Co Ci grozi za niewłaściwe gospodarowanie odpadami

/appFiles/site_102/images/autor/OYTmpuf3kZE1S2t.jpeg

Autor: Kamila Kłos

Dodano: 2 sierpnia 2018
Co Ci grozi za niewłaściwe gospodarowanie odpadami

D ziałalność placówek medycznych powoduje powstawanie odpadów, dlatego powinieneś mieć świadomość, że musisz planować i prowadzić działania w taki sposób, by – tam, gdzie to możliwe - zapobiegać powstawaniu odpadów, ograniczać ich ilość i negatywne oddziaływanie na ludzi oraz środowisko. Sprawdź, jak nie narazić się na sankcje karne ze strony służb sanitarnych w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z odpadami.

Odpady, które wytworzyłeś, możesz poddać odzyskowi, a jeżeli z różnych przyczyn odzysk jest niemożliwy, poddajesz je unieszkodliwieniu. O ile ta hierarchia postępowania z odpadami sprawdzi się w przypadku chociażby odpadów komunalnych, o tyle - gdy mamy do czynienia z odpadami niebezpiecznymi medycznymi - to odzysk jest niedopuszczalny w przypadku zakaźnych odpadów medycznych, a dopuszczalny wyjątkowo tylko w przypadku określonych kodów odpadów medycznych (rozporządzenie ministra zdrowia z 24 lipca 2015 r. w sprawie rodzajów odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych, których odzysk jest dopuszczalny).

Pozostało jeszcze 83 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.