Komunikat ministra finansów w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów 

Słowa kluczowe:
spis z natury