Świat w pandemii COVID-19

Jak kupić certyfikowane maski i nie żałować

Od 16 marca 2020 wprowadzono – wbrew wcześniejszym komunikatom MZ - powszechny obowiązek zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej. Wszyscy kupowaliśmy maski – szybko, dużo i jak najtaniej. Liczyło się, aby zaopatrzyć placówkę i aby mogła działać. Hurtownie nie ułatwiały życia, w absurdalny sposób windując ceny. Portale aukcyjne też włączyły się do zabawy, w pełni eksplorując znaczenie terminu „wolny rynek”. Pandemia zmieniała się powoli w pandemonium.

nakaz pracy w jednym szpitalu

Nakaz pracy w jednym szpitalu stał się faktem

Od 30 kwietnia obowiązuje nowe rozporządzenie ministra zdrowia, które wprowadziło obowiązek pracy personelu medycznego szpitali jednoimiennych i innych placówek mających oddziały zakaźne jedynie przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Co to oznacza dla kierowników placówek?

lekarze

Dwoje rodziców to lekarze - kto zostanie z dzieckiem z razie powołania do pracy

Lekarze mogą być powoływani przez wojewodów i ministra zdrowia do pracy przy zwalczaniu epidemii koronawirusa. Co zrobić, gdy oboje rodziców dziecka w wieku 14-18 lat, to lekarze, którzy zostali skierowani do pracy?

lekarz

Czy lekarz z chorobą przewlekłą może być skierowany do pracy przy zwalczaniu epidemii

Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi zawiera katalog kategorii osób, które nie mogą być skierowane do pracy niosącej ryzyko zakażenia przy zwalczaniu epidemii. Jednym z warunków powodujących niemożność skierowania do takiej pracy jest orzeczenie choroby przewlekłej. W jaki sposób można to stwierdzić? 

koronawirus

Lekarze na kwarantannie a odpowiedzialność karna

Coraz częściej słyszy się o konieczności zamykania oddziałów w związku ze stwierdzeniem obecności koronawirusa. W takich przypadkach decyzja sanepidu dotyczy zarówno pacjentów, jak i personelu medycznego. W konsekwencji personel medyczny nie może opuszczać oddziału przez 14 dni. Czy pracodawca może odpowiadać karnie za zmuszenie lekarza do pracy?

test na koronawirusa

Jakie prawa pracownicze mają lekarze w czasie epidemii

W stanie epidemii trwającym w Polsce od 20 marca 2020 r. praca lekarzy jest szczególnie cenna i deficytowa. Zarówno lekarze zatrudnieni na umowę o pracę, jak i na kontrakty, mogą liczyć na różne formy ochrony prawnej ich pracy, jak i nowe obowiązki, które mogą być na nich nałożone. Oto szczegóły.

epidemiolog

Jakie zadania ma epidemiolog szpitalny w czasie epidemii koronawirusa

Nadzór nad procedurami zapewniającymi ochronę przed zakażeniami szpitalnymi to jedno z głównych zadań epidemiologa szpitalnego. Co jeszcze należy do obowiązków takiej osoby, zwłaszcza teraz, w tym trudnym czasie epidemii koronawirusa? 

koronawirus

Jak się bronić przed roszczeniami z tytułu zakażeń pacjentów

Pacjenci, którzy przebywali w szpitalu, coraz częściej wnoszą roszczenia z tytułu szkód zakażeń, które doprowadzają do powstania komplikacji w procesie leczenia albo wywołują kolejne zachorowanie. Warto o tym przypomnieć w czasach koronawirusa i sprawdzić, jak możesz się bronić.

zakazenie

Jak informować o ryzyku zakażenia koronawirusem

Podmioty lecznicze powinny wdrożyć procedury informowania osób trzecich, np. przez ogłoszenia na korytarzach oddziałów o stwierdzonych przypadkach chorób, które mogą przenieść się na osoby trzecie w kontakcie z miejscem jej występowania lub z samym chorym. Poznaj swoje obowiązki w tym zakresie.

epidemia koronawirsua

Koronawirus - jakie procedury wdrażają szpitale

Koronawirus rozprzestrzenia się w Polsce, rząd zamyka granice, ogranicza działalność galerii handlowych, zamknięto szkoły, odwołano imprezy masowe. Polacy pozostają w domach. Jakie procedury obecnie muszą stosować szpitale?