Procedura tworzenia indywidualnego konta w systemie BDO