NIK stwierdził uchybienia w nocnej opiece zdrowotnej

/appFiles/site_102/images/autor/I15jsXzfplvGVce.jpeg

Autor: Dorota Kaczmarczyk-Szczurek

Dodano: 13 czerwca 2014
NIK stwierdził uchybienia w nocnej opiece zdrowotnej

Za mało dyżurujących zespołów, skracanie czasu ich pracy, a także pełnienie dyżurów na odległość to niektóre zastrzeżenia NIK dotyczące funkcjonowania nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Najwyższa Izba Kontroli zaleca wzmocnienie nadzoru ze strony NFZ nad realizacją świadczeń w tym, zakresie.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna ma przede wszystkim na celu zapewnienie pacjentom świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej w dni wolne od pracy i w święta, w przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia świadczeniobiorcy, którego stan nie grozi poważnym uszkodzeniem funkcji organizmu lub uszkodzeniem ciała, bądź utratą życia. Nocna i świąteczna opieka zdrowotna wykonywana jest na podstawie umowy zawartej przez Narodowy Fundusz Zdrowia ze świadczeniodawcami, której szczegółowe warunki zawarcia i realizacji określa zarządzenie nr 64/2013/DSOZ prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 15 listopada 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. W ostatnim czasie zainteresowaniem Najwyższej Izby Kontroli było właśnie badanie dostępności świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. W wyniku przeprowadzonej kontroli NIK opublikowała raport, którego wyniki i wnioski nie mogą jednak napawać optymizmem.

Pozostało jeszcze 81 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.

Słowa kluczowe:
NIKopieka zdrowotna