Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

W jednym miejscu znajdziesz porady prawne związane z bezpieczeństwem epidemiologicznym, przygotowywane przez ekspertów i praktyków z branży.

Wirus

Jak monitorować epidemiologiczne czynniki alarmowe w szpitalu

Kierownicy podmiotów leczniczych mają obowiązek nadzorować czynności związane z przeciwdziałaniem zakażeniom oraz chorobom zakaźnym. Jednak to nie oni bezpośrednio, a pielęgniarki wypełniają obowiązek wykrywania i kwalifikacji zakażeń szpitalnych. Sprawdź, jak zorganizować ten proces?

Procedura bezpieczeństwa

Pacjent podejrzany o zakażenie bądź zakażony koronawirusem – jakie standardy musisz stosować

Placówki medyczne, udzielając świadczeń pacjentom podejrzanym o zakażenie lub zakażonym koronawirusem, mają obowiązek stosować standardy organizacyjne opieki zdrowotnej określone w nowym rozporządzeniu. Sprawdź, jakie masz w związku z tym obowiązki.

Procedura bezpieczeństwa

Zużyte przez personel medyczny maseczki ochronne - jakim będą odpadem

Pracownicy medyczni w dobie koronawirusa codziennie stosują profilaktycznie maseczki ochronne. Jakim odpadem będą zużyte maseczki? Czy traktować je jako zwykłą zużytą odzież, czy potencjalny materiał niebezpieczny, zakaźny?  

procedury

Chcesz samodzielnie opracować procedury – skorzystaj z tych rad

Chyba trudno sobie wyobrazić placówkę medyczną, która funkcjonowałaby bez gotowych procedur. Porządkują one bowiem kwestie jakości usług medycznych oraz zwiększają zarówno bezpieczeństwo pacjenta, jak i personelu medycznego. Poznaj wskazówki dotyczące ich tworzenia, a także późniejszego wdrożenia.

Ankieta

Dlaczego ankieta COVID-19 powinna być w dokumentacji medycznej pacjenta

Pandemia koronawirusa przyczyniła się do faktu, że placówki medyczne podejmują różne działania, które mogą je uchronić przed ewentualnymi roszczeniami pacjentów lub członków ich rodzin z tytułu zakażenia COVID-19. Sprawdź, jaką treść powinna przybrać zgoda pacjenta na przyjęcie do szpitala i hospitalizację w obecnym okresie.

Szpital

Jakie są najważniejsze zasady reżimu sanitarnego

Przebywanie w szpitalu, a zwłaszcza hospitalizacja na oddziale chirurgicznym lub chorób zakaźnych, stwarza ryzyko zakażenia drobnoustrojami. Źródłem zakażenia mogą być inni chorzy obecni na oddziale, osoby będące nosicielami danego drobnoustroju, a także inne zarazki zasiedlające środowisko szpitala. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo pacjenta na oddziale szpitalnym.

Maseczka

Koronawirus jako nowe zagrożenie zawodowe – co musisz zapewnić pracownikowi

Narażenie na zakażenie koronawirusem w dużej mierze dotyczy pracowników podmiotów leczniczych, zarówno personelu medycznego, jak i niemedycznego. Pracodawcy stosują wieleśrodkówmającychna celu ograniczenie ryzyka zakażenia.Sprawdź, jakie dokładnie masz obowiązki w tym zakresie, aby uniknąć roszczenia ze strony pracownika.

Ochrona przed zakażeniami

Skuteczna ochrona przed zakażeniami – poznaj wytyczne do procedur

Jeżeli wykonujesz zabiegi, w trakcie których dochodzi do naruszenia ciągłości tkanek ludzkich, powinieneś wdrożyć i opracować procedury zapewniające ochronę przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi. Sprawdź, co powinna zawierać właściwa procedura.

Lekarz

Zagrożenie epidemią i stan epidemii – jakie obowiązki ma kierownik placówki

Kierownicy podmiotów leczniczych mają ustawowo określone zadania w zakresie bezpieczeństwa epidemiologicznego. W razie bezpośrednio zagrożenia epidemią lub w czasie jej trwania, powinni szybko i sprawnie podejmować działania zapobiegające szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych. Sprawdź, o jakie czynności chodzi.

Procedury bezpieczeństwa

Zakażony pacjent – co musisz wpisać w raporcie do sanepidu

W przypadku podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia bądź choroby zakaźnej, masz obowiązek przesłać sanepidowi stosowne informacje. Jako lekarz, w zakresie przekazywanych danych, jesteś zwolniony z zachowania tajemnicy lekarskiej. Ale musisz uważać, aby nie przekazać za dużo danych. Sprawdź, jak nie przekroczyć swoich uprawnień w takiej sytuacji.

wiper-pixel