Układ kont

Jest już nowy standard rachunku kosztów

Od 1 stycznia 2021 roku podmioty lecznicze, które wykonują świadczenia opieki zdrowotnej na podstawie umowy z NFZ, mają obowiązek prowadzenia ewidencji i rozliczenia kosztów działalności zgodnie z zaleceniami określonymi w rozporządzeniu ministra zdrowia z 26 października 2020 r. Jakie zmiany wprowadzają nowe regulacje?

kontrole tarczy antykryzysowej

Korzystałeś z tarczy antykryzysowej? Co podlega kontroli

Ważną częścią wsparcia z tzw. tarczy antykryzysowej były różne ulgi i zwolnienia z ZUS. Poznaj kluczowe obszary, które może skontrolować ZUS i urząd skarbowy.

Szczepienia a podatki

Szczepienia na grypę - czy należy odprowadzać od nich podatek

Placówki medyczne w dobie koronawirusa mogą skorzystać z dofinansowania do szczepień przeciw grypie na podstawie umowy z NFZ. Czy należy je opodatkować i odprowadzić składki do ZUS, traktując to zdarzenie jako przychód pracownika?

długi

Jak należycie sporządzić wezwanie do zapłaty

Kto może zostać Twoim dłużnikiem? Przedstawiciel handlowy, który pobrał zapłatę za towar, a który potem nie dostarczył go w terminie. Pracownik, który wyrządził szkodę. Pacjent, który zniszczył sprzęt w gabinecie lub zobowiązał się uiścić zapłatę za usługę w późniejszym terminie, a tego nie zrobił. Jak odzyskać swoje pieniądze?

Tarcza antykryzysowa

Tarcza antykryzysowa: z jakich rozwiązań mogą skorzystać podmioty lecznicze

Odroczenie terminów, wprowadzenie specjalnego trybu postępowania na czas epidemii czy czasowe zawieszenie niektórych dotąd stosowanych przepisów to ułatwienia, które wprowadziła tzw. tarcza antykryzysowa. Sprawdź szczegóły. 

Szczepionka

Jak opłacić zakup szczepionek przeciw grypie

Jeden z SPZOZ-ów prowadzi przychodnię podstawowej opieki zdrowotnej. Placówka ma nadwyżkę finansową, którą chciałaby w bieżącym roku przeznaczyć na zakup szczepionek przeciw grypie, które byłyby bezpłatnie przekazywane pacjentom. Czy tego typu działanie jest zgodne z prawem?

Kasa online

Kasa online - jak ją użyć po raz pierwszy

Już ponad pół roku obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących, które przewiduje dodatkowe obowiązki dla podatników, w tym dla placówek medycznych. Przed rozpoczęciem prowadzenia ewidencji osoba obsługująca kasę musi złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o zasadach ewidencji. Sprawdźmy szczegóły dotyczące oświadczenia.

Finanse szpitali

Jak zarządzać szpitalem w sieci

Ustawodawca umożliwił NFZ - monopsoniście – jednostronne i bezkrytyczne postępowanie w zakresie ustalania wartości ryczałtu dla szpitali. Tym samym pozbawił te placówki możliwości weryfikacji poprawności tych wyliczeń. Czy oddziały funduszu będą chciały współpracować ze szpitalami w tym zakresie?

Kasa fiskalna

Kasy online – poznaj nowe obowiązki

Weszły już w życie nowe przepisy dotyczące kas fiskalnych, lecz nie wyłączają one od razu możliwości stosowania kas z kopią papierową i kas z elektronicznym zapisem kopii. Sprawdź, od kiedy placówki medyczne będą podlegać nowym obowiązkom.

Lekarstwa

Dwa systemy uprościły kontrolę obiegu leków

W tym roku szpitalne działy farmacji, apteki i hurtownie leków musiały się przyłączyć do dwóch systemów informatycznych, które umożliwiają monitorowanie obrotu lekami. Dzisiaj działają one zgodnie z założeniami i będą stopniowo osiągały pełną funkcjonalność. Poznaj korzyści dla użytkowników systemów PLMVS i ZSMOPL.