzić się na renegocjację umowy. Rozsądny przedsiębiorca wybierze drugie wyjście, aby nie utracić kontrahenta i móc kontynuować zwykłą współpracę po powrocie do normalności.

Zarządzanie finansami i podatki

Układ kont

Jest już nowy standard rachunku kosztów

Od 1 stycznia 2021 roku podmioty lecznicze, które wykonują świadczenia opieki zdrowotnej na podstawie umowy z NFZ, mają obowiązek prowadzenia ewidencji i rozliczenia kosztów działalności zgodnie z zaleceniami określonymi w rozporządzeniu ministra zdrowia z 26 października 2020 r. Jakie zmiany wprowadzają nowe regulacje?

kontrole tarczy antykryzysowej

Korzystałeś z tarczy antykryzysowej? Co podlega kontroli

Ważną częścią wsparcia z tzw. tarczy antykryzysowej były różne ulgi i zwolnienia z ZUS. Poznaj kluczowe obszary, które może skontrolować ZUS i urząd skarbowy.

Szczepienia a podatki

Szczepienia na grypę - czy należy odprowadzać od nich podatek

Placówki medyczne w dobie koronawirusa mogą skorzystać z dofinansowania do szczepień przeciw grypie na podstawie umowy z NFZ. Czy należy je opodatkować i odprowadzić składki do ZUS, traktując to zdarzenie jako przychód pracownika?

Optymalizacja finansowa

ubezpieczenie OC

Czy warto mieć elastyczną polisę OC

Błędy w sposobie ubezpieczenia placówki medycznej mogą zdrowia, prowadzić do poważnych konsekwencji związanych z dysfunkcją polis. Te negatywne konsekwencje mogą ujawnić się zarówno na płaszczyźnie ubezpieczeń mienia, jak i odpowiedzialności cywilnej. Sprawdź, na co zwrócić uwagę, aby mieć elastyczną polisę. 

optymalizacja finansowa

Jak optymalizować koszty wynagrodzeń personelu

Czy możliwa jest optymalizacja kosztów po stronie wynagrodzeń dla pracowników, tak aby zatrudniać wysoko wykwalifikowany personel medyczny i tym samym nie narażać budżetu podmiotu leczniczego? Jest to uzależnione od kilku czynników, na które nie zawsze kierownicy podmiotów leczniczych mają wpływ.

9c2ed00100570068d0856e8b68482a112baac1a6-small

Skuteczne sposoby optymalizowania kosztów zakupów

Uproszczone procedury zawierania umów oraz brak wymogu składania szczegółowych dokumentów finansowych sprawiają, że placówki medyczne przy zakupie sprzętu coraz częściej decydują się na leasing.