Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Gotowe listy audytowe dadzą Ci wsparcie przy zbieraniu, analizowaniu i wyciąganiu wniosków związanych z funkcjonowaniem procedur w praktyce, wskażą ewentualne obszary wymagające poprawy i ulepszeń.

listy audytowe

Rozprzestrzenianie się koronawirusa w powietrzu odbywa się za pomocą cząsteczek aerozolu o średnicy poniżej 5 μm, np. podczas komunikacji werbalnej. Czas utrzymywania się tych cząsteczek w zamkniętych pomieszczeniach jest długi i średnio wynosi około 12 godzin. W związku z tym inne osoby przebywające w takim miejscu są narażone na różne infekcje, w tym SARS-CoV-2. Lista audytowa pomoże placówce medycznej w weryfikacji poprawności działania procedury i pozwoli opracować ewentualne działania korygujące.

Pobierz listę »
listy audytowe

W przypadku powzięcia informacji, że u pracownika lub pacjenta potwierdzono zakażenie SARS-COV-2 podmiot leczniczy powinien wprowadzić określone działania, które zminimalizują rozprzestrzenianie się wirusa. Lista audytowa pomoże placówce medycznej w weryfikacji poprawności działania procedury i pozwoli opracować ewentualne działania korygujące.

Pobierz listę »
listy audytowe

Żeby chronić pracowników przed koronawirusem placówka medyczna powinna wprowadzić m.in. obowiązek zachowania bezpiecznej odległości od rozmówcy (1,5 metra), kontakt z pacjentami za pomocą urządzeń teleinformatycznych, obowiązek regularnego i dokładnego mycia rąk wodą z mydłem lub ich dezynfekcję środkiem na bazie alkoholu (min. 60%). Lista audytowa pomoże placówce medycznej w weryfikacji poprawności działania procedury i pozwoli opracować ewentualne działania korygujące.

Pobierz listę »
listy audytowe

Szczepienia personelu medycznego nie powinny być zaniedbywane, bo są gwarancją jego bezpieczeństwa. Chronią przed chorobami zakaźnymi, które mogą być bardzo niebezpieczne i na które narażony jest każdy medyk mający kontakt z chorymi pacjentami. Lista audytowa pomoże placówce medycznej w weryfikacji poprawności działania procedury i pozwoli opracować ewentualne działania korygujące.

Pobierz listę »
listy audytowe

Skuteczną procedurą w zapobieganiu grypie są szczepienia, zwłaszcza zalecane osobom z obniżoną odpornością, a także pracownikom ochrony zdrowia, w tym personelowi medycznemu (bez względu na specjalizację), innym grupom zawodowym (straż pożarna, policja, wojsko). Szczepienia przeciw grypie nie są w Polsce obowiązkowe, lecz zalecane (Program Szczepień Ochronnych). Lista audytowa pomoże placówce medycznej w weryfikacji poprawności działania procedury i pozwoli opracować ewentualne działania korygujące.

Pobierz listę »
listy audytowe

W placówce medycznej, gdzie gromadzą się pacjenci, w dobie pandemii wirusa SARS-CoV-2 powinieneś zapewnić zachowanie odpowiednich odległości i środki dezynfekcji. Ważnymi elementami jest też odpowiednie rozłożenie w czasie pracy personelu czy wyznaczenie pracownika, który będzie nadzorował zachowanie dystansu społecznego. Lista audytowa pomoże placówce medycznej w weryfikacji poprawności działania procedury i pozwoli opracować ewentualne działania korygujące.

Pobierz listę »
listy audytowe

Nawet w placówce medycznej część pracowników w dobie pandemii wirusa SARS-CoV-2 może pracować zdalnie (np. administracja, księgowość, kadry). W takiej sytuacji ważne jest m.in. zminimalizowanie kontaktów osobistych do minimum, ustalenie maksymalnej liczby osób w pokoju czy zapewnienie społecznego dystansu, minimum 1,5 metra.  Lista audytowa pomoże placówce medycznej w weryfikacji poprawności działania procedury i pozwoli opracować ewentualne działania korygujące.  

Pobierz listę »
listy audytowe

System przekazywania informacji na temat obowiązujących obostrzeń związanych z COVID-19 musi gwarantować dotarcie z przekazem do wszystkich pracowników. Powinna także istnieć m.in. procedura wsparcia dla pracowników przebywających na kwarantannie lub oczekujących na wynik testu na obecność wirusa SARS-CoV-2. Lista audytowa pomoże placówce medycznej w weryfikacji poprawności działania procedury i pozwoli opracować ewentualne działania korygujące.

Pobierz listę »
listy audytowe

W dobie pandemii wirusa SARS-CoV-2 warto każdego wchodzącego do placówki medycznej poddawać pomiarom temperatury ciała. Należy też mieć procedurę postępowania w przypadku, gdy pomiar temperatury jest wyższy niż 38 stopni Celsjusza. Lista audytowa pomoże placówce medycznej w weryfikacji poprawności działania procedury i pozwoli opracować ewentualne działania korygujące.

Pobierz listę »
listy audytowe

W placówce medycznej należy wdrożyć procedury czyszczenia i dezynfekcji, w których trzeba uwzględnić szczególne środki ostrożności dla wspólnych obszarów. Należy także opracować procedurę zapewniająca spójność mycia i dezynfekcji we wszystkich obszarach, również tych wymagających szczególnej uwagi, takich jak poręcze schodowe, klamki, uchwyty do kuchenek mikrofalowych, komputery, klawiatury, wyłączniki, przyciski i wspólnie używane narzędzia. Lista audytowa pomoże placówce medycznej w weryfikacji poprawności działania procedury i pozwoli opracować ewentualne działania korygujące.

Pobierz listę »

wiper-pixel