Czy podjąłeś wszystkie działania, aby zabezpieczyć dane osobowe pacjentów – lista kontrolna