odpady medyczne

Kiedy musisz wypełniać kartę ewidencji odpadów 

Wytwórca odpadów medycznych jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów niepodlegających obowiązkowi uzyskania pozwolenia na wytwarzanie albo pozwolenia zintegrowanego. Czy oprócz wystawienia kart przekazania odpadów ma też obowiązek wypełniania kart ewidencji?

Zarządzanie odpadami

Jaką etykietą oznaczać odpady medyczne

Etykieta identyfikacyjna powinna być umieszczona w widocznym miejscu na pojemniku lub worku z odpadami medycznymi i być na nim przez cały okres jego użytkowania - od chwili pierwszego wrzucenia odpadu, aż do jego zamknięcia. Sprawdź, o czym trzeba pamiętać w zakresie oznaczania odpadów.

BDO w formie papierowej do 30 czerwca 2020

Do 30 czerwca sprawozdania BDO możliwe w formie papierowej

Elektroniczne rozwiązania objęły sprawozdania dotyczące odpadów medycznych, przekazywane co roku marszałkowi danego województwa przez placówki medyczne, lecz do 30 czerwca 2020 r. dopuszczono prowadzenie ewidencji wytwarzania i gospodarowania odpadami za 2019 rok w formie papierowej. Oto szczegóły przyjętego rozwiązania.

odpady medyczne

Jak postępować z wysoko zakaźnymi odpadami

W każdej chwili możesz mieć kontakt z pacjentem zarażonym drobnoustrojem chorobotwórczym. Wówczas odpady, które pochodzą bezpośrednio od takiego pacjenta, kwalifikujesz do wysoce zakaźnych odpadów medycznych. Oznacza to, że nawet małe gabinety powinny być zaopatrzone w pojemniki służące do ewentualnego gromadzenia tych odpadów. Co jeszcze jest konieczne?

Obrót odpadami

Jak prowadzić elektroniczną ewidencję odpadów

Od nowego roku czeka nas rewolucja w zakresie prowadzenia ewidencji odpadów, rejestru i sprawozdawczości. Będzie ona prowadzona wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem indywidualnego konta w systemie BDO. Dokumenty dotyczące ewidencji odpadów będziemy wprowadzać na bieżąco przez system. Oto szczegóły.

Odpady medyczne

Jak uznać, czy odpad medyczny jest zakaźny

W praktyce, podczas codziennego kontaktu z odpadami medycznymi, trudno jednoznacznie ocenić, czy każdy z nich jest odpadem niebezpiecznym, czy wymaga innego traktowania w kontekście odpowiedniej klasyfikacji i magazynowania. Jakie właściwości powodują, że dany odpad zaliczany jest do odpadu niebezpiecznego?

Odpady medyczne

Nie zdążyłeś się zarejestrować w BDO - sprawdź, co zrobić

Od 1 stycznia 2020 r. dokumenty ewidencji odpadów są prowadzone wyłącznie elektronicznie, a wytwórcy odpadów powinni już być zarejestrowani w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Sprawdź, co zrobić, jeśli przeoczyłeś termin rejestracji w tym nowym systemie.

Zarządzanie odpadami

Jak magazynować odpady w miejscu wytwarzania

Odpady medyczne często są przechowywane w placówce w miejscu wytwarzania, brudowniku lub miejscu porządkowym, bądź miejscu wstępnego magazynowania. Poznaj szczegółowe wymagania dotyczące tej procedury.

Zarządzanie odpadami

Jak postąpić z odpadami opakowaniowymi

W gabinetach medycznych mamy do czynienia z opakowaniami wykonanymi z różnych materiałów, najczęściej z papieru i tektury, szkła, tworzyw sztucznych. Sprawdź, jak z nimi postępować.

Opłaty środowiskowe

Opłaty środowiskowe - jakie masz obowiązki

Raz do roku powinieneś przedstawić marszałkowi informacje związane z ustaleniem wysokości opłaty za korzystanie ze środowiska i wnieść opłatę, jeśli Cię dotyczy. Poznaj szczegółowe obowiązki, które masz jako podmiot korzystający ze środowiska.