Czy przestrzegasz ważnych zasad ochrony danych osobowych – lista kontrolna