Ambulatorium

Pacjenci do 18 roku życia leczą się bez limitów

Od początku roku zniesiono limity finansowania świadczeń udzielonych świadczeniobiorcom do ukończenia 18. roku życia. Dowiedz się, jak NFZ zmodyfikował zasady finansowania świadczeń w zakresie lecznictwa ambulatoryjnego.

lista oczekujących

Listy oczekujących w dobie pandemii – co się zmieniło

Mimo że w okresie epidemii placówki zwolniono z niektórych obowiązków wobec NFZ, to utrzymano obowiązek prowadzenia list oczekujących. Sprawdź, jak obecnie ustalać kolejność przyjęcia pacjentów.

Medycyna

Jak usługa teleporady wpłynęła na rozliczenia z NFZ

Możliwość udzielania świadczenia medycznego pacjentowi przez teleporadę – tę kwestię uregulowano w ustawie z 14 sierpnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu. Sprawdź, co jeszcze się zmieniło w relacji placówek z NFZ od września.

Pacjent

Uproszczenie i zwiększenie dostępu do świadczeń psychiatrycznych

Wprowadzenie standardu wymagań jakościowych w opiece psychiatrycznej dzieci i młodzieży  to ważna zmiana w systemie ochrony zdrowia psychicznego. Co jeszcze wynika z tej reformy?

Rozliczenia

Rozliczenia z NFZ będą łatwiejsze

Na okres pandemii COVID-19 Narodowy Fundusz Zdrowia wprowadził specjalne mechanizmy rozliczania kontraktów i m.in. uproszczoną sprawozdawczość. Czy jest to korzystne dla wszystkich świadczeniodawców, w tym tych, którzy zaprzestali udzielania świadczeń? Oto szczegóły nowych rozwiązań.

lekarz informuje NFZ o urlopie

Czy lekarz prowadzący własny gabinet ma poinformować NFZ o przerwie w świadczeniu usług

Od kilku lat prowadzę własny gabinet lekarski, przy czym poprzednio świadczyłem tylko usługi odpłatne, a od bieżącego roku mam kontrakt z NFZ. W sierpniu planuję zamknąć gabinet, ponieważ chcę skorzystać z urlopu. Czy muszę o tym powiadomić NFZ?

Kontrakt NFZ

Zmiany w kontraktach NFZ z powodu COVID-19

Liczne ułatwienia dla podmiotów realizujących kontrakty z NFZ i znaczne odciążenie biurokracyjne wprowadziło rozporządzenie ministra zdrowia z 15 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Zapoznaj się z najważniejszymi zmianami.

Personel medyczny

Jaką obsadę personalną powinieneś zagwarantować

Jeden z najważniejszych obowiązków, jaki spoczywa na osobach odpowiedzialnych za organizację pracy w placówkach leczniczych, stanowi zapewnienie właściwej obsady personalnej. Sprawdź, czy zaniechanie w tym zakresie może być uznane za praktykę naruszającą zbiorowe prawa pacjentów.

szkoła

Kiedy masz prawo opieki zdrowotnej nad uczniem

Pielęgniarki w szkole mogą sprawować profilaktyczne świadczenia stomatologiczne i opiekę zdrowotną wyłącznie w przypadku braku sprzeciwu rodziców albo pełnoletnich uczniów. Co jeszcze warunkuje objęcie uczniów świadczeniami z zakresu medycyny szkolnej, zgodnie z nowymi przepisami?

Dane medyczne

Jakie dane musisz wysyłać do NFZ

Już od kilku miesięcy wszystkie placówki medyczne, które mają podpisany kontrakt na stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, muszą wysyłać harmonogramy przyjęć pacjentów do NFZ. Wcześniej ten obowiązek spoczywał tylko na szpitalach i przychodniach specjalistycznych. Zobacz, jak się wywiązać z tego zadania.