pacjent

Czy musisz informować pacjenta, że może złożyć oświadczenie za pomocą IKP

Placówka medyczna nie ma obowiązku odbierać i załączać do dokumentacji medycznej oświadczeń pacjenta, jeżeli zdecyduje się on skorzystać z rozwiązań oferowanych przez Internetowe Konto Pacjenta i wypełni tam stosowne oświadczenia. Poznaj te nowe rozwiązania.

e-dokumentacja

Co sprawdzić przy wyborze systemu informatycznego

Wszystkie placówki medyczne muszą zaimplementować system do obsługi elektronicznej dokumentacji medycznej. Radzimy na co zwrócić uwagę, zamawiając to oprogramowanie.

elektroniczna dokumentacja medyczna

Jak przygotować placówkę do wdrożenia elektronicznej dokumentacji medycznej

Rzędy szaf, szuflady pełne tekturowych teczek, wypełnionych do granic wytrzymałości całą masą mniejszych lub większych dokumentów – to już 1 stycznia 2021 stanie się przeszłością, gdyż wszystkie placówki mają obowiązek wdrożyć elektroniczną dokumentację medyczną. Jak się przygotować do wdrożenia EDM?

karta teleporady

Karta teleporady – jak ją wypełniać

W celu uproszczenia procedur związanych z udzielaniem świadczeń w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 uruchomiono system teleporad, których świadczeniodawcy mogą udzielać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego przez CSIOZ, i wprowadono kartę teleporad. Sprawdź, jak ją wypełniać i jak długo przechowywać.

poprawianie błędów w EDM

Kiedy należy poprawiać błędy w elektronicznej dokumentacji medycznej

System teleinformatyczny do prowadzenia dokumentacji medycznej pozwala wykasować wprowadzoną informację, zrobić korektę natychmiast. Jak jednak mam postąpić, gdy w następnym dniu zauważyłem błąd ortograficzny, stylistyczny czy logiczny? Czy mam poprawiać wtedy wpis?  

Obieg informacji

Jak zorganizować obieg dokumentacji medycznej

Upowszechnienie elektronicznej postaci dokumentacji medycznej otwiera drogę do usprawnienia wymiany dokumentacji i informacji o pacjencie między poszczególnymi podmiotami udzielającymi świadczeń zdrowotnych na potrzeby kontynuacji leczenia. Sprawdź, co się zmieni.

Dokumentacja medyczna

Jest nowe rozporządzenie dotyczące dokumentacji medycznej

Nowe rozporządzenie w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania upraszcza sposób prowadzenia niektórych dokumentów i wprowadza obowiązek powszechnej informatyzacji. Mimo że już obowiązuje, jego postanowienia możesz wdrożyć w życie dopiero od 1 stycznia 2021 r. Oto szczegóły.

recepty

Stare druki recept będą ważne jeszcze do kwietnia 2021 r.

Znaczna część osób uprawnionych do wystawiania recept wciąż dysponuje dużą liczbą druków recept zgodnych z wcześniejszym wzorem. Nowelizacja zmieniająca rozporządzenie w sprawie recept przedłużyła możliwość ich stosowania do kwietnia 2021 roku. Tym samym lekarze przez kolejny rok mogą stosować stare druki recept bez konieczności ich wymiany.

dokumentacja

Elektroniczna dokumentacja medyczna od 1 stycznia 2021 r. – to już pewne

Nowe rozporządzenie o dokumentacji medycznej dostosowuje ją do zwiększającej się roli postaci elektronicznej. Zaproponowane rozwiązania mają skrócić czas przeznaczony na sporządzanie dokumentacji medycznej, zarówno w zakresie jej rodzajów, jak i zawartości, a także inne czynności nie związane bezpośrednio z procesem leczenia. Oto szczegóły.

Skierowanie do specjalisty

Co sprawdzić w skierowaniu do specjalisty

Warunkiem podjęcia leczenia u większości lekarzy specjalistów w przychodniach, które mają umowę z NFZ, jest przedstawienie przez pacjenta skierowania. Placówka, która nie dopilnuje formalności związanych z rejestracją skierowań może nie uzyskać zapłaty od NFZ. Jak zatem weryfikować ten dokument?