Kontrola UODO

Jakie zabezpieczenia sprawdzi kontroler UODO

Kontrola UODO może się rozpocząć wskutek skargi pacjenta na sposób przetwarzania jego danych. Dlatego też do obowiązków administratora danych osobowych należą przede wszystkim właściwe dopełnianie obowiązku informacyjnego, prowadzenie rejestru czynności przetwarzania, ocena skutków dla ochrony danych i powierzanie danych na nowych zasadach. Jak jeszcze możesz przygotować się do kontroli?

Kontrola UODO

Jakie masz uprawnienia podczas kontroli UODO

Podmioty lecznicze przetwarzają dane osobowe i mają obowiązek przestrzegania przepisów RODO. W związku z tym mogą się spodziewać kontroli Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Instytucja już je zapowiedziała. Sprawdź, jak możesz się przygotować do wizyty kontrolera.

rentgen

Co może skontrolować UODO w dokumentacji pracowni rentgenowskiej – sprawdź

Pracownie rentgenowskie mają obowiązek uzyskania i przechowywania wielu dokumentów, które mogą być przedmiotem kontroli Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Sprawdź, czego nie może zabraknąć w tym zestawie, aby uniknąć sankcji.

koperta z @

Prawie milion złotych kary - sprawdź, za co ukarała po raz pierwszy Prezes UODO

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) nałożyła pierwszą karę w wysokości ponad 943 tys. zł za niedopełnienie obowiązku informacyjnego. Sprawdź, jakie wnioski płyną z tej sprawy dla placówek medycznych i czego unikać, aby nie narazić się na podobne konsekwencje.

kontrola dowodów księgowych

Pacjent składa skargę do UODO – co Ci grozi

UODO otrzymuje coraz więcej skarg na działania placówek medycznych od pacjentów. Czy takie pismo może być podstawą do wszczęcia kontroli przez Urząd Ochrony Danych Osobowych i nałożenia kary? 

Co zawiera protokół kontroli UODO

Co zawiera protokół kontroli UODO

Kontroler przedstawia przebieg czynności w protokole kontroli. Jednocześnie jest to podstawowy dokument zawierający jej wynik. Sprawdź, czego nie może w takim protokole.

Jak przebiega postępowanie kontrolne UODO

Jak przebiega postępowanie kontrolne UODO

Jeżeli na podstawie informacji zgromadzonych w postępowaniu kontrolnym Prezes UODO uzna, że mogło dojść do naruszenia prawa, ma obowiązek niezwłocznie wszcząć postępowanie w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych. Dowiedz się, jak przebiega takie postępowanie.

  Jak się przygotować do kontroli UODO

Jak się przygotować do kontroli UODO w placówce medycznej

Placówka ochrony zdrowia powinna opracować procedurę, dzięki której będzie gotowa na kontrolę w każdym czasie lub będzie szybko mogła się na nią przygotować. Sprawdź, od czego zacząć.

  Jakie kary ci grożą wskutek kontroli UODO

Jakie kary ci grożą wskutek kontroli UODO

Urząd Ochrony Danych Osobowych wskutek kontroli nałożyć na ciebie jako administratora danych osobowych karę przewidzianą przepisami. Sprawdź, jakie mogą cię spotkać konsekwencje.

  Jak zminimalizować ryzyko kontroli UODO

Jak zminimalizować ryzyko kontroli UODO

Procedura zarządzania skargami i wnioskami, jakie składają osoby, których dane przetwarzasz, zminimalizuje ryzyko kontroli. Jej przyjęcie jest dowolne, ale dzięki takiej procedurze będziesz mógł szybciej reagować na problemy. Dowiedz się, jak opracować taki dokument.