Szczegółowa specyfikacja zamówienia na odbiór odpadów zapewni kompleksowość usługi

/appFiles/site_102/images/autor/I15jsXzfplvGVce.jpeg

Autor: Dorota Kaczmarczyk-Szczurek

Dodano: 17 października 2013
Szczegółowa specyfikacja zamówienia na odbiór odpadów zapewni kompleksowość usługi

W opisie zamówienia na odbiór odpadów placówka powinna wskazać, o jakie odpady medyczne chodzi. Nie można również pominąć ich przewidywanej ilości, częstotliwości ich odbioru oraz opisu czynności i usług, których zamawiający będzie wymagał od wykonawcy (np. załadunek odpadów, transport, dezynfekcja pomieszczeń służących do składowania).

Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, z racji tego, że stanowią jednostkę sektora finansów publicznych, w zakresie udzielenia zamówienia na gospodarowanie odpadami medycznymi, wpisują się w reżim ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z nią w sytuacji, gdy wartość przedmiotu zamówienia będzie przewyższać kwotę 14.000 euro, zamawiający, w celu udzielenia zamówienia, ma obowiązek zastosować jeden z trybów konkurencyjnych przewidzianych w ustawie - przetarg ograniczony lub nieograniczony. Jednak, niezależnie od tego, na który typ przetargu zamawiający się zdecyduje, w obydwóch przypadkach konieczne jest sporządzenie przez niego specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pozostało jeszcze 91 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.

Słowa kluczowe:
odpady medyczne