NIK: Niebezpieczne odpady muszą być spalane

Dodano: 20 lutego 2015
NIK: Niebezpieczne odpady muszą być spalane

System utylizacji odpadów medycznych, zwłaszcza tych najgroźniejszych dla zdrowia ludzi i środowiska, jest daleki od poprawności. Zagrożenia związane są m.in. ze sposobem unieszkodliwiania odpadów, ich składowaniem i transportem, segregacją i ewidencjonowaniem odpadów.

Kontrola NIK przeprowadzona od marca do czerwca 2014 r. w dwunastu szpitalach wykazała nieszczelności, nieprzestrzeganie procedur i błędy systemu, które niosą za sobą ryzyko dla zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, a także ochrony środowiska. Najwyższa Izba Kontroli zwróciła się do ministra zdrowia o bezzwłoczne uregulowanie kwestii dopuszczalności sposobów unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych. Izba podkreśla, że nowe rozporządzenie musi być zgodne z obowiązującą ustawą z 14 grudnia 2012 r. o odpadach, co oznacza, że jedynym sposobem unieszkodliwiania niebezpiecznych odpadów ma być ich spalanie. NIK zarzuca ministrowi zdrowia, że wciąż w tym zakresie są opóźnienia, co powoduje, że obowiązujące rozporządzenie dopuszcza inne metody niszczenia zakaźnych odpadów, jak np. przez przekształcanie termiczne.

Pozostało jeszcze 90 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.

Słowa kluczowe:
NIK