dane osobowe

Kiedy możesz usunąć dane osobowe

Zasadą, której powinna przestrzegać placówka medyczna będąca administratorem danych osobowych, jest ograniczenie przechowywania tych danych. Mogą być one w posiadaniu placówki nie dłużej, niż jest to niezbędne do celów, w których dane są przetwarzane.W jaki sposób zrealizować to zadanie?

badania pracowników

Profilaktyczna opieka medyczna – jak postąpić z danymi pracowników

Placówka ochrony zdrowia, organizując badania profilaktyczne pracowników, przekazuje codziennie różne dane wielu podmiotom. Jak skategoryzować takie przypadki? Czy obowiązkowe jest zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych? 

Czy każda komórka organizacyjna powinna prowadzić rejestr przetwarzania danych

Ile rejestrów przetwarzania danych musisz prowadzić w placówce medycznej

Ogólne rozporządzenie unijne o ochronie danych osobowych (RODO) mówi o obowiązku opracowywania rejestrów czynności przetwarzania oraz rejestrów wszystkich kategorii czynności przetwarzania. Czy wystarczy jeden rejestr dla całej placówki medycznej, czy trzeba je prowadzić oddzielnie dla każdej komórki?

Szpital podpisując odpowiednią umowę z lekarzem, może zobligować go do udostępnienia regulaminu organizacyjnego.

Jak pracownicy rejestracji mogą przekazywać informacje dotyczące stanu zdrowia

Do danych o stanie zdrowia należą informacje zbierane podczas rejestracji lub podczas świadczenia usług opieki zdrowotnej. Komu pracownicy rejestracji mogą przekazywać takie informacje oraz jakimi zasadami powinni się przy tym kierować? 

Rejestracja spółki

Jakie dane otrzymuje i jakie podaje pracownik podczas rejestracji pacjenta

Zanim pacjent pojawi się u lekarza lub w pracowni wykonującej badania diagnostyczne najpierw przechodzi proces rejestracji i może to zrobić na kilka sposobów. Pracownik rejestracji zobowiązany jest uzyskać od pacjenta oraz przekazać pacjentowi dość duży zasób danych i informacji. Co obejmuje ta wymiana informacji?

Do jakich danych może mieć dostęp student

Do jakich danych o pacjencie może mieć dostęp student medycyny

Zapewnienie studentowi medycyny dostępu do pacjenta i jego dokumentacji medycznej jest elementem niezbędnym w procesie kształcenia. Jak jednak zorganizować ten proces, aby nie naruszyć przepisów?

dostęp do e-dokumentacji medycznej

Dostęp do e-dokumentacji - zalecenia unijne

Komisja Europejska wydała zalecenia, które mają ułatwić bezpieczny dostęp ponad granicami, przy pełnej zgodności z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych. Dowiedz się, w jaki sposób ten dokument zmieni sytuację w zakresie cyfrowego dostępu do e-dokumentacji na poziomie Europy.

Odmowa podpisu RODO

Czy pracownik musi podpisać dokumentację RODO

Czy odmowa podpisania dokumentacji RODO stanowi ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, uzasadniające zwolnienie dyscyplinarne pracownika? Wszystko zależy od okoliczności konkretnej sprawy – takie wnioski płyną z wyroku Sądu Rejonowego w Toruniu z 28 grudnia 2018 r. (IV P 364/18).

Akta osobowe

Jak przetwarzać dane personelu po zmianach

Pracodawca może przetwarzać dane osobowe pracownika ze względu na treść przepisów Kodeksu pracy. Nowelizacja tych regulacji prawnych, która obowiązuje od 4 maja , dostosowała obowiązujące przepisy do RODO i wprowadziła istotne zmiany. Sprawdź, jak należy przetwarzać dane personelu placówki zgodnie z nowymi przepisami. 

Lekarstwo

Jakie dane możesz przekazać hurtowniom leków

Szpitale często realizują programy lekowe, co powoduje, że mają częstsze kontakty z firmami farmaceutycznymi. Zdarzają się przypadki, że firmy proszą o podawanie pierwszych siedmiu cyfr numerów PESEL pacjentów. Czy jest to zgodne z prawem?