dokumentacja medyczna

Wyjątki od prowadzenia dokumentacji w postaci elektronicznej

Wiele placówek medycznych wciąż staje przed trudnościami wypełnienia obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej. Kiedy placówki medyczne mogą powoływać się na brak warunków organizacyjno-technicznych do prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej? Poznaj wyjątki od prowadzenia dokumentacji w postaci elektronicznej.

Dokumentacja

Jak prowadzić dokumentację szczepień przeciw COVID-19

Szczepienia przeciw COVID-19 należy dokumentować w karcie szczepień prowadzonej w postaci elektronicznej na Platformie P1. Sprawdź, jak właściwie zarządzać dokumentacją medyczną dotyczącą szczepień przeciw COVID-19.

błąd

Błąd w dokumentacji medycznej, w tym elektronicznej – jak go poprawić

Lekarz zrobił literówkę w nazwisku pacjenta, wpisując je do dokumentacji medycznej. Czy nowe rozporządzenie o dokumentacji medycznej przewiduje możliwość poprawienia „lapsusu”?

pacjent

Czy musisz informować pacjenta, że może złożyć oświadczenie za pomocą IKP

Placówka medyczna nie ma obowiązku odbierać i załączać do dokumentacji medycznej oświadczeń pacjenta, jeżeli zdecyduje się on skorzystać z rozwiązań oferowanych przez Internetowe Konto Pacjenta i wypełni tam stosowne oświadczenia. Poznaj te nowe rozwiązania.

e-dokumentacja

Co sprawdzić przy wyborze systemu informatycznego

Wszystkie placówki medyczne muszą zaimplementować system do obsługi elektronicznej dokumentacji medycznej. Radzimy na co zwrócić uwagę, zamawiając to oprogramowanie.

elektroniczna dokumentacja medyczna

Jak przygotować placówkę do wdrożenia elektronicznej dokumentacji medycznej

Rzędy szaf, szuflady pełne tekturowych teczek, wypełnionych do granic wytrzymałości całą masą mniejszych lub większych dokumentów – to już 1 stycznia 2021 stanie się przeszłością, gdyż wszystkie placówki mają obowiązek wdrożyć elektroniczną dokumentację medyczną. Jak się przygotować do wdrożenia EDM?

karta teleporady

Karta teleporady – jak ją wypełniać

W celu uproszczenia procedur związanych z udzielaniem świadczeń w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 uruchomiono system teleporad, których świadczeniodawcy mogą udzielać za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego przez CSIOZ, i wprowadono kartę teleporad. Sprawdź, jak ją wypełniać i jak długo przechowywać.

poprawianie błędów w EDM

Kiedy należy poprawiać błędy w elektronicznej dokumentacji medycznej

System teleinformatyczny do prowadzenia dokumentacji medycznej pozwala wykasować wprowadzoną informację, zrobić korektę natychmiast. Jak jednak mam postąpić, gdy w następnym dniu zauważyłem błąd ortograficzny, stylistyczny czy logiczny? Czy mam poprawiać wtedy wpis?  

Obieg informacji

Jak zorganizować obieg dokumentacji medycznej

Upowszechnienie elektronicznej postaci dokumentacji medycznej otwiera drogę do usprawnienia wymiany dokumentacji i informacji o pacjencie między poszczególnymi podmiotami udzielającymi świadczeń zdrowotnych na potrzeby kontynuacji leczenia. Sprawdź, co się zmieni.

Dokumentacja medyczna

Jest nowe rozporządzenie dotyczące dokumentacji medycznej

Nowe rozporządzenie w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania upraszcza sposób prowadzenia niektórych dokumentów i wprowadza obowiązek powszechnej informatyzacji. Mimo że już obowiązuje, jego postanowienia możesz wdrożyć w życie dopiero od 1 stycznia 2021 r. Oto szczegóły.