Zarządzając placówką medyczną, musisz być na bieżąco z wieloma przepisami prawnymi, nie tylko z prawem medycznym. Dlatego śledzimy dla Ciebie najważniejsze zmiany istotne dla branży. Dzięki alertowi prawnemu nie pominiesz żadnej z nich.

25 lut

Ze względu na wzrost zakażeń COVID-19 rząd przedłużył dotychczasowe zasady bezpieczeństwa do 14 marca, a w województwie warmińsko-mazurskim, gdzie sytuacja epidemiczna jest szczególnie trudna, od 27 lutego zaostrzy zasady bezpieczeństwa w tym regionie. Zamknięte będą tam hotele, galerie handlowe, placówki kulturalne, a klasy I-III szkoły podstawowej powrócą do nauki zdalnej.

Dodatkowo od 27 lutego wszystkie osoby wracające z Czech i Słowacji zostaną skierowane na kwarantannę.

Aby ograniczyć ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa, wprowadzamy zakaz używania m.in. przyłbic i chust do zakrywania ust i nosa. Od 27 lutego dozwolone będą maseczki, które najlepiej chronią nas przed zarażeniem.

10
15 lut

Od 13 lutego 2021 r. ZUS usprawnił wystawianie zwolnień lekarskich - lekarze i asystenci medyczni mogą korzystać z nowych funkcji na Platformie Usług Elektronicznych (PUE).

Nowy formularz OL-FZLA

Jeśli lekarz ma już prawo do wystawiania zwolnień, jego dane będą w formularzu OL-FZLA automatycznie uzupełnione (w tym numer prawa wykonywania zawodu). Jeśli lekarz chce dodać nowe miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych, wystarczy że wpisze NIP, a system je wyszuka. Gdy lekarz dodaje do listy aktualne miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych, to system zaproponuje utworzenie wniosku OL-FZLA i przypomni o jego wysłaniu po wystawieniu e-ZLA.

Drukowanie e-ZLA

Lekarz może samodzielnie ustawić w jakim formacie (standardowy, recepty i A5) chce wydrukować zwolnienie lekarskie. Może wydrukować jednocześnie wiele zaświadczeń e-ZLA z zakładek „Zaświadczenia lekarskie pacjenta” i „Przegląd zaświadczeń lekarskich”. Na zaświadczeniach drukowanych z zakładki „Dokumenty ZUS ZLA do wysłania” i „Dokumenty wysłane” nie będzie numeru statystycznego choroby. Lekarz może wydrukować dla trybu alternatywnego czyste formularze ZUS ZLA bez podania miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych.

Zaświadczenia wystawione przez asystenta

Lekarz może sprawdzić w „Dokumentach wysłanych” oraz „Przeglądzie zaświadczeń lekarskich”, które zaświadczenia zostały wystawione przez asystenta. W nowej kolumnie „Asystent” będzie imię i nazwisko asystenta, który wystawił e-ZLA. W zakładce „Zdarzenia biznesowe” (w kolumnie „Operator”) lekarz będzie widział imię i nazwisko asystenta, który w jego imieniu wystawia i wysyła e -ZLA oraz że miał dostęp do danych ubezpieczanego.

Filtrowanie zaświadczeń

W zakładce „Przegląd zaświadczeń lekarskich” lekarz będzie mógł filtrować zaświadczenia również po numerze statystycznym choroby, kodzie literowym oraz okresie niezdolności do pracy.

Anulowanie i pismo przewodnie

Gdy lekarz będzie anulował e-ZLA, to domyślnie będzie zaznaczany checkbox „Chcę wystawić nowe zaświadczenie/zaświadczenia na podstawie anulowanego”. Może odznaczyć checkbox, jeśli nie chce wystawiać nowego zaświadczenia w miejsce anulowanego. Po anulowaniu e-ZLA pojawia się okno z pismem przewodnim dla ubezpieczonego. Jest ono częściowo uzupełniane, ale lekarz może edytować i uzupełniać dane adresowe, gdy pismo będzie drukowane wysyłane tradycyjną pocztą. Lekarz może też dopisać dodatkowe informacje dla ubezpieczonego.

Sprawdzenie, czy są podobne e-ZLA

Przed wysłaniem zaświadczenia system sprawdzi, czy zostały już wystawione zaświadczenia podobne do tworzonego przez lekarza. Jeśli system znajdzie takie zaświadczenia, to wyświetli się ich lista z możliwością podglądu szczegółów e-ZLA. Lekarz zdecyduje, czy chce wystawić pacjentowi kolejne nowe zaświadczenie. Jeżeli wśród podobnych zaświadczeń jest anulowane, to lekarz może zaznaczyć czy chce, aby nowe zaświadczenie było wystawiane w miejsce anulowanego.

Zmiany dla asystenta

Asystent będzie miał dostęp o wersji mobilnej Panelu lekarza (do bieżącego wystawienia e-ZLA oraz przeglądu zaświadczeń lekarskich).

Asystent będzie mógł logować się do systemu, jeśli wygaśnie mu upoważnienie „preferowanego lekarza”, ale nadal ma ważne upoważnienie innego lekarza.

Asystent będzie też mógł wyszukać zaświadczenie lekarskie - po numerze PESEL lub serii i numerze paszportu ubezpieczonego - wystawione przez lekarza, który udzielił mu upoważniania do wystawiania e-ZLA (również w wersji mobilnej).

Jeśli asystent zrezygnuje podczas elektronizacji e-ZLA z uzupełnienia danych, to system zapisze formularz jako roboczy. Asystent będzie mógł w późniejszym terminie kontynuować uzupełnianie danych (dotyczy to tylko trybu alternatywnego w wersji pełnej).

Jeśli lekarz ustawił asystentowi jakiekolwiek ograniczenie do wystawiania e-ZLA, to asystent nie będzie widział kolumny miejsca wystawania e-ZLA w „Przeglądzie zaświadczeń lekarskich”. Nie będzie mógł wtedy wejść w szczegóły zaświadczenia oraz anulować go, jeśli zostało wystawione w miejscu świadczenia pracy lekarza, do którego asystent nie ma uprawnień (również w wersji mobilnej).

Źródło: ZUS

10
04 lut

Od 30 stycznia 2021 r. obowiązuje nowy standard teleporady, zgodnie z którym placówki POZ muszą udzielić pacjentowi porady w ciągu doby od zgłoszenia. Termin może ulec zmianie po konsultacjach z pacjentem, nie określono jednak, jak mają wyglądać te konsultacje.

Zmiany wynikają rozporządzenia ministra zdrowia z 12 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 95).

10
29 sty

W związku z wejściem w życie 8 stycznia 2021 r. obowiązku wystawiania skierowań w postaci elektronicznej na świadczenia zdrowotne, o których mowa w rozporządzeniu ministra zdrowia z 15 kwietnia 2019 r. w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej, tym obowiązkiem objęto m.in. badania z zakresu medycyny nuklearnej, w tym badanie Pozytonowej Tomografii Emisyjnej (PET).

W przypadku badania PET prawidłowo wystawione e-skierowanie powinno zawierać, oprócz podstawowych danych wymaganych na każdym skierowaniu, następujące dodatkowe informacje niezbędne do przeprowadzenia tego badania:

 •     Rozpoznanie histopatologiczne;
 •     Rozpoznanie kliniczne;
 •     Epikryzę;

    Informacje o dotychczasowym leczeniu:

 •     chirurgicznym,
 •     chemioterapii,
 •     radioterapii,
 •     hormonoterapii;

    Informacje o poprzednich badaniach obrazowych:

 •     USG,
 •     TK,
 •     MRI,
 •     scyntygrafia,
 •     PET;

    Informacja o problemie klinicznym, jaki ma wyjaśnić badanie;

    Istotne informacje dodatkowe:

 •     cukrzyca,
 •     pacjent na insulinie,
 •     pacjent na lekach doustnych,
 •     ciąża,
 •     karmienie piersią,
 •     nadczynność tarczycy,
 •     niewydolność krążenia,
 •     niewydolność nerek,
 •     klaustrofobia,
 •     wzrost,
 •     waga,
 •     leczenie G-CSF.

Dane należy wpisać w polu opisowym e-skierowania zgodnie z objaśnieniami zawartymi w tym szablonie. Nieuzupełnienie tych danych spowoduje brak możliwości wykonania badania PET i konieczność wystawienia przez lekarza kierującego nowego e-skierowania dla danego pacjenta uwzględniającego ww. dane.

Określony katalog dodatkowych informacji niezbędnych do przeprowadzenia badania PET, które muszą znaleźć się na e-skierowaniu, opracowano przy współpracy z Krajowym Konsultantem ds. Medycyny Nuklearnej.

10
28 sty

Rząd zdecydował o przedłużeniu obowiązujących zasad bezpieczeństwa. Wyjątkiem są sklepy w galeriach handlowych, muzea i galerie sztuki – od 1 lutego będzie możliwe ich ponowne funkcjonowanie w ścisłym reżimie sanitarnym. Pozostałe ograniczenia, które obowiązywały do tej pory, pozostają bez zmian.

Decyzję o przedłużeniu obowiązujących ograniczeń oraz otwarciu galerii handlowych w reżimie sanitarnym, podjęliśmy po konsultacji z ekspertami – m.in. epidemiologami, wirusologami, specjalistami z zakresu zdrowia publicznego. Mamy bezpieczną rezerwę łóżek i sprzętu dla chorych na COVID-19. Nie oznacza to jednak, że sytuacja nie jest trudna. W szpitalach, także pod respiratorami, wciąż przebywa bardzo dużo osób. Pamiętaj, powrót do normalności zależy tylko od nas i naszego odpowiedzialnego zachowania.

Galerie handlowe, muzea oraz galerie sztuki ponownie otwarte od 1 lutego

Sklepy w galeriach i centrach handlowych

Od 1 lutego będzie możliwe ponowne otwarcie sklepów w centrach i galeriach handlowych. Tego typu miejsca będą jednak musiały działać w ścisłym reżimie sanitarnym.

Limity klientów w sklepach

W placówkach handlowych, na targu lub poczcie, obowiązuje limit klientów:

 • 1 os/10 m2 – w sklepach do 100 m2
 • 1 os/15 m2  – w sklepach powyżej 100 m2

Ważne! Restauracje i punkty gastronomiczne w centrach i galeriach handlowych pozostają zamknięte. Możliwy jest jedynie dowóz oraz podawanie żywności na wynos.

Ważne! Od 1 lutego nie będą obowiązywać godziny dla seniora.

Muzea i galerie sztuki

Od 1 lutego w ścisłym reżimie sanitarnym będą mogły działać także muzea i galerie sztuki.

Ograniczenia i zasady bezpieczeństwa

 • Obowiązuje utrzymywanie co najmniej 1,5-metrowej odległości między pieszymi.
 • Konieczne jest zasłanianie ust i nosa w miejscach publicznych, m.in. na ulicy, w autobusie, w przychodni, sklepie czy w kościele.
 • Obowiązuje zakaz działalności stacjonarnej restauracji – możliwy jest jedynie dowóz oraz podawanie żywności na wynos.
 • Ograniczone jest prowadzenie działalności hotelarskiej (z wyjątkami).
 • Nieczynne są stoki narciarskie.
 • Zawieszona jest działalność niektórych placówek kultury, w tym m.in. teatrów czy kin.
 • Obowiązuje zakaz działalności klubów nocnych, dyskotek i innych miejsc udostępnionych do tańczenia.
 • Zawieszona jest działalność basenów, aquaparków, siłowni, klubów i centrów fitness (z wyjątkami).
 • Środkami transportu zbiorowego może podróżować ograniczona liczba osób.
 • W kościołach obowiązuje limit osób – max. 1 osoba na 15 m2, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m.
 • W zgromadzeniach publicznych może uczestniczyć max. 5 osób.
 • Obowiązuje zakaz organizacji wesel, komunii, konsolacji i innych uroczystości oraz przyjęć okolicznościowych.
 • Targi, wystawy, kongresy i konferencje mogą odbywać się wyłącznie on-line.
 • Obowiązują ograniczenia związane z przekraczaniem granicy i ruchem międzynarodowym.
 • Uczniowie klas I-III szkoły podstawowej uczą się stacjonarnie. Uczniowie wyższych klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych uczą się zdalnie.

10
27 sty

Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że personel medyczny uprawniony do szczepień przeciwko COVID-19 w ramach grupy „0” może w dowolnym terminie skorzystać z możliwości zaszczepienie się w każdym punkcie szczepień na terenie kraju. W związku z tym osoby, które dotychczas nie skorzystały z możliwości zaszczepienia się mogą zapisać się na szczepienie w wybranym przez siebie punkcie szczepień i zarezerwować wolny termin. Taka informacja jest odpowiedzią na Apel Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z 19 stycznia 2021 r.

10
22 sty

NFZ nie zapłaci punktom szczepień za dowiezienie pacjenta na zabieg, bo transport zorganizują samorządy – tak wynika ze znowelizowanego 21 stycznia zarządzenia nr 187/2020/DSOZ z 25 listopada 2020 r. w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  COVID-19. Ta usługa wraz ze szczepieniem była wyceniona na 68,15 zł, natomiast za szczepienie NFZ płaci 61,24 zł.

Gminy otrzymają 24 zł za przewóz pacjenta sprawnego ruchowo i 52 zł za osobę niepełnosprawną w gminach do 100 tys. mieszkańców i 60 zł za przewóz 1 osoby niepełnosprawnej w gminach powyżej 100 tys. mieszkańców.

10
21 sty

Wprowadzono możliwość zgłaszania do sanepidu niepożądanych odczynów poszczepiennych w formie elektronicznej.  Zgłoszenia takie i ewentualne korekty przesyłają lekarze i felczerzy.

W związku z tym sanepid będzie prowadził rejestr zgłoszeń i udzielał informacji z tego rejestru również w formie elektronicznej.

Wprowadzono nowy wzór formularza zgłoszenia niepożądanego odczynu poszczepiennego przystosowanego do elektronicznej wymiany informacji i korekty zgłoszeń za pomocą systemu teleinformatycznego.     

10
20 sty

Do Kancelarii Premiera Rady Ministrów i Ministerstwa Zdrowia wpłynęły wnioski dotyczące preferencyjnego traktowania osób chorych na choroby przewlekłe. Dlatego rząd przedstawił skorygowany etap I szczepień przeciw COVID-19. Zgodnie z nim osoby z chorobami przewlekłymi będą szczepione przeciwko COVID-19 wcześniej – już w etapie I.

Nowy Etap I szczepień przeciwko Covid-19, zgodnie z sugestiami Rady Medycznej, został podzielony na trzy grupy:

1a – seniorzy powyżej 60. roku życia.

1b – przewlekle chorzy, m.in. osoby po przeszczepach i dializowane, z chorobami nowotworowymi,

1c – służby mundurowe, funkcjonariusze albo żołnierze: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, straży ochrony kolei, prokuratorzy i asesorzy prokuratury oraz członkowie ochotniczych straży pożarnych, ratownicy górscy i wodni wykonujący działania ratownicze, nauczyciele. 

Zmiany będą wprowadzone do porządku prawnego aktualizacją rozporządzenia w sprawie obostrzeń.

10
13 sty

Do 14 stycznia 2021 r. szpitale węzłowe mają czas na zebranie list chętnych na szczepienie. Osoby te muszą być zatrudnione w placówkach wytypowanych do szczepienia w etapie „0” oraz muszą wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Dotyczy to również personelu niemedycznego, tj. administracyjnego, pomocniczego tych podmiotów (bez względu na formę zatrudnienia, również wolontariuszy, stażystów itp.), jak i z firm współpracujących z podmiotem przebywający w trybie ciągłym w danym podmiocie.

Do szczepienia mogą się zgłosić i zostać zaszczepione osoby wymienione w etapie 0, niezależnie od tego, czy już chorowały na COVID-19, czy jeszcze nie.

Do 14 stycznia trwa także zbieranie list personelu i pacjentów zakładów opiekuńczo-leczniczych, którzy chcą skorzystać ze szczepień przeciw COVID-19. Do tego terminu na szczepienie mogą zgłaszać się również pracownicy uzdrowisk i szpitali niewęzłowych (np. onkologicznych). Dotyczy to również personelu niemedycznego.

Szczepienie w ZOL-ach, uzdrowiskach i szpitalach niewęzłowych będzie zorganizowane na miejscu, w tych placówkach.

10