oddanie sprzętu komputerowego do serwisu

Przekazujesz komputer do serwisu – jak zabezpieczyć dane o pacjentach

Placówka medyczna zleciła naprawę komputerów pracowników. Na dyskach znajdują się ważne dane osobowe, w tym dane wrażliwe, dotyczące pacjentów. Czy w związku z tym należy zawrzeć umowę z serwisantem dotyczącą przekazania danych? 

obsługa pacjenta, RODO

Jak obsługiwać pacjentów zgodnie ze standardami RODO

Brak linii czy barierek, które jednoznacznie wskazywałyby odległość między oczekującymi osobami a obsługiwanymi pacjentami, to wcale nie rzadkość w placówkach medycznych. Sprawdź, co należy wdrożyć, aby zapewnić bezpieczeństwo danych pacjenta i intymność podczas rejestracji.

Trwałe usunięcie danych pacjenta

Czy pacjent ma prawo do bycia zapomnianym

Prawo do bycia zapomnianym wprowadzone przez RODO nie ma zastosowania we wszystkich przypadkach, gdy osoba zainteresowana zażąda usunięcia jej danych. Sprawdź, kiedy musisz je stosować, a kiedy zainteresowany nie może z niego skorzystać.

Dokumentacja

Czy pacjent może żądać usunięcia dokumentacji medycznej na podstawie RODO

Placówka medyczna ma obowiązek przechowywania dokumentacji medycznej przez określony czas. Jak zatem potraktować żądanie pacjenta o usuniecie dokumentacji medycznej?

lekarz coś zapisuje np w karcie

Zagraniczni pacjenci - jak przestrzegać RODO

Rozwój turystyki medycznej pozwala na przyjmowanie w swoich gabinetach pacjentów z innych krajów. W związku z tak zróżnicowaną pod względem obywatelstwa grupą pacjentów powstaje pytanie, czy i jak stosować wobec nich nowe prawo o ochronie danych osobowych?

kobieta przed komputerem z telefonem

Rejestracja pacjenta przez telefon a RODO

W czasie rejestracji telefonicznej pobieramy od pacjenta m.in. imię, nazwisko, PESEL, czy datę urodzenia. Wynika to z przepisów i jest konieczne w świetle obowiązków względem NFZ. Dochodzi zatem do przetwarzania danych osobowych pacjenta. Jak w związku z tym wypełnić obowiązek informacyjny wobec pacjenta, o którym mówi RODO?

ae0ce5d894448dc56232b0024257efdcfb1aeea6-original

Rozszerzony obowiązek informacyjny wg RODO - jak go spełnić

Zgodnie z nowymi przepisami przedstawiciel placówki medycznej musi - przed uzyskaniem zgody na przetwarzanie danych - przekazać pacjentowi znacznie więcej informacji niż dotychczas. Nowe klauzule informacyjne mogą zająć nawet dwie strony formatu A4. Ich właściwa treść jest niezwykle ważna. Od nich bowiem z pewnością będzie się zaczynać każda potencjalna kontrola. Co w nich zatem zawrzeć?

czarne listy pacjentów, RODO

Czy możesz tworzyć czarne listy pacjentów

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zajął się kwestią tworzenia przez lekarzy czarnych list pacjentów i jest to pierwsza tego typu sprawa w branży medycznej. Sprawdź, czy tworzenie list pacjentów, którzy np. nie odwołują wizyt, jest dopuszczalne.

Czy możesz rodzicom odmówić informacji o tym, czy dziecko po wypadku znajduje się w placówce

Czy możesz rodzicom odmówić informacji o tym, czy dziecko po wypadku znajduje się w placówce

Niedawno szerokim echem w mediach odbiła się sytuacja, kiedy to rodzice nie uzyskali od podmiotu medycznego informacji o tym, czy ich dziecko, prawdopodobnie ofiara wypadku komunikacyjnego, znajduje się w szpitalu. Odmówiono udzielenia takiej informacji ze względu na „obowiązywanie RODO”. Czy na pewno przepisy RODO zabraniają przekazywania takich danych?

Czy za dokumentację medyczną udostępnioną po raz pierwszy możesz pobrać opłatę

Czy za dokumentację medyczną udostępnioną po raz pierwszy możesz pobrać opłatę

Prawo pacjenta do dostępu do dokumentacji medycznej wynikające z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta jest powszechnie znane i realizowane. Jednak RODO obowiązujące od 25 maja przyznaje pacjentom niezależną, dodatkową podstawę do nieodpłatnego uzyskania dostępu do pełnej dokumentacji medycznej. Kiedy musisz zastosować te zasady?