Typowe planowane koszty proste według kategorii w ośrodkach kosztów działalności podstawowej

Słowa kluczowe:
rachunek kosztów