Wniosek do archiwum państwowego o brakowanie dokumentacji niearchiwalnej