7235eb89c0537e77a26602ad188866aff9ed556c-xlarge

Jaki jest zakres prawa pacjenta do wyboru szpitala

Pacjent ma prawo wyboru szpitala, jeżeli ma odpowiednie skierowanie i jego stan zdrowia wymaga leczenia w warunkach szpitalnych. Menedżerowie muszą respektować to prawo. Inaczej narażą placówkę na karę finansową ze strony NFZ. W jaki sposób to robić? 

cdd87333d819d436add70e80ed6a79d8dba9b5a7-original

Osoba bliska pacjenta ma prawo do informacji

Świadczeniodawca nie ma prawa dopytywać, kim jest osoba wskazana do uzyskiwania informacji dla pacjenta i jakie łączą ją z pacjentem relacje.

38a8e8b9262ac1230e67c54185e112d3699c292d-large

Nowa procedura odmowy przyjęcia dziecka do szpitala

Zgodnie z nową procedurą odmowa przyjęcia do szpitala pacjenta małoletniego wymaga uprzedniej konsultacji z ordynatorem oddziału, do którego dziecko miałoby być przyjęte, jego zastępcą albo lekarzem kierującym oddziałem.

473bfcc2159f836f95385e52afea4380f7032c6a-large

O żywienie pacjentów musi dbać szpital

W każdej historii choroby powinien znaleźć się dokument oceniający stan odżywienia chorego. Za niespełnienie tego wymogu grozi kara finansowa dla świadczeniodawcy lub całkowite zerwanie kontraktu z NFZ.

76ecf288a0823194acaa7e58b24e45c9fc134aa6-large

Kto zapłaci za nieubezpieczonych

Do 2018 roku NFZ będzie rozliczał świadczenia za leczenie osób z niepotwierdzonym prawem do ubezpieczenia zdrowotnego ryczałtem o wartości do 320 mln zł rocznie. Ministerstwo Zdrowia pracuje nad nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

17e35b7e8d149d2ccbaa1398a11dedd23c3c281f-large

Władza rodzicielska a proces leczenia dziecka

Projektowana nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ma całkowicie zmienić zasady dotyczące władzy rodzicielskiej. Zgodnie z wolą ustawodawcy pierwszoplanowe znaczenie będzie odgrywać kwestia wychowywania dziecka przez oboje rodziców.

c70bbad92a3dbe5309061809f7e4278d91699399-small(1)

Kiedy można ograniczyć prawa pacjenta

W wyjątkowych sytuacjach prawa pacjenta mogą zostać ograniczone. Jednak wtedy zarówno lekarz, jak i kierownik podmiotu leczniczego, korzystający z możliwości niezastosowania lub ograniczenia praw pacjenta, muszą być przygotowani na konieczność uzasadnienia swoich decyzji.

01987aecaa9a3121b9bfe2feed7b956ca156c27b-small

Placówki nie mogą pobierać dopłat do świadczeń

Podmiot leczniczy nie może oferować usług, za które pacjent miałby dopłacać. Takie postępowanie wiązałoby się z zarzutem działania niezgodnie z umową podpisaną z NFZ.

25b6e221f65000d1e3dd4c6dc385eecef3b7169c-small

Bez opłat za leki w czasie hospitalizacji

Szpital powinien zapewnić pacjentowi wszelkie leki podczas pobytu w ośrodku, nawet jeśli ten leczy się na choroby przewlekłe niezwiązane bezpośrednio z bieżącą wizytą w placówce.

65ac97864c0d0de845e7c7bcf8d0ed4dfacb1aeb-small

Komu przysługuje bezpłatny transport

Nie we wszystkich przypadkach można pobierać opłatę za transport sanitarny pacjentów. Niewłaściwa interpretacja przepisów w tym zakresie może narazić placówki na kary finansowe.