Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Postępowanie zgodnie z gotowymi procedurami, w przypadku gdy u jednego z pracowników pojawią się objawy typowe zakażenia wirusem, pomoże Ci we właściwy sposób zabezpieczyć miejsce pracy, zastosować dodatkowe środki ostrożności, aby nie dopuścić do rozprzestrzeniania się choroby wśród pozostałych pracowników.

W czasie walki z pandemią COVID-19 personelowi medycznemu należy zapewnić optymalne warunki pracy. Chory personel medyczny jest izolowany, a tym samym powoduje to braki kadrowe i niewydolność systemu. Procedura określa, jakie warunki należy zapewnić pracownikom medycznym, a należą do nich przede wszystkim odpowiednio zbilansowana dieta, warunki mieszkalne, które zapewnią odpowiednią ilość odpoczynku oraz snu, a także - w przypadku problemów psychologicznych - odpowiednie wsparcie. Tylko zdrowy zarówno fizycznie, jak i psychicznie personel medyczny, jest w stanie walczyć skutecznie z pandemią COVID-19.

Pobierz procedurę »

Przed pracą w obszarze izolowanym personel musi koniecznie przejść szkolenia z zakładania i zdejmowania środków ochrony indywidualnej. Dodatkowo każda osoba z personelu powinna przejść badania stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w tym obszarze. Procedura określa zasady dopuszczenia personelu do pracy w obszarze izolowanym, organizacji pracy zespołów, dezynfekcji oraz czynności przed opuszczeniem obszaru izolowanego.

Pobierz procedurę »

Istotnym aspektem walki z pandemią jest odpowiednia liczba personelu medycznego (lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych i innych) w placówkach zajmujących się opieką nad chorym na COVID-19. Jednym z czynników, który powoduje, że w placówkach ubywa personelu medycznego na określony czas, jest zakażenie się wirusem SARS-CoV-2 przez ów personel. Procedura określa zasady działań profilaktycznych przeciwko zawodowemu narażeniu na COVID-19, co skutkuje zdecydowanie mniejszą liczbą absencji personelu medycznego.

Pobierz procedurę »

Szybkie i skuteczne identyfikowanie zakażenia koronawirusem wśród personelu medycznego jest bardzo istotne z punktu widzenia epidemiologii. Jeżeli nie zostanie ono wykryte u pracownika medycznego, który nadal świadczy pracę, skutkuje to rozprzestrzenianiem się pandemii. Celem procedury jest ustalenie zasad zachowania się personelu medycznego i osób zarządzających placówką medyczną, oczekujących na wynik testu diagnostycznego RT-PCR.

Pobierz procedurę »

Stosowanie środków ochrony osobistej w czasie pandemii COVID-19 to istotny element zapobiegający rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 i zakażeniom wśród samych pracowników medycznych. Osoby wykonujące zawód medyczny, bezpośrednio zaangażowane w opiekę nad chorym z COVID-19, są narażone na zakażenie, a co za tym idzie, rośnie ryzyko zmniejszenia kadr medycznych w walce z epidemią.  Procedura określa wytyczne i zalecenia dotyczące stosowania środków ochrony osobistej w czasie pandemii COVID-19.

Pobierz procedurę »

Stosowanie odzieży ochronnej jest jedną ze skutecznych i jednocześnie najtańszych metod walki z pandemią. Procedura określa wytyczne dotyczące skutecznego zakładania i zdejmowania indywidualnej odzieży ochronnej, co wpływa za zmniejszenie transmisji wirusa w placówkach medycznych, a tym minimalizuje na braki kadrowe białego personelu placówek ochrony zdrowia.

Pobierz procedurę »

Przed pracą w obszarze izolowanym personel musi koniecznie przejść szkolenia z zakładania i zdejmowania środków ochrony indywidualnej. Dodatkowo każda osoba z personelu powinna przejść badania stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w tym obszarze. Procedura określa zasady dopuszczenia personelu do pracy w obszarze izolowanym, organizacji pracy zespołów, dezynfekcji oraz czynności przed opuszczeniem obszaru izolowanego.

Pobierz procedurę »

W placówce medycznej pracownik jest narażony na różnorodne zagrożenia zawodowe. Zadaniem menedżera jest identyfikacja czynników zagrażających zdrowiu lub życiu pracowników i opracowanie odpowiednich procedur postępowania.  Celem procedury jest ustalenie zasad badań i pomiarów czynników szkodliwych i uciążliwych w placówce, do których jest zobowiązany każdy pracodawca, w tym podmiot leczniczy. Pracodawca wskazuje i określa czynniki szkodliwe i uciążliwe, dla których należy wykonać badania i pomiary.

Pobierz procedurę »

wiper-pixel