Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Procedury i standardy zarządzania w placówce medycznej mają na celu poprawienie jakości usług medycznych i bezpieczeństwa pacjenta oraz personelu medycznego. W tym dziale skorzystasz z gotowych wzorów procedur i list audytowych, a także znajdziesz wskazówki, jak tworzyć tę dokumentację.

Procedury zapobiegawcze (pracownik)

procedura 1

Nadzór nad bezpieczeństwem szczepień na COVID-19 jest konieczny, aby proces szczepień populacyjnych był przeprowadzony bezpiecznie. Właściwy i szczegółowy nadzór nad szczepieniami, zwłaszcza nad tymi, podczas których są stosowane szczepionki warunkowo dopuszczone do obrotu na rynku europejskim, powoduje, że nie tylko personel medyczny czuje się bezpieczny, szczepiąc, lecz także same osoby szczepione. Nadzór ma za zadanie identyfikowanie ewentualnych sytuacji niebezpiecznych, choćby występowanie działań niepożądanych, tak aby móc w porę interweniować i wyeliminować niebezpieczeństwo bądź wstrzymać czasowo szczepienie daną szczepionką do momentu wyeliminowania niebezpieczeństwa. Celem procedury jest opisanie sposobu nadzoru, którego powinny przestrzegać wszystkie osoby czy instytucje odpowiedzialne za szczepienia populacyjne na COVID-19.

Pobierz procedurę »
procedura 1

W procesie szczepień populacyjnych przeciwko COVID-19 bardzo ważne jest, aby szczepionki były przechowywane i transportowane zgodnie z wymaganiami producenta. Dotyczy to zwłaszcza szczepionek mRNA, które wymagają ultra niskich temperatur (od - 60 do - 90 stopni Celsjusza). Celem procedury jest szczegółowe opisanie warunków przechowywania i transportu szczepionek.

Pobierz procedurę »
procedura 1

Związku z faktem, że Europejska Agencja Leków wprowadziła szczepionki przeciw COVID-19 w trybie warunkowym, bardzo ważna jest ocena ich skuteczności w trakcie stosowania. Celem procedury jest opisanie procesu oceny skuteczności szczepionek przeciwko COVID-19 tak, abyśmy w przyszłości mieli dane dotyczące ich skuteczności, czy wystąpienia objawów niepożądanych, których nie zaobserwowano w fazie badań klinicznych.

Pobierz procedurę »
Zobacz wszystkie dokumenty z działu Procedury zapobiegawcze (pracownik) »

Procedury zapobiegawcze (pacjent)

procedura 2

Szczepienia przeciwko COVID-19 stanowią obecnie główny element walki z pandemią. Dlatego istotne jest, aby informować na ich temat jak najszerszą liczbę obywateli. Istnieje duży lęk i strach przed szczepieniem nowymi szczepionkami wśród Polaków z różnych grup zawodowych i różnych grupach wiekowych, więc konieczna jest ogólnopolska kampania edukacyjna, która będzie informować o samej szczepionce, procesie szczepienia i jego organizacji. Celem procedury jest nakreślenie, jakie działania powinny być podjęte, aby edukacja była skuteczna i przyczyniła się do większego zainteresowania szczepieniami ze strony obywateli.

Pobierz procedurę »
procedura 2

Badanie lekarskie kwalifikacyjne do każdego szczepienia składa się z wywiadu i przesiewowego badania przedmiotowego, które obejmuje co najmniej ocenę stanu ogólnego pacjenta, w tym podstawowych parametrów życiowych (temperatura, akcja serca, oddychanie, świadomość), zbadanie gardła, węzłów chłonnych oraz osłuchanie płuc i serca. Badanie kwalifikacyjne do szczepienia jest bardzo podobne niezależnie od planowanej do podania szczepionki, różni się w szczegółach dotyczących przeciwwskazań do konkretnych szczepionek. Celem procedury jest opisanie sposobu kwalifikacji do szczepienia przeciw COVID-19. 

Pobierz procedurę »
procedura 2

Każdy produkt leczniczy, w tym także szczepionki przeciwko COVID-19 mają działania niepożądane. Każdy niepożądany odczyn poszczepienny (NOP) powinien być zgłaszany przez pacjenta oraz raportowany przez lekarzy, którzy rozpoznali NOP. Celem procedury jest opisanie sposobu raportowania niepożądanych odczynów poszczepiennych, w tym po szczepionce przeciw COVID-19.

Pobierz procedurę »
Zobacz wszystkie dokumenty z działu Procedury zapobiegawcze (pacjent) »

Procedury ograniczające

procedura 3

Biopatogeny, w tym wirus powodujący nową chorobę zakaźną COVID-19, przenoszą się m.in. przez powietrze w pomieszczeniach zamkniętych, w tym przez systemy wentylacyjno-klimatyzacyjne. Celem procedury jest minimalizacja ryzyka transmisji wirusa SARS-CoV-2 za pośrednictwem systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych w podmiotach leczniczych.

Pobierz procedurę »
procedura 3

Szczepienia pracownicze w Polsce są w całości finansowane przez pracodawców. Wyjątek stanowi uodpornienie przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, które jest obowiązkowym szczepieniem dla personelu medycznego, finansowanym ze środków publicznych. Pracodawca lub zlecający pracę musi poinformować osobę ubiegającą się o zatrudnienie lub pracownika o obligatoryjnych szczepieniach, jakie wymagane są przy wykonywaniu czynności zawodowych. W gestii pracodawcy jest też pokrycie kosztu szczepień i zakupu szczepionek. Celem procedury jest właściwa organizacja procesu szczepień pracowniczych.

Pobierz procedurę »
procedura 3

Celem procedury jest określenie zasad przy ozonowaniu pomieszczeń pracy i samochodów. Przedmiotem procedury jest tryb postępowania pracowników wykonujących ozonowanie pomieszczeń pracy i pojazdów.

Pobierz procedurę »
Zobacz wszystkie dokumenty z działu Procedury ograniczające »

Procedury po zdiagnozowaniu (pracownik)

procedura 4

Izolacja w medycynie to wszelkiego rodzaju działania ochronne (odosobnienie, profilaktyka, specyficzne środki ostrożności), które mają na celu zapobieganie transmisji biopatogenów powodujących choroby zakaźne od osób zakażonych/podejrzanych o zakażenie/chorych na inne osoby. Procedura ma na celu określenie sposobu zwalniania z izolacji osób, u których stwierdzono zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2.

Pobierz procedurę »
procedura 4

W czasie walki z pandemią COVID-19 personelowi medycznemu należy zapewnić optymalne warunki pracy. Chory personel medyczny jest izolowany, a tym samym powoduje to braki kadrowe i niewydolność systemu. Procedura określa, jakie warunki należy zapewnić pracownikom medycznym, a należą do nich przede wszystkim odpowiednio zbilansowana dieta, warunki mieszkalne, które zapewnią odpowiednią ilość odpoczynku oraz snu, a także - w przypadku problemów psychologicznych - odpowiednie wsparcie. Tylko zdrowy zarówno fizycznie, jak i psychicznie personel medyczny, jest w stanie walczyć skutecznie z pandemią COVID-19.

Pobierz procedurę »
procedura 4

Przed pracą w obszarze izolowanym personel musi koniecznie przejść szkolenia z zakładania i zdejmowania środków ochrony indywidualnej. Dodatkowo każda osoba z personelu powinna przejść badania stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w tym obszarze. Procedura określa zasady dopuszczenia personelu do pracy w obszarze izolowanym, organizacji pracy zespołów, dezynfekcji oraz czynności przed opuszczeniem obszaru izolowanego.

Pobierz procedurę »
Zobacz wszystkie dokumenty z działu Procedury po zdiagnozowaniu (pracownik) »

Procedury po zdiagnozowaniu (pacjent)

procedura 5

Właściwe monitorowanie aparatury ECMO przyczynia się do jej lepszego wykorzystania, zwiększenia efektywności leczenia i zminimalizowania ryzyka powikłań, które niesie za sobą leczenie pacjentów za pomocą ECMO. Celem procedury jest stworzenie instrukcji, dzięki której personel medyczny będzie mógł wykonać wszystkie czynności należycie.

Pobierz procedurę »
procedura 5

Wczesne leczenie przeciwwirusowe może zmniejszyć częstość ciężkich i krytycznych przypadków COVID-19. Obecnie leczenie remdesivirem jest jedynym leczeniem przeciwwirusowym stosowanym w leczeniu chorych na COVID-19 w celu szybkiej eliminacji wirusa SARS-CoV-2 z ustroju. Celem procedury jest stworzenie wytycznych dotyczących jego stosowania, ponieważ wcześniej był stosowany w leczeniu innych chorób wirusowych.

Pobierz procedurę »
procedura 5

W ogólnej opiece nad pacjentami z COVID-19 ważne jest, aby zwrócić uwagę na każdy szczegół, nawet ten najmniejszy, który pozornie może być mało istotny - zarówno na regularne monitorowanie stanu pacjenta przez kontrole poszczególnych parametrów, jak i na wdrożenie działań prewencyjnych po to, aby pomyślnie zakończyć leczenie chorego na COVID-19. Celem procedury jest określenie działań w ogólnej opiece nad pacjentem z COVID-19 tak, aby personel medyczny mimo obciążenia fizycznego i psychicznego, mógł zawsze sięgnąć do tego dokumentu i w przypadku przeoczenia jak najszybciej podjąć odpowiednie czynności.

Pobierz procedurę »
Zobacz wszystkie dokumenty z działu Procedury po zdiagnozowaniu (pacjent) »

Listy audytowe

listy audytowe

Szczepienia przeciwko COVID-19 stanowią obecnie główny element walki z pandemią. Dlatego istotne jest, aby informować na ich temat jak najszerszą liczbę obywateli. Istnieje duży lęk i strach przed szczepieniem nowymi szczepionkami wśród Polaków z różnych grup zawodowych i różnych grupach wiekowych, więc konieczna jest ogólnopolska kampania edukacyjna, która będzie informować o samej szczepionce, procesie szczepienia i jego organizacji. Lista audytowa pomoże placówce medycznej w weryfikacji poprawności działania procedury i pozwoli opracować ewentualne działania korygujące.

Pobierz listę »
listy audytowe

Szczepionki jako produkt leczniczy wymagają specjalnych warunków przechowywania oraz transportu. Dotyczy to zwłaszcza szczepionek mRNA, które wymagają ultra niskich temperatur (od - 60 do - 90 stopni Celsjusza). Dlatego niezbędne jest, aby zapewnić odpowiednie warunki przechowywania w magazynie centralnym, jak i w centrach dystrybucyjnych, a także transportu. W przeciwnym razie szczepionki będą nie użyteczne oraz będą nadawały się tylko i wyłącznie do utylizacji. Lista audytowa pomoże placówce medycznej w weryfikacji poprawności działania procedury i pozwoli opracować ewentualne działania korygujące.

Pobierz listę »
listy audytowe

Przed każdym szczepieniem konieczne jest przeprowadzenie kwalifikacyjnego badania lekarskiego. Kwalifikacja ta jest bardzo podobna do tej, którą przechodzi dziecko bądź osoba dorosła Polsce przez podstawowymi szczepieniami ochronnymi bądź z zakresu medycyny podróży. Jest ona konieczna, aby proces szczepienia był bezpieczny dla osoby szczepionej. Lista audytowa pomoże placówce medycznej w weryfikacji poprawności działania procedury i pozwoli opracować ewentualne działania korygujące.

Pobierz listę »
Zobacz wszystkie dokumenty z działu Listy audytowe »

wiper-pixel