Kiedy musisz wypełniać kartę ewidencji odpadów 

/appFiles/site_102/images/autor/OYTmpuf3kZE1S2t.jpeg

Autor: Kamila Kłos

Dodano: 20 listopada 2020
Kiedy musisz wypełniać kartę ewidencji odpadów 

Wytwórca odpadów medycznych jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów niepodlegających obowiązkowi uzyskania pozwolenia na wytwarzanie albo pozwolenia zintegrowanego. Czy oprócz wystawienia kart przekazania odpadów ma też obowiązek wypełniania kart ewidencji?

Zgodnie z przepisami ustawy o odpadach każdy posiadacz odpadów, czyli również ich wytwórca, jest zobowiązany do prowadzenia na bieżąco ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów (obowiązek ewidencji nie dotyczy wytwórców odpadów komunalnych). Sporządza się ją na podstawie katalogu odpadów, który dzieli odpady na poszczególne grupy, podgrupy i rodzaje w zależności od źródła ich powstawania.

Pozostało jeszcze 87 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.