Analiza technicznych i informatycznych środków bezpieczeństwa informacji