Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Gotowe procedury pomogą Ci dbać o jakość w placówce medycznej i skutecznie zwiększać bezpieczeństwo pacjenta. Zmniejszysz także liczbę zgłaszanych roszczeń z powodu ewentualnych zakażeń, do których mogło dojść w placówce medycznej.

Zapewnienie odpowiedniego powietrza w pomieszczeniu, gdzie istnieje relatywne ryzyko skażenia wirusem SARS-CoV-2 przyczynia się do zminimalizowania, a nawet uniknięcia zakażenia wśród ludzi. Dlatego bardzo istotne jest, aby personel medyczny, a także sprzątający, przestrzegał wdrożonych procedur dezynfekcji i odpowiedniej wymiany powietrza. Celem procedury jest minimalizowanie rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2 zarówno wśród personelu, jak i pacjentów, co przekłada się na skuteczniejszą walkę z pandemią COVID-19.

Pobierz procedurę »

Lekarz, który podejrzewa  lub rozpoznaje zakażenie SARS-CoV-2,  po ocenie stanu klinicznego tej osoby, kieruje ją do izolatorium – obiektu użyteczności publicznej wyznaczonego do pełnienia roli miejsca izolacji - a następnie niezwłocznie informuje o tym koordynatora izolatorium i omawia z nim szczegóły techniczne dotyczące przyjęcia pacjenta do placówki. Procedura ma zapewnić odpowiednią ścieżkę zakażonej osoby i zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się zakażeń. Zawiera także wzór skierowania do izolatorium. 

Pobierz procedurę »

Personel medyczny stanowi podstawowe i zarazem główne ogniwo walki z pandemią. Dlatego należy wykorzystać ich czas pracy jak najoptymalniej. Procedura określa, jak skuteczne zarządzać czasem pracy pracowników medycznych, wykorzystać zasoby ludzkie w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko transmisji wirusa SARS-CoV-2 w miejscu pracy, a tym samym zredukować ryzyko braków kadrowych, co wiązałoby się z niewystarczającą liczbą osób sprawujących opiekę nad pacjentem chorym na COVID-19.

Pobierz procedurę »

W dobie pandemii koronawirusa, teleporada, jako stosunkowo nowa forma udzielania świadczeń opieki zdrowotnej nabrała nowego znaczenia i w coraz szerszym zakresie znajduje zastosowanie w realiach prywatnej i publicznej ochrony zdrowia. Procedura określa sposób przeprowadzenia teleporady, zachowania poufność rozmowy, weryfikacji tożsamości z uwzględnieniem bezpieczeństwa pacjenta w dobie pandemii.

Pobierz procedurę »

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy służy do wykonywania zabiegów diagnostycznych lub terapeutycznych o charakterze zabiegowym, dlatego charakteryzuje się dużym ryzykiem zakażenia przez zanieczyszczenia mikrobiologiczne, które znajdują się m.in. na powierzchni sprzętu medycznego itp. Wirus SARS-CoV-2 może przetrwać na powierzchniach płaskich od kilku godzin do kilkunastu dni, w zależności od ich rodzaju, wilgotności i temperatury. Celem procedury jest minimalizacja ryzyka rozprzestrzeniania się zakażeń.

Pobierz procedurę »

W podmiocie leczniczym podłogi i ich połączenie ze ścianami wykonuje się z materiałów umożliwiających ich mycie i dezynfekcję. Procedura ma minimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się zakażeń, określa zasady sprzątania, zawiera także wzór wykazu środków do dezynfekcji powierzchni stosowanych w pomieszczeniach ogólnodostępnych dla pacjentów.

Pobierz procedurę »

Celem procedury jest uodpornienie możliwie jak największej liczby pacjentów przez usprawnienie realizacji szczepień, przy zminimalizowaniu ryzyka zakażenia SARS-CoV-2 podczas wizyty w punkcie szczepień.

Pobierz procedurę »

Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w podmiocie leczniczym, a także ma obowiązek chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, co m.in. wyraża się przez organizację pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy.   Z kolei obowiązkiem pracownika jest przestrzeganie przepisów i zasad bhp, a także stosowanie środków ochrony zbiorowej i używanie przydzielonych środków ochrony indywidualnej, odzieży czy obuwia roboczego.   Celem procedury jest zapewnienie maksymalnej ochrony personelu i pacjentów oraz zachowanie standardów bezpieczeństwa.

Pobierz procedurę »

Szybkie i skuteczne zabezpieczenie personelu medycznego przed zakażeniem koronawirusem jest bardzo istotne z punktu widzenia epidemiologii. Procedura określa zasady izolacji pacjenta, sprzęt, jaki należy stosować w sali izolowanej, sposób kontaktowania się personelu medycznego z pacjentem i środki ochrony indywidualnej. Celem procedury jest minimalizacja ryzyka rozprzestrzeniania się zakażeń.

Pobierz procedurę »

W związku z epidemią koronawirusa szpitale zamieszczają ogłoszenia na drzwiach wejściowych do placówek i na swoich stronach internetowych. Czas zagrożenia epidemiologicznego wymaga od placówek informowania pacjentów o ryzyku zakażenia w sposób szczególny.  Celem procedury jest określenie sposobu informowania osób trzecich (rodziny pacjenta, pracowników podwykonawcy szpitala, dostawców itp.) przebywających w szpitalu o ryzyku zarażenia w dobie pandemii koronawirusa.

Pobierz procedurę »

wiper-pixel