Sprawdź, czy nie naruszasz praw podmiotów danych - lista kontrolna