Protokół ostatecznego odbioru prac budowlanych

Do obowiązków inwestora należy zorganizowanie procesu budowy, z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, m.in. zapewnienie wykonania i odbioru robót budowlanych. W tym celu niezbędne jest właściwe prowadzenie dokumentacji budowy.