Aktywne filtry:
Wyłącz filtry

Gotowe procedury, w przypadku gdy u jednego z pacjentów zdiagnozowano wirusa, pomogą Ci we właściwy sposób i w odpowiednim reżimie sanitarnym postępować z tą osobą i przekazać jej odpowiednie zalecenia.

procedura 5

Właściwe monitorowanie aparatury ECMO przyczynia się do jej lepszego wykorzystania, zwiększenia efektywności leczenia i zminimalizowania ryzyka powikłań, które niesie za sobą leczenie pacjentów za pomocą ECMO. Celem procedury jest stworzenie instrukcji, dzięki której personel medyczny będzie mógł wykonać wszystkie czynności należycie.

Pobierz procedurę »
procedura 5

Wczesne leczenie przeciwwirusowe może zmniejszyć częstość ciężkich i krytycznych przypadków COVID-19. Obecnie leczenie remdesivirem jest jedynym leczeniem przeciwwirusowym stosowanym w leczeniu chorych na COVID-19 w celu szybkiej eliminacji wirusa SARS-CoV-2 z ustroju. Celem procedury jest stworzenie wytycznych dotyczących jego stosowania, ponieważ wcześniej był stosowany w leczeniu innych chorób wirusowych.

Pobierz procedurę »
procedura 5

W ogólnej opiece nad pacjentami z COVID-19 ważne jest, aby zwrócić uwagę na każdy szczegół, nawet ten najmniejszy, który pozornie może być mało istotny - zarówno na regularne monitorowanie stanu pacjenta przez kontrole poszczególnych parametrów, jak i na wdrożenie działań prewencyjnych po to, aby pomyślnie zakończyć leczenie chorego na COVID-19. Celem procedury jest określenie działań w ogólnej opiece nad pacjentem z COVID-19 tak, aby personel medyczny mimo obciążenia fizycznego i psychicznego, mógł zawsze sięgnąć do tego dokumentu i w przypadku przeoczenia jak najszybciej podjąć odpowiednie czynności.

Pobierz procedurę »
procedura 5

Wyróżniamy dwa etapy opieki nad chorym leczonym za pomocą ALSS - opiekę podczas leczenia i opiekę okresową. Zaleca się, aby personel medyczny uważnie monitorował stan kliniczny pacjentów leczonych w ten sposób. Celem procedury jest skoncentrowanie działań na głównych założeniach terapii i leczenie na bieżąco powikłań, jak tylko się pojawią. Dzięki temu leczenie pacjenta z wykorzystaniem ALSS będzie efektywne i będzie niosło za sobą mniejsze ryzyko powikłań.

Pobierz procedurę »
procedura 5

Pacjenci w stanie ogólnym ciężkim i krytycznym często cierpią na zaburzenia oddychania, gdzie często wymagają wspomagania oddechu. Dlatego odpowiednia opieka pielęgniarska na pacjentem, który otrzymuje terapię kaniulą nosową o wysokim przepływie, jest ważnym aspektem, choćby ze względu na właściwe założenie cewnika czy też zapobieganie urazom skóry twarzy w wyniku stosowania procedury, co przekłada się na efektywność terapii. Zastosowanie procedury w praktyce klinicznej spowoduje, że terapia kaniulą nosową o wysokim przepływie będzie efektywna i będzie niosła za sobą niskie ryzyko powikłań.

Pobierz procedurę »
procedura 5

W trakcie leczenia, a zwłaszcza w czasie zdrowienia, u pacjentów hospitalizowanych zdarza się uzyskanie ponownego pozytywnego wyniku badania na COVID-19. Dlatego konieczne jest opracowanie procedury opisującej szczegółowo co należy zrobić, gdy wystąpi taka sytuacja. Jest to o tyle bardzo ważne, aby nie dopuścić, że ze szpitala będzie wypisany pacjent, u którego wiremia wirusa SARS-CoV-2 jest wciąż obecna, a tym samym istnieje realne ryzyko zainfekowania przez tego pacjenta innych osób. Będzie to skutkowało skuteczniejszą walką z pandemią, a tym samym powrotem do normalności.

Pobierz procedurę »
procedura 5

COVID-19 jest nową, wysoce zakaźną chorobą atakującą głównie pęcherzyki płucne, która niszczy przede wszystkim płuca krytycznie chorych pacjentów i doprowadza do niewydolności oddechowej. Przed zastosowaniem ciągłego pozaustrojowego natleniania krwi (ECMO) personel medyczny powinien zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie: czas i sposób interwencji, antykoagulacja i krwawienia, współdziałanie z mechaniczną wentylacją, zastosowanie ECMO u pacjenta przytomnego, wczesna rehabilitacja i strategia leczenia powikłań. Wielu pacjentów wymaga w trakcie leczenia COVID-19 zastosowania wspomagania ECMO, dlatego bardzo ważna jest znajomość wszystkich aspektów z tym związanych. Ich przybliżenie personelowi medycznego jest celem procedury. Właściwe wykorzystanie aparatury i przeprowadzenie wspomagania ECMO powoduje, że rosną szanse poprawy stanu klinicznego pacjenta i wyleczenie z COVID-19.

Pobierz procedurę »
procedura 5

Zarówno wstrząs, jaki i hipoksemia, mogą spowodować progresję choroby do stanu krytycznego, który może skończyć się śmiercią pacjenta. Dlatego istotnym elementem leczenia chorych na COVID-19 jest zapobieganie i leczenie wstrząsu oraz hipoksemii. Procedura ma na celu poprawę leczenia wstrząsu i hipoksemii, a tym samym zmniejszenia śmiertelności wśród pacjentów z COVID-19.

Pobierz procedurę »
procedura 5

Niekiedy transplantacja płuc jest jedynym sposobem na powrót do zdrowia po zachorowaniu na COVID-19. Wiemy, że choroba ta atakuje wiele narządów oraz układów, niemniej jednak najbardziej uszkadzają się płuca w trakcie choroby. Dlatego istotne jest stworzenie procedury przeszczepu płuc u pacjentów chorych na COVID-19, aby usystematyzować i uświadomić, że przeszczepienie płuc może być dla pacjenta jedynym sposobem powrotu do zdrowia i samodzielnego funkcjonowania.

Pobierz procedurę »
procedura 5

Na tę chwilę nie mamy ustalonych schematów leczenia COVID-19. Obecny stan wiedzy pozwala na stosowanie leków, które są wykorzystywane w terapii innych zakażeń. Dlatego terapia osoczem ozdrowieńców jest jednym ze skutecznych sposobów walki z pandemią COVID-19. Warto zachęcać ozdrowieńców do oddawania osocza w celu użycia go u chorych na COVID-19, a co za tym idzie ratowania im życia i zdrowia. Celem procedury jest właściwe zorganizowanie tego procesu.

Pobierz procedurę »

wiper-pixel