O czym trzeba pamiętać na zakończenie roku

Dodano: 2 grudnia 2015
O czym trzeba pamiętać na zakończenie roku

Za inwentaryzację majątku jednostki czy prawidłowe sporządzenie sprawozdania finansowego odpowiada kierownik jednostki, nawet jeśli obowiązki w zakresie prowadzenia rachunkowości powierzył innej osobie (np. głównemu księgowemu) lub podmiotowi zewnętrznemu (biuro rachunkowe).

Ostatni kwartał roku to czas intensywnej pracy związanej z księgowym zamknięciem roku. Podstawowym obowiązkiem każdego podmiotu prowadzącego księgi rachunkowe jest inwentaryzacja. Można ją zdefiniować jako ogół czynności zmierzających do ustalenia rzeczywistego stanu majątku jednostki, w tym zarówno posiadanego mienia, ruchomego i nieruchomego, materiałów, towarów, jak i należności i zobowiązań. W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji można stwierdzić nie tylko niedobory lub nadwyżki określonych pozycji majątkowych, umyślne lub niezawinione, ale także błędy w zapisach księgowych czy pomyłki innych pracowników, np. wydających materiały z magazynu.

Pozostało jeszcze 90 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.

Słowa kluczowe:
rachunkowość