Czy wywiązujesz się z obowiązków związanych z opłatami za korzystanie ze środowiska – lista kontrolna

Lista kontrolna pomoże Ci sprawdzić, czy właściwie ustalasz wysokość należnych opłat za okres, w którym korzystasz ze środowiska. Opłaty za dany rok kalendarzowy wnosisz na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego do 31 marca następnego roku.