Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Dzięki gotowym procedurom będziesz mógł efektywnie monitorować sytuację epidemiologiczną szpitala czy przychodni, prowadzić ocenę skuteczności działań prewencyjnych, a także porównać się z innymi placówkami.

procedura 1

Rozprzestrzenianie się koronawirusa w powietrzu odbywa się za pomocą cząsteczek aerozolu o średnicy poniżej 5 μm, np. podczas komunikacji werbalnej. Czas utrzymywania się tych cząsteczek w zamkniętych pomieszczeniach jest długi i średnio wynosi około 12 godzin. W związku z tym inne osoby przebywające w takim miejscu są narażone na różne infekcje, w tym SARS-CoV-2. Celem procedury jest opracowanie standardów dezynfekcji powietrza w przychodniach/gabinetach lekarskich w walce z SARS-CoV-2.

Pobierz procedurę »
procedura 1

Żeby chronić pracowników przed koronawirusem placówka medyczna powinna wprowadzić m.in. obowiązek zachowania bezpiecznej odległości od rozmówcy (1,5 metra), kontakt z pacjentami za pomocą urządzeń teleinformatycznych, obowiązek regularnego i dokładnego mycia rąk wodą z mydłem lub ich dezynfekcję środkiem na bazie alkoholu (min. 60%). Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka zachorowania na wirusa SARS-CoV-2 wśród pracowników podmiotów leczniczych.

Pobierz procedurę »
procedura 1

Skuteczną procedurą w zapobieganiu grypie są szczepienia, zwłaszcza zalecane w przypadku osób z obniżoną odpornością, a także pracownikom ochrony zdrowia, w tym personelowi medycznemu (bez względu na specjalizację), innym grupom zawodowym (straż pożarna, policja, wojsko). Szczepienia przeciw grypie nie są w Polsce obowiązkowe, lecz zalecane (Program Szczepień Ochronnych). W procedurze prezentujemy rodzaje szczepionek przeciw grypie w sezonie 2020/2021.

Pobierz procedurę »
procedura 1

Szczepienia personelu medycznego nie powinny być zaniedbywane, bo są gwarancją jego bezpieczeństwa. Chronią przed chorobami zakaźnymi, które mogą być bardzo niebezpieczne i na które narażony jest każdy medyk mający kontakt z chorymi pacjentami. Celem procedury jest ochrona bezpośrednia personelu medycznego przed  zakażeniami/chorobami zakaźnymi i ich ewentualnymi następstwami.

Pobierz procedurę »
procedura 1

Dobry stan psychiczny chorych, nie tylko z COVID-19, przyczynia się do lepszego radzenia sobie z chorobą przez pacjenta, lepszą komunikacją lekarz-pacjent, co przekłada się na szybsze zdrowienie. Dlatego w dobie pandemii COVID-19 istotne jest, aby chorym, zwłaszcza izolowanym zapewnić opiekę psychologiczną i psychiatryczną. Zadania w pierwszej kolejności powinny spoczywać na pielęgniarkach psychiatrycznych, a w razie konieczności dalej na psychologach i psychiatrach. Celem procedury jest zadbanie o zdrowie psychiczne pacjentów i personelu medycznego.  Wdrożenie, przestrzeganie oraz systematyczny audyt procedur związanych z zapewnieniem opieki psychologicznej pacjentom z COVID-19 leży na barkach dyrektora bądź kierownika jednostki ochrony zdrowia.

Pobierz procedurę »
procedura 1

Właściwe zabezpieczenie dróg oddechowych u chorych na COVID-19 powoduje zmniejszenie transmisji wirusa SARS-CoV-2 na personel medyczny zajmujący się opieką nad pacjentem. Celem procedury jest zmniejszenie ryzyka zakażenia koronawirusem u osób, które bezpośrednio wykonują czynności zabezpieczające drogi oddechowe. Dzięki wykonanym właściwie czynnościom, z zastosowaniem wszystkich środków bezpieczeństwa , zmniejsza się ryzyko absencji pracowników medycznych wynikających z kwarantanny lub izolacji, a tym samym przekłada się na skuteczniejszą walkę z pandemią COVID-19.

Pobierz procedurę »
procedura 1

Odpowiednie przygotowanie sali chirurgicznej do zabiegów chorych na COVID-19 jest równie ważne, jak ich odpowiednie przeprowadzanie. Właściwie przygotowana sala, a także wykonywanie zabiegów chirurgicznych według procedur, przyczynia się do skutecznej walki z pandemią COVID-19, przez zminimalizowanie transmisji wirusa z osoby operowanej na personel medyczny. Celem procedury jest bezpieczne przygotowanie bloku operacyjnego, gdzie są wykonywane zabiegi chirurgiczne u chorych na COVID-19.  Jej właściwe przestrzeganie jest konieczne, aby zminimalizować do minimum zakażenie się wirusem SARS-CoV-2 przez personel medyczny i personel sprzątający.

Pobierz procedurę »
procedura 1

Dotykanie różnych powierzchni sprawia, że na ręce pracownika medycznego dostaje się wiele drobnoustrojów, które mogą prowadzić do zakażenia. Mycie rąk jest jednym ze sposobów zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa. Celem procedury jest opisanie, jak właściwie wykonywać tę czynność. Procedura zawiera również instrukcję mycia rąk.

Pobierz procedurę »
procedura 1

Kierownik placówki ma obowiązek wyznaczyć osobę odpowiedzialną za przygotowanie i przechowywanie płynu do dezynfekcji oraz elementów wymiennych dozowników do płynów do higieny i dezynfekcji rąk. Celem procedury jest określenie zasad tych czynności tak, aby płyn do dezynfekcji był dostępny i aby zapewnić jego odpowiedni zapas w placówce medycznej, a także kontrolować datę przydatności.

Pobierz procedurę »
procedura 1

Kierownik placówki powinien wyznaczyć osobę odpowiedzialną za przygotowanie płynów do dezynfekcji i higieny rąk oraz uzupełniania dozowników. Celem procedury jest określenie zasad właściwego i bezpiecznego przygotowania płynów do dezynfekcji i higieny rąk do użycia.

Pobierz procedurę »

wiper-pixel