Czy należycie przygotowałeś placówkę medyczną w zakresie zabezpieczania informacji – lista kontrolna