Zarządzając placówką medyczną, musisz być na bieżąco z wieloma przepisami prawnymi, nie tylko z prawem medycznym. Dlatego śledzimy dla Ciebie najważniejsze zmiany istotne dla branży. Dzięki alertowi prawnemu nie pominiesz żadnej z nich.

20 lut

Rząd przyjał projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego. Zgodnie z nim zmieni się struktura organizacyjna centrów powiadamiania ratunkowego (CPR). Centra obsługują całodobowo zgłoszenia kierowane pod numer alarmowy 112 i 997.

Żeby zatrzymać najlepszych pracowników CPR, umożliwiony będzie im rozwój zawodowy i awans.

W ostatnim kwartale 2020 r. wprowadzona będzie gradacja stanowisk. Będą to stanowiska:

  • operatora numerów alarmowych,
  • starszego operatora numerów alarmowych,
  • koordynatora,
  • koordynatora – trenera.

Operatorzy numerów alarmowych zostaną objęci ochroną przysługującą funkcjonariuszom publicznym. Chodzi o zapobieganie sytuacjom, w których osoby dokonujące zgłoszeń bezkarnie znieważają i grożą operatorom numerów alarmowych.

Po 6 miesiącach od wejścia w życie ustawy powstanie również Krajowe Centrum Monitorowania Systemu Powiadamiania Ratunkowego. Jego głównymi zadaniami będą:

  • utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego CPR,
  • nadzór nad przestrzeganiem procedur obsługi zgłoszeń alarmowych,
  • opracowywanie kryteriów oceny pracy CPR i ich pracowników,
  • przygotowywanie i prowadzenie szkoleń,
  • upowszechnianie wiedzy na temat numerów alarmowych i CPR.

W Polsce w 17 CPR pracuje ok. 1,2 tys. operatorów numerów alarmowych. W 2019 r. w centrach zarejestrowano ponad 22 mln zgłoszeń. Oznacza to, że każdego dnia do CPR w Polsce trafiało około 60 tys. zgłoszeń. W 2019 r. CPR przekazały policji, Straży Pożarnej, dyspozytorniom medycznym i podmiotom pomocniczym informacje o ponad 6 mln zdarzeń zgłoszonych do centrów powiadamiania ratunkowego. Średni czas oczekiwania na odbiór zgłoszenia alarmowego wynosi ok. 11 sekund.

10
19 lut

Sejm przyjął tzw. ustawę cukrową. Zakłada ona nałożenie dodatkowej opłaty na napoje z dodatkiem cukrów, substancji słodzących, kofeiny, tauryny, a także na napoje alkoholowe w tzw. małpkach, czyli buteleczkach do 300 ml. Nadmierne spożycie cukru to, niestety, problem nie tylko dorosłych. Polskie dzieci jedzą najwięcej cukru w Europie. Te poniżej 10. roku życia aż 95 g dziennie, czyli 19 łyżeczek – alarmują lekarze rodzinni Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia. 

Dodatkowa opłata od napojów słodzonych ma wynosić przynajmniej 50 groszy za każdy litr. Jeśli w napoju będzie więcej niż 5 g cukrów na 100 ml produktu, opłata będzie jeszcze wyższa. Kolejne 10 groszy opłaty na litr ma być nałożone na napoje z dodatkiem tauryny lub kofeiny. Opłata za coraz popularniejsze w Polsce „małpki” ma z kolei wynosić 25 zł na każdy litr 100-procentowego alkoholu. Podatek cukrowy zapłacą m.in. hurtownie, ale z pewnością przełoży się to na podniesienie cen słodzonych produktów.

Za wprowadzeniem podatku cukrowego, mającego za zadanie zniechęcenie Polaków do picia słodkich napojów opowiedziało się Ministerstwo Zdrowia, NFZ, Ministerstwo Finansów, apelowała także Światowa Organizacja Zdrowia (WHO).

10
03 lut

Krajowy konsultant w dziedzinie chorób zakaźnych w związku z zachorowaniami na koronawirusa w Chinach i kilkunastu innych krajach w komunikacie z 1 lutego zalecił, aby w szpitalach i na oddziałach zakaźnych wydzielono izolatki zapewniające izolację oddechową, a pomieszczenia pełniące funkcje punktu konsultacyjnego lub izby przyjęć zabezpieczono w środki ochrony osobistej, termometry i pulsoksymetr.

Chorzy w razie potrzeby powinni mieć dostęp do diagnostyki radiologicznej i laboratoryjnej w kierunku grypy oraz innych patogenów oddechowych. Poszerzoną diagnostykę w kierunku 2019-nCoV RNA można przeprowadzić w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie. W tym celu szpital powinien dostarczyć próbkę własnym transportem.

Na koronawirusa, który wywołuje zapalenie płuc, zachorowało już około 12 tys. Chińczyków, a około 260 zmarło. W Polsce w szpitalach jest kilkanaście osób z podejrzeniem tej choroby, ponad 500 monitorują służby sanitarne.

Czytaj również:

Podejrzenie koronawirusa - jak zorganizować kwarantannę w szpitalu

Co powinna zawierać procedura chroniąca przed zakażeniami

Jak informować osoby trzecie o ryzyku zakażenia w podmiocie

Pobierz wzór:

Formularz zgłoszenia podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej

10
23 sty

NFZ prowadzi konsultacje projektu dotyczącego podawania chemioterapii w warunkach domowych. Dotyczy to pacjentów z nowotworami przewodu pokarmowego, którzy po operacji raka jelita grubego pacjent musi odbyć 12 cykli chemioterapii co dwa tygodnie.

Pacjent po wykonaniu badań i zainstalowaniu jednorazowego urządzenia wróci do domu. Do szpitala będzie musiał się zgłosić w celu odłączenia infuzora.

Planuje się, że zarządzenie wejdzie w życie 1 marca 2020 r.

10
23 sty

Sejm przyjął nowelizacje ustaw: o odpadach i utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Zmiany zakładają możliwość prowadzenia papierowej ewidencji odpadów zamiast elektronicznej do 30 czerwca 2020 r. Papierowa ewidencja będzie też dozwolona w przypadku awarii rejestru BDO.

Ponadto – po poprawkach Senatu – ustawa wydłuża terminy sprawozdawczości za 2019 rok. Papierowa ewidencja musi być prowadzona na takich samych zasadach, jak elektroniczna. A zatem do każdego transportu należy wydać kartę przekazania odpadów (KPO).

Całą dokumentację papierową będzie trzeba wprowadzić do BDO do końca lipca 2020 r. Za niedotrzymanie tego terminu będzie można otrzymać karę.  

10
22 sty

Rząd przyjął projekt ustawy o zawodzie farmaceuty. Dzięki tym przepisom farmaceuci będą mogli brać znaczący udział w działaniach związanych z profilaktyką, promocją zdrowia i farmakoterapią; będą mogli prowadzić konsultacje farmaceutyczne.

Farmaceuci będą też mogli prowadzić przeglądy lekowe, to oznacza wykrywać ewentualne niepożądane interakcje między przyjmowanymi produktami leczniczymi lub między produktami leczniczymi a np. suplementami diety. Ich nowe uprawnienia to także opracowywanie indywidualnych planów opieki farmaceutycznej, czy wykonywanie prostych badań diagnostycznych, które są związane z farmakoterapią.

Farmaceuci w szpitalach zyskają prawo udziału w pracach komitetu terapeutycznego, uczestniczenia w badaniach klinicznych, nadzorowania gospodarki produktami leczniczymi, czy zarządzania lekami i wyrobami medycznymi na oddziałach.

10
16 sty

Od 1 stycznia 2020 r. ewidencja odpadów odbywa się elektronicznie za pomocą indywidualnego konta, które tworzy się w momencie otrzymania wpisu do rejestru.  

Jednocześnie rząd przyjął nowelizację ustawy o odpadach (BDO) (trafiła do Senatu), która reguluje prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami w sytuacjach awaryjnych i przez pierwsze pół roku funkcjonowania modułu ewidencji w bazie z zastosowaniem dokumentów papierowych.

Zmiany mają polegać na możliwości sporządzania, przez czas awarii systemu, dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej lub formie elektronicznej prowadzonej poza BDO. W przypadku awarii systemu nie będzie bowiem możliwe wygenerowanie karty przekazania odpadów i karty przekazania odpadów komunalnych.

Rozwiązanie ma mieć charakter doraźny i będzie obowiązywać do 30 czerwca 2020 r.  Przepisy mają być stosowane z mocą wsteczną od 1 stycznia 2020 roku.

10
09 sty

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Regulacja ma poprawić warunki kształcenia i zwiększyć liczbę lekarzy specjalistów. W projekcie wprowadzono rozwiązania zachęcające do powrotu do kraju lekarzy i lekarzy dentystów będących obywatelami Polski, którzy uzyskali dyplomy w krajach trzecich (poza Unią Europejską). Umożliwiono także zatrudnianie w Polsce lekarzy specjalistów wykształconych poza UE (obywateli polskich i obcokrajowców). Ponadto przewidziano ułatwienia w kształceniu podyplomowym lekarzy i lekarzy dentystów Polsce.

10
09 sty

Od 8 stycznia lekarze w Polsce wystawiają obowiązkowe e-recepty. Recepty papierowe mogą być wydawane jedynie w określonych przypadkach. W pierwszym dniu wystawiono ponad 2 miliony e-recept. E-receptę można było już zrealizować w każdej aptece w Polsce od 1 stycznia 2019 r., ale dotychczas nie było to obligatoryjne. Posiadacze Internetowego Konta Pacjenta (IKP), które jest dostępne pod adresem https://pacjent.gov.pl, zyskali dostęp m.in. do historii wszystkich wystawionych e-recept. Informacje z Internetowego Konta Pacjenta (IKP) można udostępniać bliskiej osobie lub lekarzowi.

Pobierz przydatne dokumenty:

Najczęstsze pytania lekarzy i pracowników medycznych o e-recepty>>
Jak działa e-recepta - schemat>>
E-recepta - proces certyfikacji podmiotu w systemie P1 - instrukcja>>

10
04 gru

NFZ do 31 grudnia wydłuży termin na składanie przez placówki medyczne wniosków o dofinansowanie zakupu sprzętu informatycznego. Tak zakłada nowelizacja zarządzenia w sprawie warunków udzielania i rozliczania dofinansowania zakupu urządzeń informatycznych lub oprogramowania dla świadczeniodawców.

10