65541fdb6d7c1115b981e259e35f8a9f49014e58-xlarge

Od 2018 roku kasy fiskalne w gabinetach

Elektroniczne przekazywanie za pomocą Internetu danych z raportów fiskalnych dobowych, ale także automatyczne przesyłanie elektronicznych paragonów fiskalnych, w tym paragonów anulowanych czy faktur i faktur anulowanych to zmiany, którą będą wprowadzane od przyszłego roku w gabinetach lekarskich. Sprawdź, jak się do nich przygotować.

aa4480cf905783d65d17a36716bf7d3f138d4d1a-xlarge

Jak zapobiegać awariom wind w przychodni

Dzisiaj nowopowstające placówki ochrony zdrowia, które mają swoje gabinety na kilku piętrach budynku, muszą mieć zaprojektowane dźwigi osobowe. Te starsze musiały dostosować się do przepisów i je dobudować. Chociaż są poddawane wielu specjalistycznym kontrolom, to przecież awarie wind są zjawiskiem normalnym. Jak się na nie przygotować.

1991765ec83ddf6521da8512c43d6b1b168d7b0d-xlarge

Jak podwyższać wynagrodzenie zasadnicze

Pracownicy medyczni – zgodnie z ustawą o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych - minimalne wynagrodzenie zasadnicze osiągną w 2021 roku. Jak ustalać jego wysokość?

ab4a746dd11b9b04cf131407a7b4263d05a5ddd2-xlarge

Plan finansowy – jakie elementy musi zawierać

Ustawa o działalności leczniczej nie reguluje kwestii terminu sporządzenia planu finansowego SPZOZ, stąd nie wiadomo czy dokument ten powinien powstać przed rozpoczęciem roku obrotowego, czy jego tworzenie może mieć charakter ciągły w trakcie roku. Poznaj najważniejsze zasady, które obowiązują kierownika zarządzającego taką placówką w tym zakresie.

e33ab2c7f3b3108b4b9c2460dfa3a026eec11a12-xlarge(1)

Nowe zasady ustalania minimalnego wynagrodzenia

Od 16 sierpnia 2017 r. obowiązuje ustawa o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Uzależnia ona wysokość wynagrodzenia dziesięciu kategorii pracowników medycznych od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce. Sprawdź, co się zmienia.

b8fe307b14ab57c430b53610b9f48faf9a72984d-xlarge

Jednolite pliki kontrole – poznaj najnowsze zmiany

W 2018 roku jednostki z sektora małych przedsiębiorstw czeka rewolucja w zakresie rozliczania VAT. Wszyscy będą musieli przygotowywać nie tylko deklaracje VAT, ale również comiesięczne raporty ewidencji zakupów i sprzedaży, a na wezwanie - księgi podatkowe czy inne dokumenty księgowe. Jak się wywiązać z tego nowego obowiązku?

96bea216c998cf5cca0fca994cce16df6af0317e-xlarge

Jakie składki opłacać za dodatkową pracę lekarzy

Jeżeli szpital lub placówka medyczna zatrudnia „po godzinach” swoich pracowników-lekarzy jako medyków prowadzących prywatne praktyki, będzie musiał opłacić składki także od wynagrodzeń za „pozaetatowe” usługi swoich lekarzy. Sprawdź, jak właściwie rozliczać takie usługi.

4c9b9ace6f1df908ad90902b34c501431dc702d6-xlarge

Polskie placówki mogą zyskać dotacje z USA

Do 5 października placówki medyczne z Polski mogą składać propozycje wniosków o dofinansowanie z programów grantowych realizowanych przez Narodowy Instytut Zdrowia (National Institute of Health) i podległe mu placówki badawcze. Sprawdź, w jakich przedsięwzięciach możesz wziąć udział.

47d0a073f8bb5987b75f8b100820e81a57aa588c-xlarge

Jak unikać naruszania zasady konkurencyjności

Odwołania składane przez wykonawców do Krajowej Izby Odwoławczej na czynności zamawiających często zawierają zarzut naruszenia zasad uczciwej konkurencji. Jak zatem opisywać przedmiot zamówienia, aby nie narazić się na koszty związane z rozstrzyganiem spraw przed KIO?

dd71c894e4fb9be7dcf8d8192e1e37d14981214b-xlarge

Fundusze unijne wspierają nasz rozwój

Wartość przedsięwzięć finansowanych ze środków unijnych znacznie przekroczyła 50 mln zł. Ciekawymi projektami będą m.in.: „Utworzenie obszaru koordynowanego „Kobieta – Matka – Dziecko” oraz „Filtr epidemiologiczny na wschodniej granicy UE” w obrębie oddziału chorób zakaźnych. Sprawdź, jakie jeszcze projekty są w planach - r ozmowa z DARIUSZEM OLEŃSKIM, dyrektorem naczelnym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej.


Odbierz e-book w
prezencie!

Jak przygotować rejestratorki do obsługi pacjentów?

Spis treści Czytaj e-wydanie

Umowy terminowe
Szkolenie otwarte Ochrona zdrowia

Jak zarządzać ryzykiem w ujęciu ISO 9001:2015 w ochronie zdrowia-praktyczne warsztaty

Warszawa 30.października.2017

Jak zarządzać ryzykiem w ujęciu ISO 9001:2015 w ochronie zdrowia

Czytaj więcej   »

Umowy terminowe
Szkolenie otwarte Ochrona zdrowia

Jak zarządzać ryzykiem w ujęciu ISO 9001:2015 w ochronie zdrowia-praktyczne warsztaty

Katowice 15.listopada.2017

Jak zarządzać ryzykiem w ujęciu ISO 9001:2015 w ochronie zdrowia

Czytaj więcej   »