Akredytacja

Czy akredytacja poprawia jakość w placówce

Szefowie placówek medycznych, decydując się na wdrożenie akredytacji, liczą na podniesienie jakości udzielania świadczeń zdrowotnych i zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów. Czy tak rzeczywiście jest, sprawdziła NIK. Poznaj wyniki tej kontroli.

norma ISO

Jak zarządzać ryzykiem w ujęciu ISO 9001:2015

Tzw. struktura wysokiego stopnia wprowadziła identyczne definicje i układ dla wszystkich systemów zarządzania ISO. Wpływa to znacząco na przejrzystość i zrozumienie norm oraz powoduje, że proces wdrożenia i certyfikacji zintegrowanej jest bardziej efektywny. Na co zwrócić uwagę, decydując się na wdrożenie ISO?

mierniki w jakości

W analizie wyników placówki warto stosować mierniki

Jakość w placówkach medycznych trzeba monitorować i oceniać na każdym etapie realizacji usługi. Mogą w tym pomóc specjalnie opracowane mierniki i wskaźniki. Sprawdź, jak je wykorzystać w praktyce.

jakość

System Zarządzania Jakością – co zyskasz po wdrożeniu

Co prawda większość organizacji zaczyna myśleć o wdrożeniu ISO dopiero w momencie, gdy zaczynają wymagać tego zleceniodawcy czy potencjalni zleceniodawcy, ale są też podmioty medyczne, które nie czekają, aż pojawią się problemy. Sprawdź, dlaczego jakość to wartość strategiczna i jak ją wykorzystać w budowie przewagi konkurencyjnej.

ryzyko

Dlaczego warto wdrożyć system zarządzania ryzykiem

Pacjenci, z którymi stykasz się na co dzień, mogą być nosicielami poważnych chorób. Nie bez znaczenia są też warunki sanitarno-higieniczne w gabinecie. Sprawdź, jak zminimalizować ryzyko przeniesienia infekcji.

  Jak właściwie stosować znak certyfikacji ISO

Jak właściwie stosować znak certyfikacji ISO

Uzyskanie certyfikatu to ważne wydarzenie w życiu placówki medycznej. To powód do dumy, który powinno się zaprezentować na zewnątrz. Jak zatem korzystać ze znaku certyfikacji?

  Jak kontrolować jakość w placówce

Jak kontrolować jakość w placówce

Zarządzanie jakością w placówce medycznej nierozerwalnie wiąże się z określeniem wyraźnych celów jakościowych, a następnie kontrolą ich realizacji. Jeśli myślisz poważnie o jakości, nie możesz jedynie „kupić” sobie certyfikatu jakości. Dowiedz się, jak szukać odpowiedzi na pytanie, czym jest jakość, w jaki sposób zapewnić tę jakość, jakim kosztem i jaki efekt tych działań będzie zadowalający?

  Czy normy ISO pomogą spełnić wymagania prawne

Czy normy ISO pomogą spełnić wymagania prawne

Z jednej strony przepisy coraz częściej powołują się na normy ISO, z drugiej certyfikaty nie odgrywają już tak istotnej roli podczas kontraktowania NFZ. Sprawdź, czy w związku z tą sytuacją warto dalej utrzymywać systemy ISO.

105dc6a4a823bfce56c6e689f734d3bf664fd30e-xlarge

Czy certyfikaty jakości ISO stracą na znaczeniu

Certyfikaty jakości ISO powinny być brane pod uwagę we wzorze do obliczania stawki ryczałtowej na świadczenia medyczne udzielane przez podmioty lecznicze. Oto dlaczego taka praktyka powinna być kontynuowana przy kontaktowaniu.

235263ac3748da74d55e1b3057227053e3556c14-xlarge

Opieka koordynowana – czy wzrośnie jakość POZ

Model opieki koordynowanej w przyjętym przez rząd projekcie ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej (POZ) to strategia, która ma się przyczynić do stworzenia systemu ukierunkowanego na pacjenta i jego dobro. W jakim kierunku zmierzają zmiany?