Czy zatrudnić prawnika podczas kontraktowania

Czy zatrudnić prawnika podczas kontraktowania z NFZ

Skomplikowana procedura zawierania umów z NFZ powoduje, że wiele podmiotów  leczniczych zatrudnia  prawnika, który wesprze je w kontaktach z płatnikiem. Na co zwracać uwagę, szukając odpowiedniego wsparcia prawnego podczas kontraktowania z NFZ?

Jak powinno przebiegać postępowanie dowodowe

Co wolno NFZ podczas prowadzenia postępowania dowodowego

Dokumentacja medyczna, wyjaśnienia świadków, czy opinie biegłego to przykładowe dowody, które mogą być wykorzystane w postępowaniu kontrolnym NFZ. Sprawdź, jakie jeszcze masz możliwości.

Kontrola

Kontrola NFZ i wojewody - czym się różni

Kontrola przeprowadzona przez organy rejestrowe jest mniej sformalizowana niż kontrola NFZ. W przypadku kontrolerów „rejestrowych” status kontrolerów mają najczęściej pracownicy urzędu wojewódzkiego zatrudnieni w wydziale zdrowia tej jednostki albo osoby należące do samorządu zawodów medycznych. Poznaj najistotniejsze różnice między tymi kontrolami.

Kontrolerzy NFZ

Korpus kontrolerski NFZ - nowe zasady kontroli NFZ

Skuteczniejsze kontrolowanie przez NFZ realizacji umów to główny cel nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych, która obowiązuje od 1 czerwca. Sprawdź, co oznaczają te zmiany dla placówki medycznej.

Dokumenty podczas kontroli NFZ

Jakich dokumentów zażąda kontroler NFZ

NFZ może uznać odmowę udostępnienia dokumentacji, która nie wiąże się z zakresem kontroli za utrudnianie bądź udaremnianie kontroli, a to może się wiązać z nałożeniem kary z tego tytułu. Sprawdź, jak zmienią się zasady kontroli NFZ.

Kontrola bez zapowiedzi

Kiedy jest możliwa kontrola bez zapowiedzi

Po 1 czerwca możliwie będzie rozpoczęcie kontroli NFZ bez uprzedzenia. Wynika to ze zmian ustawowych, których wejście w życie może oznaczać więcej postępowań kontrolnych. Sprawdź, kiedy może dojść do takiej sytuacji.

Kontrola

NFZ przeprowadzi kontrole zza biurka

Kontrola lub jej poszczególne czynności będą mogły być przeprowadzone w jednostkach organizacyjnych NFZ, a nie w placówkach medycznych – to nowość po zmianie przepisów, które wchodzą w życie 1 czerwca. Sprawdź, jakie uprawnienia zyskają kontrolerzy.

Warunki dla kontrolerów

Warunki, które musisz zapewnić kontrolerom NFZ

Zupełnie nowe uregulowania dotyczące warunków, jakie należy zapewnić kontrolerom NFZ wprowadziła n owelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Sprawdź, co musisz zagwarantować takim osobom, gdy w Twojej placówce rozpocznie się kontrola.

Procedura odwoławcza

Co się zmieni w procedurze odwoławczej do NFZ

Wystąpienie pokontrolne zamiast protokołu kontroli, wprowadzenie nowego środka odwoławczego - sprzeciwu na czynności Prezesa NFZ - to ważne zmiany w pokontrolnej procedurze odwoławczej. Poznaj szczegóły.

Kontrola NFZ

Kwalifikacja świadczenia – co sprawdzi NFZ

Kontrola przeprowadzana przez NFZ ma często szeroko zakrojony charakter. Jednak niekiedy ogranicza się do precyzyjnie określonych, potencjalnych naruszeń interesujących kontrolerów działających z ramienia NFZ. Sprawdź, jakie niuanse mogą wykorzystywać.