kara

7f5341182f949c0fc6bcc467389b098ae6b7b351-xlarge

Poznaj konsekwencje przyjęcia łapówki

Korupcja niekorzystnie wpływa na stabilność i bezpieczeństwo społeczeństwa. Obniża poziom zaufania obywateli do państwa. Jednym z sektorów istotnych z perspektywy działalności korupcyjnej jest ochrona zdrowia. Jakie zachowania, które pozornie mogą się nie kojarzyć ze zjawiskiem korupcji, w rzeczywistości rodzą odpowiedzialność karną za przestępstwo łapownictwa?

Kluczem do zrozumienia natury zjawiska korupcji jest właściwe zdefiniowanie, czym jest łapówka. Przepisy Kodeksu karnego w odniesieniu do zachowań korupcyjnych posługują się sformułowaniem „korzyść majątkowa lub osobista albo jej obietnica”. Właśnie pod tym pojęciem należy rozumieć to, co potocznie określane jest łapówką. Korzyścią majątkową jest wszelkie przysporzenie majątkowe uzyskiwane w związku z pełnieniem funkcji publicznej. Może to być kwota pieniężna, rzecz lub usługa. Natomiast korzyścią osobistą jest każde dobro, które nie ma charakteru majątkowego, uzyskane w związku z pełnieniem funkcji publicznej. Dla rozróżnienia korzyści majątkowej od osobistej istotne znaczenie ma ustalenie, jakiego rodzaju potrzebę spełnia dana korzyść. Korzyścią osobistą może być na przykład zapewnienie atrakcyjnego wyjazdu zagranicznego. Obietnica udzielenia korzyści majątkowej lub osobistej oznacza przyrzeczenie, że takowa korzyść będzie wręczona w przyszłości. Przyjęcie obietnicy oznacza w tym przypadku akceptację przez przyjmującego na takie działania w przyszłości.

Skontakuj się z Centrum Obsługi Klienta: 22 518 29 29 (Poniedziałek-Piątek: 8:00 - 16:00).

wiper-pixel