Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Procedury i standardy zarządzania w placówce medycznej mają na celu poprawienie jakości usług medycznych i bezpieczeństwa pacjenta oraz personelu medycznego. W tym dziale skorzystasz z gotowych wzorów procedur i list audytowych, a także znajdziesz wskazówki, jak tworzyć tę dokumentację.

Procedury zapobiegawcze (pracownik)

Dobry stan psychiczny chorych, nie tylko z COVID-19, przyczynia się do lepszego radzenia sobie z chorobą przez pacjenta, lepszą komunikacją lekarz-pacjent, co przekłada się na szybsze zdrowienie. Dlatego w dobie pandemii COVID-19 istotne jest, aby chorym, zwłaszcza izolowanym zapewnić opiekę psychologiczną i psychiatryczną. Zadania w pierwszej kolejności powinny spoczywać na pielęgniarkach psychiatrycznych, a w razie konieczności dalej na psychologach i psychiatrach. Celem procedury jest zadbanie o zdrowie psychiczne pacjentów i personelu medycznego.  Wdrożenie, przestrzeganie oraz systematyczny audyt procedur związanych z zapewnieniem opieki psychologicznej pacjentom z COVID-19 leży na barkach dyrektora bądź kierownika jednostki ochrony zdrowia.

Pobierz procedurę »

Właściwe zabezpieczenie dróg oddechowych u chorych na COVID-19 powoduje zmniejszenie transmisji wirusa SARS-CoV-2 na personel medyczny zajmujący się opieką nad pacjentem. Celem procedury jest zmniejszenie ryzyka zakażenia koronawirusem u osób, które bezpośrednio wykonują czynności zabezpieczające drogi oddechowe. Dzięki wykonanym właściwie czynnościom, z zastosowaniem wszystkich środków bezpieczeństwa , zmniejsza się ryzyko absencji pracowników medycznych wynikających z kwarantanny lub izolacji, a tym samym przekłada się na skuteczniejszą walkę z pandemią COVID-19.

Pobierz procedurę »

Odpowiednie przygotowanie sali chirurgicznej do zabiegów chorych na COVID-19 jest równie ważne, jak ich odpowiednie przeprowadzanie. Właściwie przygotowana sala, a także wykonywanie zabiegów chirurgicznych według procedur, przyczynia się do skutecznej walki z pandemią COVID-19, przez zminimalizowanie transmisji wirusa z osoby operowanej na personel medyczny. Celem procedury jest bezpieczne przygotowanie bloku operacyjnego, gdzie są wykonywane zabiegi chirurgiczne u chorych na COVID-19.  Jej właściwe przestrzeganie jest konieczne, aby zminimalizować do minimum zakażenie się wirusem SARS-CoV-2 przez personel medyczny i personel sprzątający.

Pobierz procedurę »
Zobacz wszystkie dokumenty z działu Procedury zapobiegawcze (pracownik) »

Procedury zapobiegawcze (pacjent)

Zapewnienie odpowiedniego powietrza w pomieszczeniu, gdzie istnieje relatywne ryzyko skażenia wirusem SARS-CoV-2 przyczynia się do zminimalizowania, a nawet uniknięcia zakażenia wśród ludzi. Dlatego bardzo istotne jest, aby personel medyczny, a także sprzątający, przestrzegał wdrożonych procedur dezynfekcji i odpowiedniej wymiany powietrza. Celem procedury jest minimalizowanie rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2 zarówno wśród personelu, jak i pacjentów, co przekłada się na skuteczniejszą walkę z pandemią COVID-19.

Pobierz procedurę »

Lekarz, który podejrzewa  lub rozpoznaje zakażenie SARS-CoV-2,  po ocenie stanu klinicznego tej osoby, kieruje ją do izolatorium – obiektu użyteczności publicznej wyznaczonego do pełnienia roli miejsca izolacji - a następnie niezwłocznie informuje o tym koordynatora izolatorium i omawia z nim szczegóły techniczne dotyczące przyjęcia pacjenta do placówki. Procedura ma zapewnić odpowiednią ścieżkę zakażonej osoby i zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się zakażeń. Zawiera także wzór skierowania do izolatorium. 

Pobierz procedurę »

Personel medyczny stanowi podstawowe i zarazem główne ogniwo walki z pandemią. Dlatego należy wykorzystać ich czas pracy jak najoptymalniej. Procedura określa, jak skuteczne zarządzać czasem pracy pracowników medycznych, wykorzystać zasoby ludzkie w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko transmisji wirusa SARS-CoV-2 w miejscu pracy, a tym samym zredukować ryzyko braków kadrowych, co wiązałoby się z niewystarczającą liczbą osób sprawujących opiekę nad pacjentem chorym na COVID-19.

Pobierz procedurę »
Zobacz wszystkie dokumenty z działu Procedury zapobiegawcze (pacjent) »

Procedury ograniczające

Każdorazowo podczas uzupełnienia płynu w dozowniku osoba wykonująca procedurę czyści elementy dozownika przytwierdzone na stałe za pomocą środków myjących, a następnie środków dezynfekcyjnych. Celem procedury jest zachowanie w należytym stanie elementów wymiennych wielorazowego użytku dozowników do płynów do higieny i dezynfekcji rąk.

Pobierz procedurę »

Właściwe czyszczenie i dezynfekcja endoskopów to najtańszy i najskuteczniejszy sposób walki z zakażeniami drobnoustrojami. Celem procedury zmniejszenie liczby przypadków zakażeń w środowisku szpitalnym bądź w przychodniach lekarskich wśród personelu medycznego podczas wykonywania badań diagnostycznych.

Pobierz procedurę »

Przestrzeganie i właściwe wykonywanie procedur dezynfekcji sprzętu transportowego powoduje, że ryzyko przeniesienia wirusa jest minimalizowane, a tym samym unikamy możliwych braków kadrowych podczas opieki nad pacjentem z COVID-19. Procedura określa, jakiego sprzętu używać do transportu materiałów zakaźnych, które mogą być źródłem zakażenia wirusem SARS-CoV-2, a także jak do dezynfekować. 

Pobierz procedurę »
Zobacz wszystkie dokumenty z działu Procedury ograniczające »

Procedury po zdiagnozowaniu (pracownik)

W czasie walki z pandemią COVID-19 personelowi medycznemu należy zapewnić optymalne warunki pracy. Chory personel medyczny jest izolowany, a tym samym powoduje to braki kadrowe i niewydolność systemu. Procedura określa, jakie warunki należy zapewnić pracownikom medycznym, a należą do nich przede wszystkim odpowiednio zbilansowana dieta, warunki mieszkalne, które zapewnią odpowiednią ilość odpoczynku oraz snu, a także - w przypadku problemów psychologicznych - odpowiednie wsparcie. Tylko zdrowy zarówno fizycznie, jak i psychicznie personel medyczny, jest w stanie walczyć skutecznie z pandemią COVID-19.

Pobierz procedurę »

Przed pracą w obszarze izolowanym personel musi koniecznie przejść szkolenia z zakładania i zdejmowania środków ochrony indywidualnej. Dodatkowo każda osoba z personelu powinna przejść badania stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w tym obszarze. Procedura określa zasady dopuszczenia personelu do pracy w obszarze izolowanym, organizacji pracy zespołów, dezynfekcji oraz czynności przed opuszczeniem obszaru izolowanego.

Pobierz procedurę »

Istotnym aspektem walki z pandemią jest odpowiednia liczba personelu medycznego (lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych i innych) w placówkach zajmujących się opieką nad chorym na COVID-19. Jednym z czynników, który powoduje, że w placówkach ubywa personelu medycznego na określony czas, jest zakażenie się wirusem SARS-CoV-2 przez ów personel. Procedura określa zasady działań profilaktycznych przeciwko zawodowemu narażeniu na COVID-19, co skutkuje zdecydowanie mniejszą liczbą absencji personelu medycznego.

Pobierz procedurę »
Zobacz wszystkie dokumenty z działu Procedury po zdiagnozowaniu (pracownik) »

Procedury po zdiagnozowaniu (pacjent)

Zrozumienie zasad sanitarno-epidemiologicznych dotyczących kwarantanny i izolacji domowej przez osobę ją przechodzącą przyczynia się do jej właściwego stosowania, a co za tym idzie, nie łamania zasad i skutecznego zwalczania pandemii. Celem procedury jest zorganizowanie odpowiedniej komunikacji z osobami w kwarantannie bądź izolacji domowej oraz właściwa edukacja w tym zakresie.

Pobierz procedurę »

Przedmioty używane przez pacjentów zakażonych lub podejrzanych o zakażenie COVID-19 być źródłem zakażenia wirusem SARS-CoV-2, dlatego należy bezwzględnie przestrzegać procedury ich dezynfekcji. Procedura określa te zasady. Celem procedury jest minimalizacja ryzyka rozprzestrzeniania się zakażeń, zwłaszcza wśród personelu medycznego opiekującego się chorymi z COVID-19.

Pobierz procedurę »

Właściwe czyszczenie i dezynfekcja tkanin jest jedną ze skutecznych i jednocześnie najtańszych metod walki z zakażeniami SARS-CoV-2, skutecznie zmniejsza liczbę przypadków zakażenia drobnoustrojami w szpitalach i w przychodniach zarówno wśród personelu medycznego podczas wykonywania czynności przy pacjencie z COVID-19, jak i pacjentów. Procedura określa zasady oraz metody zbierania i przechowywania tkanin zakaźnych oraz ich prania. 

Pobierz procedurę »
Zobacz wszystkie dokumenty z działu Procedury po zdiagnozowaniu (pacjent) »

Listy audytowe

W placówce medycznej, gdzie gromadzą się pacjenci, w dobie pandemii wirusa SARS-CoV-2 powinieneś zapewnić zachowanie odpowiednich odległości i środki dezynfekcji. Ważnymi elementami jest też odpowiednie rozłożenie w czasie pracy personelu czy wyznaczenie pracownika, który będzie nadzorował zachowanie dystansu społecznego. Lista audytowa pomoże placówce medycznej w weryfikacji poprawności działania procedury i pozwoli opracować ewentualne działania korygujące.

Pobierz listę »

Nawet w placówce medycznej część pracowników w dobie pandemii wirusa SARS-CoV-2 może pracować zdalnie (np. administracja, księgowość, kadry). W takiej sytuacji ważne jest m.in. zminimalizowanie kontaktów osobistych do minimum, ustalenie maksymalnej liczby osób w pokoju czy zapewnienie społecznego dystansu, minimum 1,5 metra.  Lista audytowa pomoże placówce medycznej w weryfikacji poprawności działania procedury i pozwoli opracować ewentualne działania korygujące.  

Pobierz listę »

System przekazywania informacji na temat obowiązujących obostrzeń związanych z COVID-19 musi gwarantować dotarcie z przekazem do wszystkich pracowników. Powinna także istnieć m.in. procedura wsparcia dla pracowników przebywających na kwarantannie lub oczekujących na wynik testu na obecność wirusa SARS-CoV-2. Lista audytowa pomoże placówce medycznej w weryfikacji poprawności działania procedury i pozwoli opracować ewentualne działania korygujące.

Pobierz listę »
Zobacz wszystkie dokumenty z działu Listy audytowe »

wiper-pixel