Kontrola

Brak dostępności świadczeń - jakie kary nałoży NFZ 

Kontrolerzy NFZ dzwonią do przychodni i próbują umówić się na wizytę. Fundusz sprawdził w całej Polsce już ok. 9000 poradni POZ. W blisko 600 placówkach stwierdzono poważne problemy z dodzwonieniem się; 10% z tych przychodni było niedostępnych dla pacjenta. Jakie mogą być konsekwencje takiej kontroli?

Teleporada

Kontrole NFZ w zakresie teleporad - na co się przygotować

NFZ zaczął kontrolować, w jaki sposób przychodnie udzielają pacjentom teleporad, czy nie nadużywają tego sposobu kontaktu z pacjentem mimo pandemii koronawirusa, czy wdrożyły ustawowe standardy. Jak zyskać pewność, czy właściwie diagnozujesz i leczysz pacjentów?

Kontrola NFZ

Co skontroluje NFZ w dobie pandemii

Skargi pacjentów do NFZ i Rzecznika Praw Pacjenta w zakresie ograniczonej dostępności do świadczeń, w większości dotyczące problemów z dodzwonieniem się do placówki medycznej, spowodowały, że NFZ zdecydował się wznowić kontrole. Sprawdź, na co musisz być gotowy.  

telefon

NFZ kontroluje przychodnie telefonicznie

NFZ rozpoczął kontrolowanie przychodni, podejmując próby kontaktu telefonicznego. Jeżeli kontakt z placówkami jest utrudniony, oddziały NFZ podejmują decyzję o skontrolowaniu jednostki w terenie. Które placówki powinny się spodziewać kontroli?

  Czy zatrudnić prawnika podczas kontraktowania

Czy zatrudnić prawnika podczas kontraktowania z NFZ

Skomplikowana procedura zawierania umów z NFZ powoduje, że wiele podmiotów  leczniczych zatrudnia  prawnika, który wesprze je w kontaktach z płatnikiem. Na co zwracać uwagę, szukając odpowiedniego wsparcia prawnego podczas kontraktowania z NFZ?

Jak powinno przebiegać postępowanie dowodowe

Co wolno NFZ podczas prowadzenia postępowania dowodowego

Dokumentacja medyczna, wyjaśnienia świadków, czy opinie biegłego to przykładowe dowody, które mogą być wykorzystane w postępowaniu kontrolnym NFZ. Sprawdź, jakie jeszcze masz możliwości.

Kontrola

Kontrola NFZ i wojewody - czym się różni

Kontrola przeprowadzona przez organy rejestrowe jest mniej sformalizowana niż kontrola NFZ. W przypadku kontrolerów „rejestrowych” status kontrolerów mają najczęściej pracownicy urzędu wojewódzkiego zatrudnieni w wydziale zdrowia tej jednostki albo osoby należące do samorządu zawodów medycznych. Poznaj najistotniejsze różnice między tymi kontrolami.

Kontrolerzy NFZ

Korpus kontrolerski NFZ - nowe zasady kontroli NFZ

Skuteczniejsze kontrolowanie przez NFZ realizacji umów to główny cel nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych, która obowiązuje od 1 czerwca. Sprawdź, co oznaczają te zmiany dla placówki medycznej.

Dokumenty podczas kontroli NFZ

Jakich dokumentów zażąda kontroler NFZ

NFZ może uznać odmowę udostępnienia dokumentacji, która nie wiąże się z zakresem kontroli za utrudnianie bądź udaremnianie kontroli, a to może się wiązać z nałożeniem kary z tego tytułu. Sprawdź, jak zmienią się zasady kontroli NFZ.

Kontrola bez zapowiedzi

Kiedy jest możliwa kontrola bez zapowiedzi

Po 1 czerwca możliwie będzie rozpoczęcie kontroli NFZ bez uprzedzenia. Wynika to ze zmian ustawowych, których wejście w życie może oznaczać więcej postępowań kontrolnych. Sprawdź, kiedy może dojść do takiej sytuacji.