Wniosek o wykreślenie z rejestru wytwórców odpadów medycznych