Menedżer pełni w firmie wiele ról, co wymaga nieustannego rozwoju i dokształcania się. Dowiedz się, jak zwiększać efektywność w pracy, lepiej zarządzać zespołem i swoją pracą. Rozwijaj swoje kompetencje zarówno czytając, jak i biorąc udział w konferencjach.

Kalendarium webinarów 2021

Zobacz wszystkie dokumenty z działu Kalendarium webinarów 2021 »

Rozwój kompetencji zarządczych

Akademia Menedżera 78: Wywiad z pacjentem – co pomoże w komunikacji

Relacja lekarz – pacjent nazywana jest komunikacją kliniczną. Rozmowa z osobą chorą, z dolegliwościami fizycznymi, często w nie najlepszym stanie psychicznym czy też obawiającą się o swoje zdrowie to kontekst, który wpływa na przebieg wywiadu. Co zrobić, aby pacjent nie ukrywał informacji?

Akademia Menedżera 77: Jak wspomóc pracownika w rozwoju

Gdy w placówce medycznej pojawia się temat rozwoju (nie tylko twardych kompetencji, niezbędnych na teraz), takie inicjatywy i decyzje podejmuje szef danej osoby bądź dział HR. Nierzadko jednak jest to decyzja wspólna i poparta analizą oraz dyskusją co do zasadności terminu, osoby, oferty szkoleniowej itd. Jak się angażować w rozwój pracownika?

Akademia Menedżera 76: Jak zarządzać personelem w dobie pandemii

W czasie pandemii kluczowe jest przetrwanie na rynku i rozwiązanie problemów z niedoborem personelu w tych placówkach, które pracują normalnie, nie ograniczając się do wystawiania e-zwolnień i e-recept. Wiele innych kwestii – jak szkolenia, rozwój pracowników, rozwój innowacyjności, kompetencji miękkich stało się kwestią drugo- czy nawet trzeciorzedną. Odeszły wręcz w niebyt, nie wiadomo, na jak długo.

Zobacz wszystkie dokumenty z działu Rozwój kompetencji zarządczych »