Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Dzięki gotowym procedurom ograniczysz rozprzestrzenianie się wirusa, a wdrożenie zasad bezpieczeństwa w okresie zagrożenia epidemiologicznego pomoże Ci utrzymać i kontrolować reżim sanitarny w placówce medycznej.

procedura 3

Szczepienia pracownicze w Polsce są w całości finansowane przez pracodawców. Wyjątek stanowi uodpornienie przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, które jest obowiązkowym szczepieniem dla personelu medycznego, finansowanym ze środków publicznych. Pracodawca lub zlecający pracę musi poinformować osobę ubiegającą się o zatrudnienie lub pracownika o obligatoryjnych szczepieniach, jakie wymagane są przy wykonywaniu czynności zawodowych. W gestii pracodawcy jest też pokrycie kosztu szczepień i zakupu szczepionek. Celem procedury jest właściwa organizacja procesu szczepień pracowniczych.

Pobierz procedurę »
procedura 3

Celem procedury jest określenie zasad przy ozonowaniu pomieszczeń pracy i samochodów. Przedmiotem procedury jest tryb postępowania pracowników wykonujących ozonowanie pomieszczeń pracy i pojazdów.

Pobierz procedurę »
procedura 3

Każdorazowo podczas uzupełnienia płynu w dozowniku osoba wykonująca procedurę czyści elementy dozownika przytwierdzone na stałe za pomocą środków myjących, a następnie środków dezynfekcyjnych. Celem procedury jest zachowanie w należytym stanie elementów wymiennych wielorazowego użytku dozowników do płynów do higieny i dezynfekcji rąk.

Pobierz procedurę »
procedura 3

Właściwe czyszczenie i dezynfekcja endoskopów to najtańszy i najskuteczniejszy sposób walki z zakażeniami drobnoustrojami. Celem procedury zmniejszenie liczby przypadków zakażeń w środowisku szpitalnym bądź w przychodniach lekarskich wśród personelu medycznego podczas wykonywania badań diagnostycznych.

Pobierz procedurę »
procedura 3

Przestrzeganie i właściwe wykonywanie procedur dezynfekcji sprzętu transportowego powoduje, że ryzyko przeniesienia wirusa jest minimalizowane, a tym samym unikamy możliwych braków kadrowych podczas opieki nad pacjentem z COVID-19. Procedura określa, jakiego sprzętu używać do transportu materiałów zakaźnych, które mogą być źródłem zakażenia wirusem SARS-CoV-2, a także jak do dezynfekować. 

Pobierz procedurę »
procedura 3

Właściwa dezynfekcja wyrobów medycznych wielokrotnego użytku w placówce medycznej jest skuteczną i jednocześnie najtańszą metodą walki z epidemią. Celem procedury jest zmniejszenie liczby przypadków zakażenia drobnoustrojami wśród personelu medycznego. Jest to bardzo istotne przez pryzmat możliwych braków kadrowych osób sprawujących opiekę nad pacjentami z COVID-19, spowodowanych zakażeniem, a tym samym koniecznością izolacji czy kwarantanny.

Pobierz procedurę »
procedura 3

Rejestratorka medyczna pracuje w punkcie informacyjno-rejestracyjnym przychodni. Obsługuje sprzęt biurowy, umawia pacjentów na wizytę po przyjęciu ich zgłoszeń, a także nadzoruje grafik pracy lekarzy i wprowadza do niego zmiany, prowadzi dokumentację medyczną, przyjmuje materiały do badań, opisuje je i kieruje do właściwych laboratoriów oraz wydaje wyniki badań itp. Procedura określa zasady bezpiecznej pracy w dobie COVID-19, a także zawiera wzór ankiety wstępnej kwalifikacji pacjenta (przez telefon). Celem procedury jest minimalizacja ryzyka rozprzestrzeniania się zakażeń.

Pobierz procedurę »
procedura 3

Świadczenia realizowane przez pielęgniarki POZ należy organizować w sposób uwzględniający warunki bezpieczeństwa epidemiologicznego. Plan pracy pielęgniarki POZ musi uwzględniać teleporady, pracę w gabinecie, a także wizyty domowe. Celem procedury jest minimalizacja ryzyka transmisji wirusa SARS-CoV-2.

Pobierz procedurę »
procedura 3

Pielęgniarska opieka długoterminowa to systematyczna i intensywna opieka nad obłożnie i przewlekle chorymi osobami przebywającymi w domu, realizowana we współpracy z lekarzem POZ. Celem procedury jest minimalizacja ryzyka transmisji SARS-CoV-2, co jest szczególnie istotne ze względu na wielochorobowość i choroby przewlekłe, a także często zaawansowany wiek pacjentów.

Pobierz procedurę »
procedura 3

W dobie ryzyka zakażenia się koronawirusem w gabinecie ginekologicznym, należy bezwzględnie przestrzegać środków ostrożności. Procedura omawia krok po kroku, co należy zrobić przed wizytą, w jej trakcie i po zakończeniu, a także gdy lekarz podejrzewa zakażenie u pacjentki, aby zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się zakażeń.

Pobierz procedurę »

wiper-pixel