Kiedy możesz stosować równoważny czas pracy

Dodano: 12 czerwca 2017
Kiedy możesz stosować równoważny czas pracy

Jeżeli jest to uzasadnione rodzajem pracy lub jej organizacją, w przypadku pracowników podmiotu leczniczego możesz przedłużyć wymiar czasu pracy do 12 godzin na dobę. Jak zastosować taki rozkład pracy?

Wprowadzenie wydłużonego okresu rozliczeniowego może odbyć się przez stosowne zapisy w regulaminie pracy lub w drodze odrębnego porozumienia z zakładowymi organizacjami związkowymi. Z art. 30 ust. 5 ustawy z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych wynika, że jeżeli w sprawie wprowadzenia dłuższego niż 1 miesiąc okresu rozliczeniowego czasu pracy w równoważnym czasie pracy zakładowe organizacje nie przedstawią pracodawcy wspólnie uzgodnionego stanowiska w terminie 30 dni (licząc od dnia przedstawienia propozycji przez pracodawcę), decyzję w tej sprawie podejmuje pracodawca po rozpatrzeniu odrębnych stanowisk organizacji związkowych. Wobec braku związków zawodowych o fakcie wprowadzenia dłuższego okresu rozliczeniowego pracodawca zobowiązany jest powiadomić Państwową Inspekcję Pracy, jednak organy PIP nie są zobligowane do przedstawienia swojego stanowiska. W praktyce system równoważnego czasu pracy może być stosowany na stanowiskach pracy, na których nie wykonuje się intensywnej pracy fizycznej, gdzie w czasie pracy występują okresy oczekiwania, gotowości do pracy, a samo natężenie pracy jest różne w poszczególnych częściach zmiany roboczej.

Pozostało jeszcze 85 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.

Słowa kluczowe:
czas pracy