Typowe pozycje kosztów prostych przypisanych do zidentyfikowanych grup zasobów ekonomicznych

Słowa kluczowe:
rachunek kosztów