gospodarka odpadami

Dorota Rosłoń

Dorota Rosłoń: Gospodarowanie odpadami w placówkach medycznych 2020

Ostanie lata przyniosły wiele zmian w zakresie wymogów dotyczących gospodarki odpadami. Zaostrzeniu uległy wymogi dotyczące odpadów medycznych i niebezpiecznych. I niestety to nie koniec zmian, do których prowadzący placówki medyczne muszą się dostosować.

Nowe wymogi do których trzeba będzie się przygotować to m.in.:

  • konieczność rejestracji i prowadzenia ewidencji odpadów w formie elektronicznej  w Bazie Danych o Odpadach (BDO),
  • nowe wymogi dotyczące magazynowania odpadów, które dotyczyć będą też odpadów medycznych,
  • zniesienie obowiązku wystawiania dokumentów potwierdzających utylizację odpadów medycznych – jak więc dokumentować ich unieszkodliwienie?

Webinarium jest adresowane do:

  • pracowników prywatnych i publicznych placówek medycznych,
  • prowadzących szpitale, ośrodki zdrowia, gabinety medyczne i dentystyczne.
  • innych osób zajmujących się gospodarką odpadami. 

Program webinarium

I. Przepisy prawne obowiązujące w gospodarce odpadami medycznymi i weterynaryjnymi – stan obecny i planowane zmiany 

1. Rejestr BDO w przypadku placówek medycznych

2. Przenoszenie odpowiedzialności za gospodarowanie różnymi typami odpadów

3. Jak dokumentować unieszkodliwienie odpadu medycznego i niebezpiecznego – stan obecny

II. Zasady ewidencjonowania odpadów i sprawozdawczości związanej z odpadami w placówkach ochrony zdrowia

1. Kto z prowadzących praktykę lekarską jest  zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów?

2. Aktualna funkcjonalność  BDO

III. Odpowiedzialność związana z prowadzeniem prawidłowej gospodarki odpadami medycznymi w placówkach ochrony zdrowia

1. Za jakie przewinienia grozi kara grzywny, a kiedy narazisz się na administracyjną karę pieniężną?

2. Co grozi za zlecenie odbioru odpadów podmiotom bez właściwych kwalifikacji?

Webinarium jest dostępne po zalogowaniu.

unieszkodliwianie odpadów, gospodarka odpadami, placówka medyczna

Jak właściwie unieszkodliwiać odpady

Prawidłowa gospodarka odpadami jest niezwykle ważnym zadaniem w kontekście ilości i rożnych rodzajów produkowanych odpadów. Wymaga otwartości i świadomości problemów wynikających z niewłaściwego obchodzenia się z odpadami, zwłaszcza tymi niebezpiecznymi. Sprawdź, jak organizować ten proces, a by nie narazić się na kary podczas kontroli służb sanitarno-epidemiologicznych i ochrony środo wiska.

Odpady medyczne to odpady powstające w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i prowadzeniem badań oraz doświadczeń naukowych w zakresie medycyny. W praktyce powstają one między innymi w gabinetach lekarskich, stomatologicznych, szpitalach, przychodniach, laboratoriach, aptekach czy domach opieki. Ale nie tylko. O ile definicja tego nie precyzuje, odpady medyczne ze względu na swoje zakaźne właściwości mogą powstawać również podczas wykonywania różnych zabiegów w salonach kosmetycznych, fryzjerskich, spa czy studiach tatuażu. Zagrożenie w obchodzeniu się z nimi wynika przede wszystkich z faktu, że mogą zawierać substancje chorobotwórcze groźne zarówno dla ludzi, zwierząt, jak i dla środowiska. Z tego też względu, niezwykle istotny staje się problem właściwej gospodarki odpadami medycznymi. Należyte obchodzenie się z nimi zacznij na samym początku, czyli na etapie ich wytwarzania, następnie segregowania, zbierania, magazynowania, transportu (zarówno tego wewnętrznego i zewnętrznego), jak i utylizacji.

Skontakuj się z Centrum Obsługi Klienta: 22 518 29 29 (Poniedziałek-Piątek: 8:00 - 16:00).

wiper-pixel