Wzór umowy powołującej klaster placówek medycznych

W umowie o powołaniu klastra sprecyzowane są warunki jego funkcjonowania. Klaster nie musi mieć osobowości prawnej, nie podlega rejestracji. W związku z tym jego powołanie nie rodzi obowiązku ponoszenia opłat rejestrowych. Wspólne działanie placówek medycznych, jednostek naukowo-badawczych, firm i samorządów skupionych w klastrach oznacza możliwość sprostania rosnącym wymaganiom pacjentów, stwarza także możliwości inwestycji, wprowadzenia innowacji i pozyskania unijnego dofinansowania.

Słowa kluczowe:
klasterumowawzór