Placówki medyczne inwestują w remonty i dodatkowy sprzęt. Są to decyzje wymagające szczegółowej analizy opłacalności i ryzyka, zwłaszcza gdy nie ma gwarancji współpracy z NFZ. Sprawdź, jak optymalnie planować wydatki, aby uniknąć nietrafionych inwestycji.

Jak realizować program naprawczy w SPZOZ

Jak realizować program naprawczy w SPZOZ

Jeśli samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej mają straty, są zobowiązane złożyć program naprawczy podmiotowi tworzącemu. Po jego zatwierdzeniu mogą przystąpić do realizacji założonych działań. Co powinien zawierać taki program?

Plan finansowy

Rachunek kosztów – nowe przepisy od 1 stycznia

Od przyszłego roku podmioty lecznicze, które wykonują świadczenia opieki zdrowotnej na podstawie umowy z NFZ, będą musiały wdrożyć nowe zasady prowadzenia rozliczeń kosztów w jednostce. Sprawdź, co się zmienia w zakresie standardu rachunku kosztów.

Plan finansowy w SPZOZ

Jak przygotować plan finansowy w SPZOZ

Plan finansowy to obowiązkowy dokument sporządzany przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, który jest podstawą gospodarki finansowej w tych jednostkach. Nieprzestrzeganie założonych limitów może być bowiem uznane za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Jakie założenia planistyczne przyjąć, przygotowując plan finansowy.

Kredyt w placówce medycznej

Kredyt podmiotu leczniczego – kto może przejąć

Podmiot leczniczy w formie spółki z o.o., w której stuprocentowym udziałowcem jest powiat, zaciągnął kredyt długoterminowy na rozszerzenie i prowadzenie działalności. Czy starosta może przejąć zobowiązanie, jeśli wysokość kontraktu z NFZ nie pozwala na spłatę zadłużenia?

Kontrola kosztów

Koszty w placówce - jak je kontrolować

Prowadzenie prywatnej placówki medycznej generuje, poza kosztami poszczególnych usług, wiele kosztów ogólnych (tzw. administracyjnych) i innych kosztów, które trudno jest bezpośrednio przypisać do danej usługi. Sprawdź, jak ze względu na konieczność właściwiej oceny całości kosztów danej usługi, stosować metody alokacji wszystkich kosztów ogólnych.

Kasa online

Kasa online - jak ją użyć po raz pierwszy

Już ponad pół roku obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących, które przewiduje dodatkowe obowiązki dla podatników, w tym dla placówek medycznych. Przed rozpoczęciem prowadzenia ewidencji osoba obsługująca kasę musi złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o zasadach ewidencji. Sprawdźmy szczegóły dotyczące oświadczenia.

Finanse szpitali

Jak zarządzać szpitalem w sieci

Ustawodawca umożliwił NFZ - monopsoniście – jednostronne i bezkrytyczne postępowanie w zakresie ustalania wartości ryczałtu dla szpitali. Tym samym pozbawił te placówki możliwości weryfikacji poprawności tych wyliczeń. Czy oddziały funduszu będą chciały współpracować ze szpitalami w tym zakresie?

Jak sporządzić raport o sytuacji finansowej SPZOZ

Jak sporządzić raport o sytuacji finansowej SPZOZ

Kierownik SPZOZ do 31 maja każdego roku sporządza i przekazuje podmiotowi tworzącemu raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej zakładu. Co powinno się w nim znaleźć i jak go przygotować?

Finanse w placówce medycznej

Jak planować finanse w działalności leczniczej

Planowanie to podstawowy element procesu zarządzania. Stanowi jego pierwszy etap i determinuje dalsze działania. Powinno zatem towarzyszyć prowadzeniu działalności leczniczej również w innych formach organizacyjnych niż SPZOZ. Poznaj szczegóły tworzenia planu finansowego.

Ryzyko

Jak minimalizować ryzyko ekonomiczne

Menedżerowie zarządzający podmiotami leczniczymi ciągle muszą poszukiwać rozsądnych relacji między efektywnością a ryzykiem finansowym. Skutki podjętych decyzji i ich ewentualne negatywne konsekwencje spadną bowiem na barki zarządzających. Jak zatem zachować bezpieczną granicę?