Personel medyczny

Jaką obsadę personalną powinieneś zagwarantować

Jeden z najważniejszych obowiązków, jaki spoczywa na osobach odpowiedzialnych za organizację pracy w placówkach leczniczych, stanowi zapewnienie właściwej obsady personalnej. Sprawdź, czy zaniechanie w tym zakresie może być uznane za praktykę naruszającą zbiorowe prawa pacjentów.

szkoła

Kiedy masz prawo opieki zdrowotnej nad uczniem

Pielęgniarki w szkole mogą sprawować profilaktyczne świadczenia stomatologiczne i opiekę zdrowotną wyłącznie w przypadku braku sprzeciwu rodziców albo pełnoletnich uczniów. Co jeszcze warunkuje objęcie uczniów świadczeniami z zakresu medycyny szkolnej, zgodnie z nowymi przepisami?

Dane medyczne

Jakie dane musisz wysyłać do NFZ

Już od kilku miesięcy wszystkie placówki medyczne, które mają podpisany kontrakt na stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, muszą wysyłać harmonogramy przyjęć pacjentów do NFZ. Wcześniej ten obowiązek spoczywał tylko na szpitalach i przychodniach specjalistycznych. Zobacz, jak się wywiązać z tego zadania.

Umowa z NFZ

Umowa z NFZ a świadczenia komercyjne

Liczna część podmiotów leczniczych, które mają umowy z NFZ, wykonuje świadczenia medyczne także za odpłatnością. Mimo przyzwolenia prawnego na taką działalność, jest ona nieco ryzykowna i wymaga od zarządzających podmiotami leczniczymi uważności i staranności w organizowaniu takowej opieki. Oto najważniejsze wskazówki.

Remont

Czy środki z NFZ można przeznaczyć na remont

SPZOZ zamierza przenieść się do nowej siedziby i wspólnie z gminą, właścicielem lokalu, częściowo pokryć wydatki związane z jego remontem. Czy może na ten cel wykorzystać środki finansowe pochodzące z kontraktu z NFZ?

Nagła pomoc

Pomoc w stanach nagłych – ile zwróci NFZ

Jeśli nie posiadasz umowy o udzielanie świadczeń medycznych z NFZ, masz prawo do wynagrodzenia za świadczenia udzielone pacjentowi w stanie nagłym. Uwzględni ono wyłącznie uzasadnione koszty udzielenia tych świadczeń. Sprawdź, jak je odzyskać.

Kontrakt z NFZ

NFZ zapłaci za umówienie do specjalisty

Narodowy Fundusz Zdrowia, oprócz premiowania za wystawianie e-recept, będzie dodatkowo płacił lekarzom rodzinnym za wystawienie e-skierowania i umówienie pacjenta na wizytę w swojej placówce. Poznaj szczegóły kolejnych zachęt finansowych do informatyzacji.

Internetowe konta pacjentów

NFZ premiuje za aktywowanie kont pacjentów

Żeby upowszechnić korzystanie z aplikacji, lekarze rodzinni będą mogli aktywować Internetowe Konta Pacjentów i otrzymają z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie. Poznaj szczegóły nowego zarządzenia prezesa NFZ.

Rezonans magnetyczny

Jak rozliczać badania obrazowe ponad limit

Ponieważ badania rezonansem magnetycznym nie są już limitowane, placówka medyczna może ich wykonywać więcej niż obejmuje kontrakt z NFZ. Fakturę może jednak wystawić dopiero po kwartale. W którym miesiącu należy ująć przychód za świadczenia z tytułu nadwykonań w celu rozliczenia podatku dochodowego?

Ciągłość leczenia

NFZ: Jak spełnić wymóg ciągłości świadczeń

Wprowadzenie pojęcia ciągłości udzielanych świadczeń medycznych przez zminimalizowanie ryzyka przerwania leczenia miało działać na korzyść pacjenta. Obecnie jest to duży problem i wyzwanie dla szpitali. Jak sobie z tym radzić?