Monitoring

Jak ocenić skutki monitoringu w świetle RODO

Monitoring w podmiotach leczniczych to powszechne zjawisko, jednak już od dawna kwestia monitorowania pacjentów budzi wiele kontrowersji. Chodzi głównie o obszary monitorowania, które obejmują miejsca świadczenia usług zdrowotnych. Dlatego, sprawdź, jak przeprowadzić ocenę skutków ochrony danych osobowych.

kamera

Czy możesz instalować kamery w gabinecie

Monitoring stał się zjawiskiem powszechnym, kamery coraz częściej są również wykorzystywane w placówkach medycznych. Od dawna istnieją też wątpliwości, czy w gabinecie lekarskim można instalować monitoring. Zobacz, jakie są zdania na ten temat.

Monitoring

Poznaj wymogi RODO wobec kamer w przychodni

Monitoring na stałe wrósł w panoramę gabinetów lekarskich czy klinik. W rezultacie wejścia w życie RODO konieczne stało się rozważenie zgodności z prawem rozwiązań m.in. w zakresie systemu rejestracji obrazu i dźwięku, zwłaszcza wobec braku w Polsce ustawy, która całościowo regulowałaby te zagadnienia. Sprawdź, jak zgodnie z najnowszymi przepisami przetwarzać wizerunek osób.

Kamera

Czy w placówce można używać kamer nasobnych

Placówki medyczne coraz częściej korzystają z monitoringu wizyjnego, aby zwiększyć bezpieczeństwo. Czy mogą jednak wyposażyć pracowników ochrony w kamery nasobne? Czy jest to zgodnie z RODO? Poznaj uregulowania prawne i planowane zmiany w tym zakresie.

Kamery w placówce medycznej

Kamery w placówce - gdzie są dopuszczalne

Kodeks pracy daje możliwość stosowania w zakładach pracy monitoringu. Sprawdź, jak wygląda kwestia rozmieszczenia kamer w przypadku placówek medycznych.

ecb422164e28a3a6d13467b9269363d7f25dcf31-xlarge

Czy kamery w szpitalach są legalne

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają pisma od organów samorządu lekarskiego, które poruszają problem legalności stosowania monitoringu wizyjnego w miejscach udzielania świadczeń zdrowotnych, zwłaszcza na szpitalnych oddziałach ratunkowych. Czy można zatem instalować kamery?

7277b932c3905d0d6fa477fd517d634459ed6af3-large

Kamery w placówce, czy to zgodne z przepisami o ochronie danych osobowych

Nagrania z monitoringu są wyłączone z obowiązku zgłoszenia tego zbioru danych przez kierownika placówki do GIODO. Czy trzeba zatem uzyskać zgodę pacjenta na przetwarzanie danych z nagrań?